2020 m. rugpjūčio 4 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

P.S. Krivickas. Amžius nėra kliūtis tiems, kas moka... amžėti

Povilas Sigitas KRIVICKAS, LŽS ir NŽKA narys

Amzejimas_6_didele.jpg


Kam skiriamas projektas „Amžius nėra kliūtis“?

Grįžkime prie projekto „Amžius nėra kliūtis“. Prisimintina, kad jo tikslinė auditorija - tai visi Baltijos šalių gyventojai prieš išeinantys į pensiją ir ankstyvo pensinio amžiaus, ypač gyvenantys miestų daugiabučiuose namuose. Konkretus projekto tikslas yra kurti mokymo programas, metodikas, mokymo medžiagą ir rengti dėstytojus, kurie dirbs su tiksline auditorija pagal atitinkamus modulius. Jie yra tokie: 
1. Kaip išgyventi po išėjimo į pensiją, kokią pagalbą galite gauti, kaip pradėti mažą verslą; 
2. Kaip išlaikyti fizinę sveikatą;
 3. Kaip išlaikyti psichinę sveikatą ir įgyti naujų žinių, įgūdžių;
 4. Kaip išvengti vienišumo ir jį įveikti.

Atsiranda galimybės organizacijoms teikti paraiškas ir gauti paramą, kad būtų galima keistis lektoriais ir instruktoriais tarp Šiaurės ir Baltijos šalių. Tokios iniciatyvos ėmėsi Latvijos pensininkų federacija, kuriai pavyko gauti finansinę NORDplus paramą šiam svarbiam projektui. Bendradarbiauti kuriant ir vykdant projektą „Amžius nėra kliūtis" latviai pakvietė kolegas iš Estijos pensininkų bendrijų asociacijos ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai". 

Pernykštę vasarą Latvijos sostinėje vyko pirmasis projekto „Amžius nėra kliūtis" partnerių susitikimas. Jis surengtas Rygos Stradinio universitete (RSU), kurio mokslininkai atlieka svarbius vyresnio amžiaus žmonių socialinės padėties ir integravimo į aktyvesnę veiklą tyrimus. Konkrečiai tai reiškia būtinybę sudaryti mokymo programą tiek žmonėms, išėjusiems į pensiją, tiek ir tiems, kas yra priešpensijinio amžiaus. Tam reikia atitinkamos metodologijos ir mokymo priemonių, o taip pat parengti mokymo instruktorius.

Pagal minėtus modulius bus rengiami paskaitų ir užsiėmimų ciklai. Viso projekto trukmė numatoma dvejiems su puse metų. Modulių parengimui vadovauja Latvijos mokslininkai. Informacija keičiamasi elektroninėmis priemonėmis. Oficialiai bendraujama anglų kalba. Tačiau, partneriams susitarus, galima vartoti ir rusų kalbą, kurią prisimena ir moka vyresnio amžiaus piliečiai.

Projektui įgyvendinti svarbu pasitelkti žmones, turinčius atitinkamų žinių, įgūdžių ir realios patirties. Pirmiausia tai galėtų būti suinteresuoti asmenys - buvę dėstytojai, profesoriai emeritai, kurie noriai dalintųsi savo sukauptomis žiniomis ir patyrimu. Minėtame Rygos Stradinio universitete šiam darbui pasitelkiami vyresniųjų kursų studentai. 

Tobulinti programas padeda Estijos „Trečios jaunystės universitetas“. Būtų labai svarbu panašios pagalbos sulaukti ir iš Lietuvos mokslo bei kultūros įstaigų. Kaip sako projekto „Amžius nėra kliūtis“ vadovas Martinš Valters, jame savanoriškai dalyvaujantys lektoriai, be kita ko, ir patys nemokamai gaus naujų vertingų žinių. Projekto dalyviams atsiranda galimybių pritaikyti savo žinias ir patirtį, kad padėtų vyriausybėms, savivaldai ir tikslinėms grupėms garbingai spręsti aktualias problemas. 

Pagal projektą „Amžius nėra kliūtis“, 2018 metų ruduo bus skirtas dėstytojams pasirengti, o 2019-aisiais jau vyks užsiėmimai tikslinėse auditorijose.  Projekto trukmė numatyta dvejiems su puse metų – iki 2019-ųjų gruodžio.

Kas yra Oraus amžėjimo akademija?

Išėję į pensiją, žmonės dažnai praranda kolegas ir netgi bičiulius. Savivaldybės stengiasi jiems padėti organizuodamos Dienos centrus. Su vienu iš tokių mus maloniai ir išsamiai supažindino kolegos estai. Centras priklauso Estijos „Pagyvenusių žmonių savitarpio pagalbos ir patarimų asociacijai“ (VENU). Ši organizacija vienija pensinio amžiaus žmones, kurie turi teigiamą požiūrį į gyvenimą ir jį grindžia principu – padėdamas kitiems padedi sau.

Amzejimas_7_II.jpgCentro vadovas Heino Hankewitz‘as papasakojo, kad VENU savo veiklą pradėjo 1995 m. spalį Estijos labdaros fondui padedant. Kitų metų vasarą persikėlė į renovuotą gražų ir erdvų (apie 1000 kv. m ploto) dviaukštį medinį namą garsaus Kadriorgo parko pašonėje. Talino miesto savivaldybė suteikė lengvatinę trisdešimties metų nuomą su galimybe pratęsti.

 Centrui labai pasisekė, kad jo veiklą dosniai remia ne tik vietiniai, bet ir užsienio partneriai. Tarp jų – Berlyno socialinės rūpybos organizacijos (Socialwerk Berlin e. V.) įkūrėja ir vadovė Kate Tresenreuter, jos šeima ir bičiuliai. 

(Nuotraukoje: VENU organizacijos namai)

Visas Centro darbas grindžiamas labdara ir savanoriškumu. Daug asociacijos narių imasi vienos ar kelių užduočių, kurias jie nori įgyvendinti. Viename kambaryje sutikome guvią senjorę pedagogę Liją (pavardės nenugirdau), kuri bendraamžiams dėsto anglų kalbą. Kitame šeimininkas Heino rodo tvirtą platų stalą, kurį pagamino ir padovanojo vienas Centro bendruomenės narys.

 Gražios erdvios auditorijos paskaitoms, jaukūs dovanotais baldais apstatyti kambariai susitikimams ir bendravimui. Naudingų knygų biblioteka, erdvus valgomasis su moderniška virtuve. Gretimame vienaukščiame pastate – nedidelis viešbutis „POSKA villa“ svečiams arba šiaip pakeleiviams, kurie apsistodami papildo Centro biudžetą. Šalimais nemažą plotą užima sodas ir daržas, kuriame triūsia agronomijos mėgėjai, o jų užaugintas derlius mielai naudojamas ruošiant skanius patiekalus.

Centre turi geras sąlygas veikti penkiolika grupių pagal interesus. Jose konsultantais dirba senjorai ekspertai, turintys didelę patirtį savo srityje. Be paskaitų dar rengiami koncertai, bičiulių vakarėliai ir daug kitų patrauklių susitikimų. Kiekvienas gali rasti kažką gera pagal savo skonį. Nuolatinės yra lauko parodos. Labai laukiami vasaros renginiai – sodo vakarėliai ir kelionės. Be to, konsultacijas reguliariai teikia gydytojai, psichologas, psichoterapeutas ir teisininkas. Taip pat yra anūkus auginančių ir našlių grupės. Šiuo metu VENU asociacija jungia beveik 400 narių, tačiau per metus jos veikloje dalyvauja maždaug pusantro tūkstančio vyresniųjų. Kiekvieną dieną apie šimtas smalsių žmonių aplanko šiuos namus. 

Centras darbo dienomis veikia nuo devintos ryto iki vidurnakčio, įskaitant savaitgalius ir valstybines šventes. VENU 2001 metais pripažinta geriausia Estijos ne pelno siekiančia organizacija, o 2013-aisiais tapo draugiškiausia pagyvenusiems žmonėms. Šiaip jau ji yra atvira visiems vyresnio amžiaus iniciatyviems piliečiams, kurie nori išlaikyti aktyvų požiūrį į gyvenimą. Centro vadovas Heino Hankewitz‘as šypsodamasis sako: „Sveiki atvykę į šį jaunimo klubą pagyvenusiems žmonėms!“

VENU centras dažnai yra pelnytai ir pagarbiai vadinamas Oraus amžėjimo akademija. Mums tikrai buvo ko nuoširdžiai ir tyliai lietuviškai pavydėti bičiuliams estams. Nors jie mūsų anekdotinėje tautosakoje laikomi lėtapėdžiais, bet sugeba toli mus aplenkti.

Kaip rinktis tarp dvasios peno ir duonos?

Gražūs užmojai, tačiau jiems įgyvendinti neužtenka vien gerų norų ir su dosniomis rėmėjų lėšomis. Nemažiau svarbu, kad būtų entuziastų, galinčių darbuotis. Tokių reikia tiek VENU organizacijoje, o taip pat ir dalyvių renginiuose, užsiėmimuose. Apie tai, gerdami kavą ir skanaudami vietos šeimininkių patiektą varškės pyragą, įsišnekome su Heino Hankewitz‘u bei jo pagalbininke Helle Maeltsemees. Ponia Helle yra 37 metus buvusi vienos Talino ligoninės vyriausioji gydytoja. Ji sakė: „Užauginau vaikus, sulaukiau anūkų ir pasakiau sau – gana! Kol turiu sveikatos, dirbsiu anūkams.” Kartu su mumis prie stalo sėdėjo septynmetis Lennartas, kuris meiliomis akutėmis žiūrėjo į senelę, nors ir nesuprato jos rusiškai tariamų žodžių. Berniukas taip pat dalyvavo ir senelės mums padovanotoje ekskursijoje po Estijos nacionalinę dailės galeriją, kuri yra netoli Oraus amžėjimo akademijos.

Pokalbyje prie kavos puodelio dalyvavęs Estijos pensininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Andres Ergma sakė, kad „viena rimčiausių problemų pagyvenusiems žmonėms tenka įvardinti pensijų dydį. Lėšų stygius rimtai susiaurina galimybes tų, kas peržengė tam tikrą amžiaus ribą. Dėl to tenka daug ko atsisakyti.“ Vis sunkiau tampa rinktis tarp dvasinio peno ir tiesiog duonos kasdieninės. O juk dar norisi sau leisti į gerą koncertą, spektaklį ar parodą nueiti, bet su dabartinėmis kainomis tenka pasilikti namie (tiesa, kai kurios kultūros organizacijos teikia senjorams tam tikrų nuolaidų ir lengvatų). Štai čia Talino gyventojams ateina į pagalbą VENU namai ir jų svetingi šeimininkai. 

Tiesa, pasak A. Ergmos, šiandien namisėdos gali ne tik klausytis radijo ar žiūrėti televiziją, bet ir naudotis internetu, jeigu dar leidžia regėjimas. Juk jaunesnės kartos pensininkų nebegalima vadinti kompiuteriniais beraščiais. Jau maždaug trečdalis Estijos senjorų moka naudotis internetu – nuo sąskaitų apmokėjimo iki naujienų portalų. Tiems, kam sekasi sunkiau vaikščioti, internetas tampa pagrindiniu langu į pasaulį. Tokie vis labiau modernėjantys laikai.

Nuotraukose:

(viršutinėje) Projekto „Amžius nėra kliūtis“ partnerių susitikimas Taline

(apatinėje) Prie kavos puodelio (iš kairės): Andres Ergma, Heino Hankewitz, Gediminas Kuliešis ir Petras Ruzgus 

Povilo Sigito Krivicko nuotr.


Amzeja.5_didel..jpgVirselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)