2019 m. vasario 18 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Mūsų netekčių istorija. ,,Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m.“

Dalia POŠKIENĖ, LŽS narė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė


Buriatija_3.didele.jpgKiekvieną vasarą susirenkame paminėti  Lietuvos netektis. Gedulo ir Vilties diena ypatinga ne tik tremtinio dalią patyrusiems. Jau trečius metus „Misija Sibiras‘ dalyviai organizuoja akciją „Ištark, išgirsk, išsaugok”. Didziosios_tremtys_II.jpgMinint 1948 metų didžiąją tremtį, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras išleido knygą "Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m.". 

Tai fundamentali 650 puslapių enciklopedinio pobūdžio knyga, kurioje sudėta visa tremtinio būtis, prisiminimai, tremtinių gyvenimo ir darbo sąlygos.

 Leidinys gausiai iliustruotas  nuotraukomis ir aprašymais,. Joje – kapinių planai, žemėlapiai, palaidotų bei visų ištremtųjų į Buriatiją pavardės. 
Knygą padėjo parengti Buriatijos istorikas V. Baškujevas, kurio dėka atskleista ir antroji pusė – kaip tremtinių gyvenimą matė, organizavo jų prižiūrėtojai – MVD ir MGB. 

Ilgas buvo knygos  kelias. Net aštuonerius metus prie jos dirbo leidybos konsultantas, daugelio iliustracijų autorius dailininkas architektas Jonas Lukšė, kuris atskleidė ir  savo šeimos tremtį, leidinio atsakingoji redaktorė Dalė Rudienė.

Naujoji, pirmoji knyga iš serijos ,,Tremties istorija" pristatyta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje. Joje - pačių tremtinių ar jų šeimos narių pateiktos žinios atskleidžia tremtinio būtį Buriatijoje. Knygos pabaigoje publikuojami tremtinių sąrašai.

Jonas Lukšė knygos sutiktuvėse pasidalijo prisiminimais, džiaugėsi leidiniu ir savaip recenzavo knygą, kuri per ilgą jos rengimo laikotarpį kiek ir pakito nuo pirminio sumanymo. Nepailstantis atminties žadintojas ir saugotojas paminėjo, kad tremtiniai iš Panevėžio (1089 žmonės), Plungės (975), Pasvalio (802) Šiaulių (543) ir Pakruojo (150) rajonų buvo nutremti į „pragarą žemėje“ – Buriatiją, kur žiemą temperatūra nukrenta iki 40 laipsnių šalčio, kur teko dirbti alinančius ir pavojingus darbus.
Buriatija._1_II.jpgApie knygos reikšmę, jos išliekamąją vertę kalbėjo ir prisiminimais dalijosi bendrijos „Lemtis“ įkūrėjas ir jos vadovas, daugelio ekspedicijų į Sibirą dalyvis ir organizatorius Antanas Sadeckas (nuotraukoje).

 Buriatijoje tremtinio dalią patyrė ir Donatas Jankauskas, kuris pasakojo apie tėvų išgyvenimus ir vertino knygą 
kaip 
labai svarbų įvykį mūsų tautos istorijoje.

1948 metų tremtis, paženklinta „skambiais vardais“ – „Vesna“, (Pavasaris) – pakeitė ne tik Buriatijon ištremtų žmonių likimus. Apie didžiąją 1948 metų tremtį kalbėjo LPKTS Valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė.  Apie kilnią LPKTS misiją, minint ne tik Gedulo ir Vilties dieną, kalbėjo Kauno savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė. 


Renginio vedėja, LPKTS Tarybos narė Vincė Vaidevutė Margevičienė. Kauno filialo pirmininkas Vladas Sungaila padėkojo Jonui Lukšei už ilgametį, prasmingą darbą ir įteikė LPKTS 1-ojo laipsnio žymenį „Už nuopelnus Lietuvai“.

Buriatija_5_II.jpgKnyga  byloja apie tuos metus, kai žmonės nepamiršo Lietuvos,  o savo godas sudėjo į dainas, prisiminimų dienoraščius. Atminimo vakare pagerbtas tremtinio, poeto Vytauto Cinausko atminimas. Grįžęs į Lietuvą, dirbo, kūrė, buvo Tremtinių grįžimo fondo pirmininkas. Jo iniciatyva Vilniuje buvo įkurti Tremtinių globos namai. V. Cinauskas mirė Vilniuje. Palaidotas Kairėnų kapinėse. 

Vytauto Ciniausko kūrybos motyvais mišrus choras „Gimtinė“, vadovaujamas  muzikos kūrėjo Rimanto Vaičekonio parengė literatūrinę – muzikinę kompoziciją „Akmenimis sugrįžom iš kelionės“. 

LPKTS patalpose (Laisvės al. 39) veika nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų paroda. Šiame, aštuonioliktame konkurse dalyvavo 877 moksleiviai. Kviečiame aplankyti  šią parodą ir patriotinių leidinių knygynėlį, kuriame yra atsiminimų knygų ir informacinių leidinių. 

Publikacijos autorės Dalios Poškienės nuotr.Buriatija._n._didele..jpgKaip išgyventi Lietuvoje?
Gyvojo klasiko Juozo Erlicko

VADOVĖLIS

(iš ,,Lietuvos ryto“)

Erlickas_poetas_I_II.jpg


*Bendraukim
Pasidalinau su žmonėmis savo skausmu... Apsiniaukė veidai. Džiaugsmu pasidalinau... Visai surūgo.

*Amžinas ilgesys
Eidamas gatve su žmona aš visados dairaus į kitas.
Bet eidamas su kita irgi dairaus, bene pamatysiu žmoną.

*Švietimo spragos
Tyrinėjant palaikus galima tiksliai nustatyti lytį, amžių ir svorį. Man tai svarbu, nes daugelis moterų slepia amžių ir svorį. Daugėja ir slepiančių lytį. Vadinas, norėdamas tai sužinoti privalau žmogų užmušti. Kodėl niekas anksčiau man to nepasakè? 

*Pozityvus
-Tu domėkis kitais žmonėmis, - aiškina kaimynas. -Džiaukis tuom, kas yra.
-Yra bėdų? - dominuos.
- Kur nebus... - ima pasakot. Klausaus ir džiaugiuos.

*Demokratinis
Manau, kad lietuviai, geriantys alų, turi teisę prisijungt prie Vokietijos, o geriantys vyną - prie Ispanijos.
O jei degtinės mėgėjai panorės jungtis prie Rusijos?
Su šitais reikia sėst prie stalo ir ilgai kalbėtis geriant alų ir vyną.

*Mažos gudrybės
Žinovai teigia: jei krenti nuo stogo - visas gyvenimas spėja pralėkt prieš akis.
Man tiek nereik.
0 jei noriu prisiminti, kas vakar buvo, - krentu nuo taburetés.

*Gražios permainos
Ledynams ištirpus, vandenynams išsiliejus daugelis valstybių išnyks iš pasaulio žemėlapio.
Tai rusams bus juoko, kai išnyks Jungtinės Valstijos.
0 kai Lietuvą užlies, tai jau mes pasijuoksim iš rusų, kad šie nieko nebegali mums padaryt.

*Išmanusis patriotizmas
Galėčiau ir as Lietuvą garsint... Bet ar laikas?
Tegu sau tyliai kiūto prie Baltijos. Geriau, kad niekas nežinotų, kur ana yr.


KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)