2019 m. gruodžio 9 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Popiežius Pranciškus, žurnalistai ir ... kaunietiška ,,Artuma“ !

www.kaunozurnalistai.lt inf.


Popizius_eina._Didele.jpg


Didžiuokis, Lietuva, kad Tave aplankė vieno milijardo ir dviejų šimtų milijonų mūsų planetos tikinčiųjų Ganytojas Popiežius Pranciškus! 

Popiezius. Zurn. 5 II_1.jpg2018-ųjų rugsėjo 22 ir 23 dienos jau įrašytos mūsų istorijoje. Visa tai, kas vyko Vilniuje ir Kaune, LRT televizijos dėka, matė ne tik Nemuno kraštas. Popiežiaus viešnagę Lietuvoje tiesiogiai rodė JAV ir Italijos televizijos.

O keli šimtai žurnalistų, fotografų, operatorių sekė kiekvieną Popiežiaus žingsnį ir apie jį skleidė tikinčiųjų pasaulyje.  


(Nuotraukoje: Tik keli fotografai iš keli šimtų...)

Popiezius. Artuma. II_1.jpg
(Nuotraukoje: mėnesinis žurnalas ,,Artuma", išleistas rekordiniu egzempliorių tiražu)


Net 110 tūkstančių egzempliorių tiražu Kaune buvo išleistas žurnalas ,,Artuma”, skirtas Popiežiaus Pranciškaus atvykimui.  Žvelgdami į kelias akimirkas, užfiksuotas šeštadienį Santakoje, cituojame ,,Artumos” vyr. redaktoriaus Dariaus Chmieliausko 

,,Laišką skaitytojams”.


Mielieji,
šią ypatingą ar net istorinę akimirką Jūsų rankose ir išskirtinis leidinys - mėnraščio Artuma specialusis numeris, skirtas popiežiaus Pranciškaus apsilankymui mūsų Tėvynėje. Geradarių bei rėmėjų dėka galime padovanoti Jums šį žurnalą, idant susitikimas su 

Šventuoju Tėvu nesibaigtų net jam išvykus ir galėtume tęsti, plėsti, gilinti pažintį su Pranciškumi.
Popiezius_4_II.jpg


(Nuotraukoje: Specialiai į Lietuvą iš JAV atskrido tenai gimę mūsų tautiečiai Monika Vygantas-Sabalis ir Paulius Sabalis bei Klaipėdos LSS universiteto auklėtinė, viešųjų ryšių specialistė Salomėja Karvelytė-Grigonė (kairėje). 

Ji gimė 1993-ųjų rugsėjo 2-ąją, Popiežiaus Jono Pauliaus II atvykimo Lietuvon išvakarėse. Po 25 metų - Popiežiaus Pranciškaus apsilankymo metu  Salomėja tapo Vytauto Didžiojo universiteto magistrante)

Sakau, būsiu nekuklus ir papranašausiu - ko popiežius Pranciškus apie mus turbūt nežino: kad mes, lietuviai, mėgstam padejuoti, kad gyvenam sunkiai, kad sekasi mums ne kažkaip, kad mėgstam kompleksuoti, jog maži, menki ar net netikę ir pikti mes esam... O štai Pranciškus, lyg girdėdamas mus, vienoje iš katechezių apie viltį atsiliepia:

Gyvenimas dažnai yra dykuma, sunku keliauti per gyvenimą, bet jei mes pasitikime Dievu, tas kelias gali tapti gražus, platus it greitkelis. Tiesiog reikia niekuomet neprarasti vilties ir nepaliauti tikėjus visada, nepaisant nieko. Kai esame vaiko akivaizdoje, nors turime daug problemų ir sunkumų, bet mes šypsomės, nes prieš save matome viltį: vai¬kas yra viltis! Šitaip ir gyvenime galime įžvelgti vilties kelią, leidžiantį mums rasti Dievą - Dievą, dėl mūsų tapusį Kūdikiu. Jis privers mus šypsotis, Jis duos mums viską! (2016 12 07)
Popiezius_2_II.jpg
(Nuotraukoje: TV3 ir LNK televizijos į Kauną atsiuntė savo specialius korespondentus)


Iš tiesų, žmonės gerieji, argi ne Dievo numylėtiniai ir nuostabiausių dalykų liudytojai esame?! 

Juk Viešpats mus taip pamilo, kad per istoriją nuolat lydėjo, į Laisvę vedė, net savo Sūnų mums išgelbėti atidavė, o galiausiai - dar ir popiežių atsiuntė! Iš pradžių vieną - Joną Paulių II, kuris kvietė: Nebijokite! Plačiai atverkite duris Kristui! Popiezius._Tomas._II.jpg(Nuotraukoje: Kaunietis, ,,Lietuvos ryto" televizijos operatorius Tomas Šileikis skuba įamžinti Popiežiaus Pranciškaus išvykimą)

O po to, kai šio gal ne iki galo supratome, štai vos po 25-erių metų, ir kitą savo Vietininką siunčia mums - su vilties žinia, kad nieko baisaus, jei gyvenimas pasirodė ir vėl sunkesnis, nei tikėjomės, jei pasisekė ne taip, kaip norėjome, bet niekas dar neprarasta - viltis tikrai gyva! Štai:

Gal galime mąstyti apie Dievą kaip apie glamonę, kuri išlaiko mus gyvus, pirmiau kurios nėra nieko? Glamonę, nuo kurios niekas, net mirtis negali mūsų atskirti? Ar mąstome apie Jį tik kaip apie didžią Būtį, visus dalykus sutvėrusį Visagalį, Teisėją, kontroliuojantį kiekvieną veiksmą? Žinoma, visa tai teisinga. Tačiau tik tuomet, kai Dievas yra meilė, viršijanti visus mūsų jausmus, anų žodžių prasmė įgyja  pilnatvę. Tuomet jaučiamės laimingi, net jei ir truputį sutrikę, nes Jis apie mus galvoja, o 
pirmiausia Jis mus myli! Ar neįspūdinga, kad Dievas glamonėja mus su tėviška meile? Tai taip gražu! 
(2015 08 26)

Popiezius_3_II.jpg(Nuotraukoje: Arčiausiai prie
Popiežiaus Pranciškaus Kaune
buvo ,,gervė" su vaizdo kamera
ir operatorius Sigitas Kazlauskas)Brangieji, būtent šis Šventasis Tėvas - ne tik primenantis, bet ir liudijantis Dangaus Tėvo meilę mums - atvyko pas mus tik dėl to, kad susitiktų su mumis! 

Nors galvojom, kad maži, bet vėl esame popiežiaus bei viso pasaulio dėmesio centre. Atverkime jam savo širdis, jo šypsena, gestai, žodžiai tetampa mus atgaivinančiais tikraisiais širdies lašais! Per Pranciškų priimkime paties Tėvo meilę mums visiems, trokštantiems Dievo ir žmonių artumos!

Darius Chmieliauskas


www.kaunozurnalistai.lt nuotr.


Popiezius._Zur._2_Didele.jpg

Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)