2019 m. gegužės 22 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Amžinybėn Išėjo Juozas Gerutis RUZGAS (1934 01 23 - 2018 06 21)
Ruzgas_Juozas_._1_a_nekr._didele.jpg

Vainikas kalijos II_4.jpgPo ilgos ir sunkios ligos, eidamas aštuoniasdešimt penktuosius metus, birželio 21-osios pavakarę mus paliko žinomas Lietuvos dailininkų ir žurnalistų sąjungų narys, skulptorius ir operatorius Juozas Gerutis Ruzgas. Mieste prie Nemuno ir Neries pradėjęs savo ilgą ir prasmingą kūrybinį gyvenimą, jį čia ir baigė, palikdamas Kauną ir Lietuvą puošiančias skulptūras, fasadų bareljefus ir horeljefus.
Pasak prof.dr. Algio Uždavinio, Juozas Gerutis Ruzgas – įvairialypė ir talentinga asmenybė, kurią globojo sparnuota, angelą menanti Mūza. Deja, skulptoriaus kelias nebuvo rožėmis klotas. Gal dėl to, kad 1967 metais priimtas į Lietuvos dailininkų sąjungą, bet KGB reikalavimu, iš jos buvo pašalintas. Tik 1988-aisiais, Lietuvos Atgimimo metais, J.G. Ruzgas buvo reabilituotas ir grąžintas į LDS. Gaila, bet skulptorius taip ir liko svetimas tarp savų.

Juozas Gerutis Ruzgas net dvidešimt metų svajojo ir kūrė skulptūrą ,,Santaka“, kuri nepuošia Nemuno ir Neries pakrantės, o tebestovi skulptoriaus dirbtuvėje Lankos gatvėje. Kolega Išėjo taip ir nesupratęs, kodėl jo sukurtas miesto simbolis liko nepastebėtas ir neįgyvendintas. Gal po skulptoriaus mirties ,,Santaka“ taps Kauno pasididžiavimu? Kūrėjas buvo apdovanotas Kauno Santakos garbės ženklu, Burmistro Jono Vileišio, taip  ,,Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ medaliais.

J.G. Ruzgas, dar vaikystėje pamilęs fotografiją, baigė Kauno vidurinę dailės mokyklą. Studijuodamas tuometiniame Valstybiniame dailės institute Vilniuje, 1956 metais sukūrė Lietuvoje pirmąjį mėgėjišką vaidybinį filmą ,,Stipendija juokiasi“. Laimėta premija ir profesionalų įvertinimas, studentui duris atvėrė Lietuvos televizija. Nuo 1959 iki 1964 metų Juozas Gerutis LTV dirbo operatoriumi – dailininku.

1959 metais kūrėjas buvo priimtas į tuometinę Lietuvos žurnalistų sąjungą, kurioje aktyviai dalyvavo beveik 60 metų. Su vaizdo kamera kolega nesiskyrė iki paskutinių savo gyvenimo metų ir stengėsi įamžinti viską, kur tik ėjo. Ypač vertingi yra operatoriaus užfiksuoti džiugūs ir dramatiški 1988 – 1991 metų Lietuvos įvykiai. 

Darbštusis kolega, sukaupęs dešimties valandų pasakojimų archyvą, svajojo sukurti filmą ,,Jie išgelbėjo pasaulį“. Tai būtų  buvęs Jo in memoriam žmonėms, kurie vokiečių okupacijos metais išgelbėjo žydus. Nesuspėjo, nes niekas neparėmė Jo gero ir kilnaus sumanymo...

Paliko Juozas Gerutis Ruzgas liūdinčią didelę šeimą - žmoną Jolantą, dukras Rusnę ir Miglę, sūnus Vilių, Saulių, Juozą, kuris, kaip ir Jo mylimas tėvelis, pasirinko įdomią operatoriaus profesiją. 

Kauniečių bičiulių dailininkų ir žurnalistų vardu tariame Kolegai paskutinį SUDIEV.
Tegul JAM būna lengva Karmėlavos kapinių, kur ilsisi ir Juozo tėvai, žemelė...vainikas 3 II_3.jpgLŽS pirmininkas Vidas MAČIULIS
LDS pirmininkas Eugenijus NALEVAIKA


Birželio 22-ąją, šeštadienį, 16 val. Urna su Juozo Geručio Ruzgo palaikais bus pašarvota a.a. skulptoriaus kūrybinėse dirbtuvėse (Lankos g. 22 A). 

Sekmadienį 9 val. Vytauto Didžiojo bažnyčioje už jo vėlę bus aukojamos šv.Mišios. Tą pačią dieną 16.15 val. Urna bus išvežama į Karmėlavos kapines.P.S. Mūsų svetainės ,,Komentaruose" pateiksime Lietuvos dailininkų ir žurnalistų sąjungos nario Juozo Ruzgo prieš dešimt metų parašytus prisiminimus ,,Per laiko tolumas". 

Svetainės skyrelyje ,,Filmai" - Juozo Ruzgo sukurta meninė juosta ,,Stipendija juokiasi".

,,Videoreportažuose" -  LTV 60-mečio - pirmojo televizijos operatoriaus Juozo Ruzgo prisiminimai...
Ruzagas_Juozas_2_Nekr._Didele.jpgVirselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)