2019 m. birželio 19 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

IŠĖJO DIDELIS ŽMOGUS. Stasio Dargio atminimui

www.kaunozurnalistai.lt inf.Dargio_laid._1_didele.jpgGausus būrys kauniečių 2018-ųjų liepos 18-ąją Romainių kapinėse atsisveikino su buvusiu Lietuvos televizijos Kauno redakcijos operatoriumi, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus nariu Stasiu Dargiu, kuris Amžinybėn Išėjo po ilgos ir sunkios ligos. Balandžio 28-ąją jis sulaukė aštuoniasdešimt dvejų...

Prie kapo, kuriame palaidoti ilsisi Stasio senelių ir tetų palaikai, atsisveikinimo žodį su kolega tarė LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas Vidas Mačiulis, Kauno meno kūrėjų asociacijos pirmininkas Petras Palilionis, aviacijos istorijos metraštininkas Jonas Čepas, buvęs velionio dėstytojas dailininkas Andrius Valius, poetė ir rašytoja Irena Jacevičienė - Žukauskaitė. Ji puikų Žmogų ir talentingą Kūrėją palydėjo tokiais žodžiais:


Dargis_laid._5_II.jpgIšėjo didelis žmogus ne tik ūgiu,
Bet ir nuveiktais darbais.
Ir jo jau niekas nepakeis.
Stasys buvo vienintelis,
Nepakartojamas ir talentingas
Kauno kultūros gyvenimo kino
Ir vaizdo metraštininkas,
Puikus operatorius, režisierius,
Žodžio meistras.

Apie tai kalba jo darbai,
Apybraižos  išleistos.
Svajotoji gyvenimo šimtmečio knyga-
Liko neužbaigta-
Nepragyventa aštuoniolika vasarų
Ir aštuoniolika puslapių neparašyta,
Liko daugybė dar nenuveiktų darbų,
Kurių nespėjo padaryti.

Bet.... liko nuveikti darbai,
Kurie primins ilgai puikių žmonių
Gyvenimus, kūrybos kelią
Ir tuos, kurie jau iškeliavo
Į Amžinybės šalį.
Jie kadruose gyvi ir skelbia
Savo tiesą,
Jų balsas, šypsena vis skleis                                       
 (Nuotr. Irena Jacevičienė-Žukauskaitė)
Mums savo šilumą ir šviesą.Dargis_laid._3_II.jpg

Tik jo dėka vėl galime sugrįžti
Į praeitį, jaunystę,
Iš naujo vėl išvysti
Kuo gyvenome, alsavom.
Stasys paliko mums didžiulį kraitį
Profesionalių darbų savo.
Sunku įvertinti jo darbų svarbą.
Stasys kiekvieną žmogų
Vertino ir gerbė.

Jau nieks nepakartos dienos,
Nei valandos
Ir nei akimirkos vienos,
Kurias jis savo kameraSu meile 
užfiksavo.


(Nuotr. iš kairės dailininkas Andrius Valius, istorikas Jonas Čepas, operatorius Antanas Zinkevičius)Su žmona Zinaida užaugino
Dvi dukras Aušrinę ir Liną.
Laikas bėgo, metai nejuntamai plaukė.
Septynių vaikaičių
Ir dviejų provaikaičių sulaukė.
Žmonai dailininkei rengti parodas padėjo,
Visur suspėjo, visais rūpinosi,
Visus mylėjo.
Dargis_laid._4_II.jpgApie Stasio žemaitišką ištvermę
Ir kantrybę sklando aidas.
Su Jonu Čepu septynis dokumentinius
Filmus apie aviatorius į gyvenimą išleido.

Feliksui Vaitkui tris filmus:
„Lituanica II“ nugali Atlantą“,
„Atlanto nugalėtojui Feliksui Vaitkui-100“,
O filmo „Vienas per Atlantą prieš 75 metus“
Sukurtos dvi dalys, kuriose pasakojama
Apie Felikso Vaitkaus gyvenimo kelią.Meilė tautos didvyriams Dariui ir Girėnui
Vis degė abiejų širdyse-
Kartu sukūrė filmus:
„Lituanicos“ didvyriai- amžinai gyvi“,
„Lituanica“ nemari atminties šviesoje“.
Jaunimo istoriniam švietimui
Kelias edukacines programas sukūrė,
Kurias jaunimas su susidomėjimu žiūri.

„Širdimi ir sparnais apglėbęs Lietuvą“
Dokumentinėje juostoje įamžino
Į Anapilį išėjusį garsų aviacijos istoriką,
Lakūną Joną Balčiūną.
Dargis_Stasys__II.jpgStasys Dargis didelis menininkas,
Savo šalies patriotas
Lietuvos žurnalistų sąjungos
„Gintariniu parkeriu“,
Kauno meno kūrėjų asociacijos premija,
Kauno Santakos garbės ženklu apdovanotas.

Visur ir visada paliks jis su mumis.
Jis liko gyvas savo vaikaičiuose ir vaikuose,
Jis liko gyvas savo darbuose
Ir gyvas liks jis mūsų širdyse.Irena JACEVIČIENĖ-ŽUKAUSKAITĖ
2018 07 18
Kaunas(Nuotraukoje: a.a. Stasys Dargis)
Fotografo, LŽS nario Vlado Dekšnio nuotraukos

(apatinėje) Velionio dukra Lina, žmona Zinaida, dukra Aušrinė (dešinėje) prie tėvelio ir vyro kapoDargio_laid._2_didele.jpg

Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)