2018 m. spalio 19 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

,,Elektrėnų žinios“. 1000-asis numerisBielskiene_II_n.jpgElektrėnų savivaldybėje gyvena vos 24000 žmonių (Elektrėnų mieste – 12000). Neįtkėtina, bet šioje teritorijoje, kuri kartai vadinama Vilnijos vartais, leidžiami net du laikraščiai. Tai krašto savaitraštis ,,Elektrėnų kronika“ (vadovė - redaktorė Julija Kirkilienė), 1500 egz. tiražu leidžiamas penktadieniais) ir ,,Elektrėnų žinios“ (direktorė – redaktorė Silvija Bielskienė, ji nuotraukoje) skaitytojus pasiekia 1100 egz. tiražu.

Abu lediniai pasirodę prieš 18 metų, yra šešiolikos puslapių, todėl juose yra ką skaityti, juo labiau, kad visos naujienos yra iš savo krašto.

Elektrėniškių  savaitraščiai įdomūs, nes gvildena daug temų, nevengia ir gyvenimiškų problemų. 
Šį kartą kiek plačiau supažindiname su ,,Elektrų žiniomis“, nes išleistas tūkstantasis savaitraščio numeris. Malonu, kad ta proga prisimenami visi, kurie du dešimtmečius puoselėjo Elektrėnuose spausdintą žodį, kuris vis dar yra reikalingas ir daugelio žmonių laukiamas.

Laikraščio direktorė – redaktorė  Silvija Bielskienė savo publikaciją pavadino:

,,Ir toliau dalinsimės tuo, ką turime geriausio“


Mielieji mūsų bičiuliai, 
Jūsų rankose jubiliejinis - 1000-asis „Elektrėnų žinių“ numeris. Su didžiuliu jauduliu ir laime sveikinu Jus, skaitytojus, bendradarbius, buvusius ir esamus darbuotojus, rėmėjus, prenumeratorius, geradarius, visus, kurie nors kartą laikė ir kurie dar tik ruošiasi paimti į rankas savaitraštį „Elektrėnų žinios“.

1000-asis laikraščio numeris skaičiuojamas nuo 2000-ųjų birželio 3 dienos, kuomet išėjo pirmasis, nepriklausomas savivaldybės laikraštis, kurio steigėjai ir leidėjai - keturi akcininkai, įkūrę UAB „Elektrėnų žinios Tai buvo tęsinys nuo 1994-ųjų gruodžio leidžiamo Elektrėnų parapijos laikraščio to¬kiu pačiu pavadinimu - „Elektrėnų žinios “, išleisti 42 numeriai, parapijos priedo du laikraštiniai numeriai ir dvylika priedų — Žurnalų „ Viltis u ir „ Viltys“.

Elektrenai._Zinios._II.jpgTaigi - turtingu, prasmingu, kartais vingiuotu „Elektrėnų žinių" taku keliaujame dvidešimt ketvirtuosius metus. 

Kiekvieną penktadienį Jus žadiname, praskaidriname kasdieną žiniomis, informacija, kartais ilgesingomis, minorinėmis, bet dažniausiai džiugiomis naujienomis.

Keitėsi redaktoriai, darbuotojai, korektoriai, bendradarbiai, bet niekada nesikeitė laikraščio dvasia, kurią sukūrė pirmasis redaktorius Juozas Janonis, dvasia, kurią kurstė parapijos laikraščio steigėjas ir leidėjas, mons. kunigas Jonas Sabaliauskas, išmintis, kuria dalinosi Elektrėnų parapijos ekonominės tarnybos pirmininkas dr. Aleksandras Klumbys. Tą dvasią palaikė visi, dirbę „Žiniose": nuo 2002-ųjų iki 2007-ųjų metų direktore dirbusi Julija Janonienė, stilistės-korektorės Alma Jurgelevičienė, Daiva Balčėnienė, nuo 2007-ųjų redaktoriumi dirbęs Gintaras Markevičius, Juozas Janonis - jo pavaduotojas (iki 2007.08.03), bendradarbiai - Linas Barščevičius, Žibutė Lebednykaitė, Mindaugas Malinauskas, Vytautas Suslavičius, Jonas Valiukas, Regimantas Valiukas, Eugenijus Žvybas, Ona Maleravičienė, Adelė ir Augenis Kaspučiai, Kazimieras Mažylis, Gražina Radzvilavičiūtė, Viktorija Juknevičienė, Romualdas Čemeckis, nuo 2007-ųjų liepos 5 dienos direktoriavimo vairą perėmusi Vigilija Vaitukaitytė, prie bendradarbių prisijungę Irma Taraškevičienė, Juozas ir Julija Janoniai, V. Stankevičiūtė, G. Karpavičiūtė, M. Volungevičiūtė, 2010 m. redaktorės pareigas laikinai perėmusi Alma Jurgelevičienė, prisijungę nauji bendradarbiai: J. Lėlienė, X. Misevičiutė, G. Olubaitė, G. Šimonytė. D. Girdvainytė, Giedrė Purienė, V. Griškauskienė, Audrius Jurgelevičius, Dalia Raslanienė, Eglė Milkamanavičiūtė. R. Jagelavičiūtė, Aivaras Veiknys, Renata Kisnierienė, dažnai „Elektrėnų žinioms" talkinantis Ovidijus Leicmonas. 2015 m. vasario 13-ąją redaktoriauti pradėjusi buvusi bendradarbė Giedrė Pūrienė ir tęsusi šį darbą iki 2016 vasaros pabaigos, rugsėjo 1-ąją redakciją paliko, tuomet, po ilgų svarstymų, priėmiau pasiūlymą ir redaktore sutikau dirbti aš, o nuo šių metų pradžios perėmiau ir direktorės vairą...

Šiemet bendradarbių gretas papildė Mykolas Krasnickas, Bernardas Šaknys, Saulius Paukštė. Dvasią palaikė, palaiko ir Apžvalgininkas, taikliai ir įdomiai perteikiantis nūdienos aktualijas.

Jums visiems esu be galo dėkinga. Jūs visi - „Elektrėnų žinių" kūrėjai, puoselėtojai, Jūsų visų dėka šis laikraštis gyvuoja, tobulėja, įvairėja ir dalinasi tuo, ką turi geriausio.

Apkabinu visus kartu ir po vieną, ir meldžiu Dievo, kad globotų ir laimintų mūsų kasdieną...Elektrenu_zinios._logo_II.jpg
Su meile - 
direktorė - redaktorė
 Silvija BIELSKIENĖ


ŽURNALISTAS
JONAS LAURINAVIČIUS: 

IŠ KNYGOS
 ,,BENDRAPLUNKSNIAI“


Laurinavicius_sarzai__I.jpg


KALBĖKIM

Kalbėkim tyla,
Kol yra kam klausyti,
Kalbėkim žvilgsniu,
Kol yra kam žiūrėti,
Kalbėkim šypsniu,
Kol yra kam gėrėtis,
Kalbėkim skausmu,
Kol yra kam atjausti,
Kalbėkim žodžiu,
Kol yra kam sakyti...
Kalbėkim!


LAIKRAŠČIUI ,,KAIŠIADORIŲ AIDAI" – 72

Mes jau pasenę
Pirmųjų skaitytojų vaikai.
Mes jau į praeitį einam
Su savo skurdžiom pensijėlėm...
Su tabletėm,
Kraujospūdžiais ar diabetais, 
Pakrikusiais nervais,
Bet nepalūžę,
Nenusikaltę Lietuvai –
Kaip mokėjome,
Taip rašėme, dirbome,
Kad būtų geriau -
Visiems...

Seni laikraščio komplektai
Dar labiau pasenę nei mes –
Pageltę, išdžiūvę,
Savo žodžių pabūgę,
Nes jie tokie nepatogūs,
Nejaukūs šiandieną,
Nors skradžiai į žemę lįski.
Tarsi švino antvožu
Jie dangstos nuo mūsų
Kietais dulkėtais viršeliais,
Kad nedegintų Mūsų širdies ir akių.

Ataidi, ataidi, ataidi...
Iš tolo, iš pokario siaubo
Per istorijos lauką Ataidi „Aidai“,
Kad pajustum, suprastum,
Kaip šiandien gerai –
Net prie konteinerių
Ar darbo biržoje,
Nei tada, po karo,
Gyvuliniuos vagonuos,
Ar enkavedistų areštinėj...
KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)