2019 m. sausio 24 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Dėl visuomenės informavimo etikos pažeidimų dienraštyje „Lietuvos rytas“

www. info@etikoskomisija.lt inf.


Trofimisinas II__4.jpgVisuomenės informavimo etikos komisija, skelbdama šį viešą kreipimąsi, siekia atkreipti redakcijos ir skaitytojų dėmesį, kad atsakymo teisės užtikrinimas tapo rimtu iššūkiu dienraščiui „Lietuvos rytas“. Daugiau kaip pusė nustatytų etikos pažeidimų susiję su tuo, jog redakcija nesuteikia galimybės neigiamai kritikuojamiems asmenims atsakyti, paaiškinti, patikslinti informaciją.

Visuomenės informavimo etikos komisija 2018-09-04 posėdyje svarstė klausimą dėl UAB „Lietuvos rytas“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai. 

Šiai kategorijai gali būti priskiriama tuo atveju, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė arba tas pats viešosios informacijos rengėjas pripažįstamas pažeidusiu visuomenės informavimo etiką ne mažiau kaip 5 kartus.


Buvo svarstytos šios „Lietuvos ryto“ publikacijos:
- „Naujas „žaliojo“ politiko skydas – raguoti žvėrys“ (2017-05-06, autorės R. Karmazaitė ir A. Martišiūtė),
- „Blaivioji šventė – tik su prievaizdo bizūnu“ (2017-07-11, A. Dumalakas),
- „Politiko žmona slepia tikrąją jausmų dramą“ (2017-02-18, K. Nastopkaitė),
- „Suktas politikas slapta kūrėsi rojų Ispanijoje“ (2017-02-04, R. Karmazaitė),
- „Dėl Ispanijos griuvęs politikas vėl klumpa“ (2017-02-09, T. Ignatavičius).

Svarstydama „Lietuvos ryto“ publikacijas, kurių pagrindu leidinys gali būti priskirtas profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai, Komisija akcentavo, jog, įgyvendinant teisę gauti ir skleisti informaciją, privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves, o atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina siekti teisingos jų pusiausvyros.

Komisija vertino, jog:
- publikacijose keturis kartus pažeistas Kodekso 20 straipsnis, nustatantis pareigą suteikti neigiamai kritikuojamam asmeniui galimybę paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją;
- pažeistas 5 straipsnis, nustatantis pareigą užtikrinti nuomonių įvairovę, ypač kai informacija prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais;
- pažeistas 30 straipsnis, nustatantis, jog žinios apie privatų žmogaus gyvenimą be jo sutikimo gali būti skelbiamos, kai jos susijusios su viešuoju asmeniu, yra svarbios visuomenei arba fiksuojamai teisės pažeidimai ar nusikalstama veika;
- pažeistas 45 straipsnis, nustatantis, jog, skelbiant asmeninio pobūdžio laiškus privalu gauti laiško autoriaus ir adresato sutikimą;
- visos svarstomos publikacijos susijusios tematiškai;
- publikacijos susijusios su vienu viešu asmeniu, politiku, politinės partijos lyderiu, jo aplinka ir veikla;
- viešasis interesas apima reikalą žinoti apie politikų turto kilmę, pajamų šaltinius, ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos jų priimamiems sprendimams;
- publikacijose atskleista faktų, kurie pasitarnauja didesniam viešumui ir skaidrumui ir atitinka visuomenės teisę žinoti, gauti informaciją, skatina diskusijas;
- viešųjų asmenų kritikos ribos yra platesnės nei privačių asmenų, o viešų asmenų pakantumo kritikai laipsnis turi būti didesnis, ypač tolerantiškesni kritikai turi būti politikai;
- viešųjų asmenų skundžiamų publikacijų gausa gali liudyti tokios tolerancijos stoką, o gal ir siekį įtraukti visuomenės informavimo priemones į skundų nagrinėjimo karuselę.

Komisijos nuomone, žmogaus teisių sąveikos teisingos pusiausvyros kontekste, viešasis interesas šiuo atveju vertintinas kaip aukštesnis tikslas. Remdamasi šiais motyvais, Komisija priėmė sprendimą netaikyti griežčiausios savo kompetencijos ribose sankcijos – nepriskirti UAB „Lietuvos rytas“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

Komisija atkreipia dėmesį į netoleruotinus dienraščio „Lietuvos rytas“ veikimo būdus. Nusižengdamas vienam iš kertinių žurnalistikos principų – išklausyti antrąją pusę, dienraštis „Lietuvos rytas“ demonstruoja nepagarbą visuomenės teisei į nešališką ir teisingą informaciją.

Susirūpinimą kelia ir dienraščio „Lietuvos rytas“ mėginimas viešuoju interesu pateisinti neviešų asmenų asmeninio susirašinėjimo turinį. Tokia veikla savo esme labiau panaši į šnipinėjimą, o ne profesionalią žurnalistiką.

Ginčydamas pareigą laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso, dienraštis „Lietuvos rytas“ renkasi kelią, kuriame negalioja bendrai sutartos viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų profesionalumo taisyklės.

„Lietuvos ryto“ vertybinė konstrukcija yra patyrusi rimtų įtrūkių ir deformacijų ir nėra saugi dienraštyje dirbantiems sąžiningiems ir profesionaliems žurnalistams.

Visuomenės informavimo etikos komisija

Nuotraukoje: Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas

AUTORIUS MIRĖ, JO KŪRYBA - GYVA!

2019-ųjų sausio 21-ąją Kauno žurnalistų namus pasiekė kolegos Petro Žemkausko stayros ir humoro knyga ,,VISKAS ATBULAI". Liūdna, bet faktas. Autorius nesulaukė keturiasdešimtosios knygos, skirtos gyvenimo 90-mečiui.

 LŽS narys Petras Žemkauskas staiga mirė 2018-ųjų lapkričio 14-ąją, kai po 90-ojo jubiliejaus-  nepraėjo nė  keturiasdešimt dienų...

Viskas_atbulai_I_II.jpg


Šios knygos dailininkas LŽS narys Vladimiras Beresniovas, kurio piešiniai iliustruoja tekstą, pasirūpino, kad ,,Viskas atbulai" pasiektų skaitytojus.

Kelios žurnalisto parašytos epigramos:

Kaip praturtéti

Daugiau norétum pinigų?
Tai veik, nesnausk ir neliūdék:
Padvigubès jų, bus smagu,
Tik juos pries veidrodį padék.

Stebukladaré

Zmonelé mano - juk stebukladaré.
Linksmai plaukiu gyvenimo laivu:
Šypsodamasi ji mane padaré
Jau net savų vaikų tévu.

Nihilistas

Siekiam laisvés. Apsigavome?
Lenda išvada savaime:
Tai jstatymams vergavimas,
Ne pasirinkimo laimé.

Nesantaikos priežastis

Pirkom tachtą.Negera.
As nirštu, pikta pati:
Susipykstam - per siaura,
Susitaikom - per plati.KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)