2019 m. gegužės 25 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Birutė Mačienė. Priedas prie žurnalistinio honoraro – nauja rankinė

Birutė MAČIENĖ, ELTA korespondentė, LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos narė


Maciene II nauja_2.jpgNuo ankstyvo ryto šiandien, rugpjūčio 31-ąją, LRT radijas skelbia: sukanka 25-eri metai, kai paskutinis svetimos kariuomenės ešelonas iš Lietuvos išdundėjo į Rytus. Na, taip, vieną iš tų ešelonų bei su jo išvykimu susijusią bei man su kolega fotografu nutikusią istoriją labai gerai prisimenu ir aš.

Gavome tuomet redakcijos užduotį vykti į Aleksotą, kur iš aerodromo teritorijos turėjo prasidėti sovietinės kariuomenės ,,kraustynės". Prie vartų niekas nestovėjo, įėjome į teritoriją neatsiklausę „šeimininkų“. Pagaliau jų niekur ir nesimatė. Fotografas pradėjo dirbti savo darbą, - įamžinti vaizdus, aš išsitraukiau iš rankinės bloknotą. 

Žvelgiam į ešeloną su pakrauta karine technika. Rašau. Gal kokias dešimt minučių mums niekas netrukdo. Trumpam su kolega išsiskiriame, jis ieškodamas geresnio „kampo“ fotografavimui, kiek nutolsta. Ir pirmas pamato, kad iš vieno pastato išpuolę keli kareiviai sparčiai artėja prie mūsų. Fotografas bruka man į rankas fotoaparatą ir šaukia: bėk, aš liksiu, juos užlaikysiu. Saugok kadrus…

Bėgu smarkiai, kiek galėdama. Iki vartų niekas manęs nepavijo. Fotografą kariškiai nusiveda į savo „būstinę“. Jau galvoju, kaip reikės jį iš ten vaduoti, tik staiga pajuntu smūgį į nugarą. Mane pasiveja karine uniforma vilkinti moteris. Labai nuožmi, duoda „nuo dūšios į kuprą“. Ji šaukia rusiškai, kad pažeidėm sovietų įstatymus, kad įžengėm į karinę teritoriją, ir bando išplėšti mano taip saugomą fotoaparatą. Nepasiduodu.

Aš jau - už vartų, prie administracinio pastato, kuris ir dabar tebestovi (einant link oro uosto vartų, - dešinėje). Ant pastato laiptelių matau savo pažįstamą stotingą poną Algį – aviacijos biznio konsultantą iš Kanados. Su juo buvom neseniai susipažinę per pirmąjį lietuviškos civilinės aviacijos reisą, skrisdami su grupe žurnalistų į Helsinkį.

Tais laikais tų pirmųjų reisų buvo ir daugiau, o aviatoriai reklamos tikslais į juos kviesdavo žurnalistus drauge su kitais Kauno atstovais „megzti bendradarbiavimo ryšius“ su užsienio miestais. Kaip tai atrodė praktiškai. Žodžiu, Kauno delegacija nuskrenda, tarkim, į Berlyną. Nusivežam lietuvišką šakotį, midaus ar dar kažko „gerklei suvilgyti“ ir vaišinamės drauge su vietinio oro uosto darbuotojais, kurie mus pasitinka.

 Visi šypsosi, draugiški, bet iš oro uosto teritorijos, žinom, neišleis. Vizų tai neturim. Iki skrydžio namo, atgal į Kauną, kartais, gal ir kokias keturias valandas tekdavo su oro uosto interjerais pažintį tęsti. O prireikus kam į tualetą, šalia eidavo nebylus palydovas iš oro uosto tarnybų. Tiesa, jis lukteldavo prie tualeto durų…

Taigi, spėju įbrukti foto aparatą į rankas ponui Algiui. Šis tuoj pat jį nuneša į antrame aukšte esantį kabinetą ir grįžta prie lauko durų. O čia „draugė“ iš sovietų kariuomenės toliau klykauja, man rankas nagais akėja, rankinę tampo. Kanadietis sako: „ponia, nusiraminkite, juk nieko neatsitiko“.

„Govori po ruski“, - rėkia jam „išvaduotoja“. O Algis ramiai šypsodamasis jai lietuviškai sako: „ Čia – Lietuva. Aš nemoku rusiškai, galim kalbėti angliškai, jei jūs manęs nesuprantate lietuviškai.“.

Netrukus iš pastato, į kurį „nelaisvėn“ pakliuvo fotografas, atskuodžia kareivis ir nusiveda triukšmaujančią moterį. Incidentas dar nebaigtas, reikia fotografą vaduoti. Drebančiomis rankomis renku Algio kabinete telefono numerį. Skambinu vyriausio prokuroro pavaduotojui (tais laikais žurnalistai turėjo tokią teisę tiesiogiai be jokių tarpininkų kalbėtis ir su merais, ir su prokurorais, įmonių vadovais ar teisėjais, net ir profesija tokia, kaip viešųjų ryšių atstovas, Lietuvoje dar nebuvo paplitusi).
Zurnalistines kasdienybes istorijosJPG II n_4.jpgPasakoju, kas nutiko. Mane išklauso ir dar pasidomi, ar labai nukentėjau. Apsižiūriu: na, rankų oda subraižyta, „kuprą“ kažkiek maudžia – praeis. Basučių dirželis sutrūkęs (matyt, taip atsitiko man bebėgant per sunkiasvorės technikos ratais išvažinėtą aerodromo pievą). Niekis, batsiuvių paslaugos dar ne aukso kainos, - sutaisys. Keista tik, kad mano rankinė perplėšta. Ir kada ta svetimos kariuomenės atstovė spėjo tą padaryti, net nepajutau?

Žodžiu, prokuroras sako, kad susisieks su Santakos policijos komisariatu, ir fotografas tikrai tuoj bus laisvas. Policija savo ruožtu pradės įvykio tyrimą. Praeina valanda, sulaukiu skambučio iš policijos. Dar kartą aiškinu, kas nutiko. Mane ramina, kad bus tyrimas, ieškos kaltų ir tą moterį, kuri mane mušė, nubaus. O fotografas tuoj bus paleistas. Iš tikrųjų, fotografas jau šypsosi tarpdury. Sako, kad toje „nelaisvėje“ jį tik klausinėjo, ką jis fotografavęs „sovietų armijos teritorijoje“. Piktai barė, bet rankos prieš jį niekas nepakėlė. Paliekam Aleksotą. Viskas gerai, - medžiaga straipsniui su iliustracijomis yra.

Po dienos kitos pati skambinu policijon. Girdžiu paaiškinimą, kad tyrimo negalima pradėti, nes kariuomenė iš Lietuvos išvyko. O Pabaltijo karinis štabas yra Rygoje, negi aš tenai važinėsiu, jei pradės tardymą dėl to, kas įvyko Aleksote. Būtų keblu, ir laiko gaila. Tik vėliau su teisininkais išsiaiškinau, kad truputį mane prigavo: jei įtariamas nusikaltimas įvyko Lietuvos Respublikoje, tai tyrimas ir turėjo būti ne užsienio valstybėje. Tik klausimas, ar ta kariškė būtų dėl to nors sykį atvykusi į Kauną…

Straipsnį tada, prieš 25 metus, parašiau, „Kauno diena“ išspausdino. Gavau honorarą ir asmeninę vyriausiosios redaktorės Teklės Mačiulienės ... kompensaciją. Kaip priedas prie honoraro, buvo jos padovanota  man nauja rankinė...Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)