2019 m. vasario 18 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Spalvinga devyniasdešimtmečio LŽS nario gyvenimo kraitė

Juozas KUNDROTAS, LŽS ir žurnalistikos senjorų klubo MES narys
Subacius_90_1_a_didele.jpg

Sakoma, net ir ilgas gyvenimo tarpsnis prabėga kaip viena diena. Apsidairai ir apstulbsti – tau jau devyniasdešimt metų! Rodos, ką tik pradėjai rimčiausius savo darbus, suvokti pamatinių vertybių prasmingumą, gyvenimo grožį, jo sudėtingumą ir jau užkopta į tokią aukštumą! Bet jeigu visą savo gyvenimą buvai su žmonėmis, linkėjai jiems tik gero, stengeisi juos suprasti, dirbai iš visų jėgų, tai ir toji 90 – mečio aukštuma gali būti ir guodžianti, ir drąsinanti, prasminga.Taip mąstė kauniečių žurnalistikos senjorų klubo MES nariai Jonas Dirsė, Povilas Antanas Kaunas, Vladas Dekšnys (jis ir vairuotojas) bei šių eilučių autorius, keliavę į Ignaliną, kurios pašonėje, jaukiame gamtos prieglobstyje, vasaroja (dar tebevasaroja) Lietuvos žurnalistų sąjungos ir minėto klubo narys Adomas Subačius su žmona Danute, švenčiantis gražų 90 –ties metų jubiliejų. Kaip tokiais atvejais dera, vežėme ir gėlių, ir šiokių tokių dovanų, parūpintų LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininko Vidu Mačiulio, kuris dėl pernelyg didelio užimtumo (tą dieną Šiaulių apylinkės teismas skelbė nuosprendį  jo šmeižikui) vykti negalėjo.
Subacius_90_3__II.jpgKą ir sakyti, Jubiliatas, nukeliavęs netrumpą gyvenimo kelią, sukrovė įspūdingą darbų bagažą. Keturiasdešimt metų triūsta „Šviesos“ leidykloje vyr. redaktoriaus pavaduotojo pareigose.

Adomo gebėjimai, erudicija, intelektas garantavo jam ir aukštesnius postus, tereikėjo tik įstoti į partiją. Tačiau tokio žingsnio žengti neleido sąžinė ir principai. 

Leidykloje Jo triūso ženklai itin ryškūs. Ant vyr. redaktoriaus pavaduotojo pečių gulė svarbūs darbai, jų koordinavimas, savalaikis vadovėlių parengimas, kokybė, terminų laikymasis, dar nuolatiniai kontaktai su švietimo ministerija, visokie derinimai... ir begalinė atsakomybė! Tenka pabrėžti, kad Adomas Subačius mielai dalijosi savo žiniomis ir patirtimi su kolegomis, daug kuo padėjęs jauniems leidyklos darbuotojams, redaktoriams.

Subacius_90_4_didele.jpg(Nuotraukoje: Turi ką prisiminti ir papasakoti
Adomas Subačius)

Kitas ryškus darbų baras – vertimai. Gera proga priminti, kad Jubiliatas iš rusų, lenkų ir kitų kalbų yra išvertęs įvairios literatūros – kaip žanro, taip ir tematikos požiūriu. Jo vertimai ženkliai papildė populiarias „Drąsiųjų kelių“, „Zenitų“, „Horizontų“ serijas, ilgai gyvavusias Lietuvoje. O jeigu prisiminsime ir „Vagos“ leidyklos leistų novelių antologijų seriją, pristačiusią mūsų skaitytojams geriausius Europos šalių šio žanro pavyzdžius, tai pamatysime, kad Jubiliato deramai prisidėtair čia, ypač leidžiant „Lenkų novelių“ antologiją. 

 Išverstos Adolfo Rudnickio, Stanislovo Digato, Vaichecho Žukrovskio opusai gražiai papildo ir paįvairina spalvingą lenkų novelistikos paletę lietuvių kalba. Bet apie vertimo darbą Jubiliatas niekam nėra gyręsis, kaip ir apie išleistas originaliosios kūrybos knygas, kad ir tąja ilgoko pavadinimo – „Seno Dzūko nuo Ignalinos Seimo rinkimo lapeliai – dienos šviesą išvydusią prieš dvejus metus. 

Tie „lapeliai“ prisodrinti švelnaus humoro ir liaudiškos išminties perliukų, byloja ignalinietiška šnekta, kurios autorius niekada nėra pamiršęs. „Vos tik įkeliu koją į gimtinę (Jo gimtasis Maksimonių kaimas tarp Ignalinos ir Daugėliškio), burna taip ir atsiveria ignalinietiškam žodynui“, – yra prisipažinęs Adomas.

Netikėta mums buvo ir nauja knyga – „Seno Dzūko Literatūrinė pica“, kuria buvom apdovanoti atsisveikinant. Šios knygos keliolika egzempliorių paslaptingai tūnojo kartoninėje dėžėje. Matyt, jos parsigabentos iš kaunietiškos spaustuvės „Morkūnas ir Ko“ jubiliejaus išvakarėse.. Buvome tokio netikėtumo maloniai nustebinti, autorių pasveikinome.. Apie ją kol kas savo nuomonės dar neturime. Bet šmaikštus knygos atvarte tekstas žada smagų pabendravimą su dar dažais kvepiančiu leidiniu.

Subacius_90_zmona_II.jpgJubiliatas yra aktyvus kauniečių žurnalistikos senjorų klubo MES narys, visada yra laukiamas sueigose. Su kolegomis bendrauja be pozos ir patoso, geraširdiškai besišypsantis, tik gero linkintis kitam, turintis sveiko humoro jausmą.

(Nuotraukoje: Žurnalistas Juozas Kundrotas su vyro jubiliejumi pasveikino ir jo žmoną Danutę)

Mums besišnekučiuojant, Jubiliatą, kuris buvo gerai nusiteikęs, smagiai šmaikštavo, aplankė ir pasveikino jo pirmos eilės (taip buvo pabrėžta) pusbrolis Juozapas (tokiu vardu mums prisistatė) su žmona Dangira. Jubiliatas džiaugėsi: šeimas sieja šilti , nuoširdūs giminystės saitai, ir tai teikia dvasinės stiprybės, šviesesnio būvio.

Išsijuosę triūsė Jonas Dirsė ir Vladas Dekšnys. Jų telekamerų fotoobjektyvų „akys“ fiksavo viešnagės akimirkas bei nepakartojamus gamtos vaizdus, kurie supo Jubiliato Adomo Subačiaus ir jo žmonos trobą, kurioje, niekam negirdint, sukuriami gražūs darbai.

Linkėdami geros sveikatos, ilgo gražaus gyvenimo ir neblėstančio kūrybinio įkvėpimo, sugiedojom „Ilgiausių metų“. To nuoširdžiai Jubiliatui linki ir Kauno apskrities skyriaus žurnalistų bendrija.

Nuotraukose:

(viršutinėje) Kauniečiai žurnalistai devyniasdešimtmečiui kolegai įteikė puikų dailininko Andriaus Mačiaus paveikslą, tapytą Nemuno ir Neries santakoje 1976 metais, kurį išsaugojo ir Adomui dabar padovanojo LŽS narys Jonas Dirsė

(apatinėje) Adomo Subačiau giminaičiai ir kauniečių senjorų klubo MES nariai


LŽS nario Vlado Dekšnio nuotraukos


Subacius 90 Visi. didele_1.jpgKaip išgyventi Lietuvoje?
Gyvojo klasiko Juozo Erlicko

VADOVĖLIS

(iš ,,Lietuvos ryto“)

Erlickas_poetas_I_II.jpg


*Bendraukim
Pasidalinau su žmonėmis savo skausmu... Apsiniaukė veidai. Džiaugsmu pasidalinau... Visai surūgo.

*Amžinas ilgesys
Eidamas gatve su žmona aš visados dairaus į kitas.
Bet eidamas su kita irgi dairaus, bene pamatysiu žmoną.

*Švietimo spragos
Tyrinėjant palaikus galima tiksliai nustatyti lytį, amžių ir svorį. Man tai svarbu, nes daugelis moterų slepia amžių ir svorį. Daugėja ir slepiančių lytį. Vadinas, norėdamas tai sužinoti privalau žmogų užmušti. Kodėl niekas anksčiau man to nepasakè? 

*Pozityvus
-Tu domėkis kitais žmonėmis, - aiškina kaimynas. -Džiaukis tuom, kas yra.
-Yra bėdų? - dominuos.
- Kur nebus... - ima pasakot. Klausaus ir džiaugiuos.

*Demokratinis
Manau, kad lietuviai, geriantys alų, turi teisę prisijungt prie Vokietijos, o geriantys vyną - prie Ispanijos.
O jei degtinės mėgėjai panorės jungtis prie Rusijos?
Su šitais reikia sėst prie stalo ir ilgai kalbėtis geriant alų ir vyną.

*Mažos gudrybės
Žinovai teigia: jei krenti nuo stogo - visas gyvenimas spėja pralėkt prieš akis.
Man tiek nereik.
0 jei noriu prisiminti, kas vakar buvo, - krentu nuo taburetés.

*Gražios permainos
Ledynams ištirpus, vandenynams išsiliejus daugelis valstybių išnyks iš pasaulio žemėlapio.
Tai rusams bus juoko, kai išnyks Jungtinės Valstijos.
0 kai Lietuvą užlies, tai jau mes pasijuoksim iš rusų, kad šie nieko nebegali mums padaryt.

*Išmanusis patriotizmas
Galėčiau ir as Lietuvą garsint... Bet ar laikas?
Tegu sau tyliai kiūto prie Baltijos. Geriau, kad niekas nežinotų, kur ana yr.


KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)