2019 m. gruodžio 9 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Dėl visuomenės informavimo etikos pažeidimų dienraštyje „Lietuvos rytas“

www. info@etikoskomisija.lt inf.


Trofimisinas II__4.jpgVisuomenės informavimo etikos komisija, skelbdama šį viešą kreipimąsi, siekia atkreipti redakcijos ir skaitytojų dėmesį, kad atsakymo teisės užtikrinimas tapo rimtu iššūkiu dienraščiui „Lietuvos rytas“. Daugiau kaip pusė nustatytų etikos pažeidimų susiję su tuo, jog redakcija nesuteikia galimybės neigiamai kritikuojamiems asmenims atsakyti, paaiškinti, patikslinti informaciją.

Visuomenės informavimo etikos komisija 2018-09-04 posėdyje svarstė klausimą dėl UAB „Lietuvos rytas“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai. 

Šiai kategorijai gali būti priskiriama tuo atveju, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė arba tas pats viešosios informacijos rengėjas pripažįstamas pažeidusiu visuomenės informavimo etiką ne mažiau kaip 5 kartus.


Buvo svarstytos šios „Lietuvos ryto“ publikacijos:
- „Naujas „žaliojo“ politiko skydas – raguoti žvėrys“ (2017-05-06, autorės R. Karmazaitė ir A. Martišiūtė),
- „Blaivioji šventė – tik su prievaizdo bizūnu“ (2017-07-11, A. Dumalakas),
- „Politiko žmona slepia tikrąją jausmų dramą“ (2017-02-18, K. Nastopkaitė),
- „Suktas politikas slapta kūrėsi rojų Ispanijoje“ (2017-02-04, R. Karmazaitė),
- „Dėl Ispanijos griuvęs politikas vėl klumpa“ (2017-02-09, T. Ignatavičius).

Svarstydama „Lietuvos ryto“ publikacijas, kurių pagrindu leidinys gali būti priskirtas profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai, Komisija akcentavo, jog, įgyvendinant teisę gauti ir skleisti informaciją, privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves, o atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina siekti teisingos jų pusiausvyros.

Komisija vertino, jog:
- publikacijose keturis kartus pažeistas Kodekso 20 straipsnis, nustatantis pareigą suteikti neigiamai kritikuojamam asmeniui galimybę paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją;
- pažeistas 5 straipsnis, nustatantis pareigą užtikrinti nuomonių įvairovę, ypač kai informacija prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais;
- pažeistas 30 straipsnis, nustatantis, jog žinios apie privatų žmogaus gyvenimą be jo sutikimo gali būti skelbiamos, kai jos susijusios su viešuoju asmeniu, yra svarbios visuomenei arba fiksuojamai teisės pažeidimai ar nusikalstama veika;
- pažeistas 45 straipsnis, nustatantis, jog, skelbiant asmeninio pobūdžio laiškus privalu gauti laiško autoriaus ir adresato sutikimą;
- visos svarstomos publikacijos susijusios tematiškai;
- publikacijos susijusios su vienu viešu asmeniu, politiku, politinės partijos lyderiu, jo aplinka ir veikla;
- viešasis interesas apima reikalą žinoti apie politikų turto kilmę, pajamų šaltinius, ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos jų priimamiems sprendimams;
- publikacijose atskleista faktų, kurie pasitarnauja didesniam viešumui ir skaidrumui ir atitinka visuomenės teisę žinoti, gauti informaciją, skatina diskusijas;
- viešųjų asmenų kritikos ribos yra platesnės nei privačių asmenų, o viešų asmenų pakantumo kritikai laipsnis turi būti didesnis, ypač tolerantiškesni kritikai turi būti politikai;
- viešųjų asmenų skundžiamų publikacijų gausa gali liudyti tokios tolerancijos stoką, o gal ir siekį įtraukti visuomenės informavimo priemones į skundų nagrinėjimo karuselę.

Komisijos nuomone, žmogaus teisių sąveikos teisingos pusiausvyros kontekste, viešasis interesas šiuo atveju vertintinas kaip aukštesnis tikslas. Remdamasi šiais motyvais, Komisija priėmė sprendimą netaikyti griežčiausios savo kompetencijos ribose sankcijos – nepriskirti UAB „Lietuvos rytas“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

Komisija atkreipia dėmesį į netoleruotinus dienraščio „Lietuvos rytas“ veikimo būdus. Nusižengdamas vienam iš kertinių žurnalistikos principų – išklausyti antrąją pusę, dienraštis „Lietuvos rytas“ demonstruoja nepagarbą visuomenės teisei į nešališką ir teisingą informaciją.

Susirūpinimą kelia ir dienraščio „Lietuvos rytas“ mėginimas viešuoju interesu pateisinti neviešų asmenų asmeninio susirašinėjimo turinį. Tokia veikla savo esme labiau panaši į šnipinėjimą, o ne profesionalią žurnalistiką.

Ginčydamas pareigą laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso, dienraštis „Lietuvos rytas“ renkasi kelią, kuriame negalioja bendrai sutartos viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų profesionalumo taisyklės.

„Lietuvos ryto“ vertybinė konstrukcija yra patyrusi rimtų įtrūkių ir deformacijų ir nėra saugi dienraštyje dirbantiems sąžiningiems ir profesionaliems žurnalistams.

Visuomenės informavimo etikos komisija

Nuotraukoje: Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas

Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)