2019 m. birželio 19 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Mūsų užuojautos žodžiai LŽS narei Teklei Mačiulienei, mirus mylimai seseriaiVanda_Virpsaite___didele.jpg


Lietuvos žurnalistų sąjungos narę, buvusią ,,Kauno dienos“ redakcijos vyr. redaktorę ir laikraščio ,,Ūkininko patarėjas“ redaktoriaus pavaduotoją Teklę MAČIULIENĘ, liūdinčią dėl sesers VANDOS mirties, žiniasklaidos kolegų vardu nuoširdžiai užjaučia LŽS pirmininkas Dainius RADZEVIČIUS

 ***
Mirtis nesirenka metų laiko, švenčių ar darbo dienų. ..Kiekvieną Amžinybėn pakviečia tuomet, kai to nelauki... Žinomą ir gerbiamą ilgametę žiniasklaidos vadovę, LŽS narę Teklę MAČIULIENĘ ir jos šeimą skaudžios netekties valandą, mirus mylimai seseriai Vanda, iš visos širdies užjaučia ir drauge gedi kauniečiai žurnalistikos senjorų klubo MES nariai. Tegul Jūsų širdgėla drauge su mumis būna perpus mažesnė

***Vanda_Virpsaite____II.jpgVanda VIRPŠAITĖ

(1944 – 2018)

Eidama septyniasdešimt ketvirtuosius metus gegužės 10-ąją LSMU Kauno klinikų ligoninėje mirė buvusi teisininkė, ekonomistė ir finansininkė Vanda Virpšaitė. Puikūs širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos specialistai, atlikę sudėtingą operaciją, buvo bejėgiai išsaugoti pavargusią širdį. 

Gal tokia lemtis, nes velionė išvakarėse sapnavo savo mylimąjį. Tikriausiai tą vaikiną, savo pirmąją meilę, kuris pašauktas sovietinėn armijon, žuvo ir grįžo karste. Dabar, apsirengęs juodais rūbais, ištiesęs ranką sapne kvietė Vandą susitikti amžiams.

Nesukūrusi šeimos, ji nebuvo vieniša. Turėjo du brolius, jau išėjusius Amžinybėn, ir seserį. Ji rūpestingai globojo arti šimtmečio sulaukusią mamą Eufroziną, susirgusį brolį žurnalistą Zigmą Virpšą. 

Vanda visada buvo arti žiniasklaidos, ne tik dėl to, kad sesuo Teklė Mačiulienė žurnalistė. V.Virpšaitė iki išeinant į užtarnautą poilsį buvo ,,Kauno dienos“ redakcijos platinimo tarnybos viršininko pavaduotoja. 

Ilgiausiai kvalifikuota specialistė, nes Vilniaus universitete ketverius metus studijavusi teisę, o VU Kauno fakultete įgijo ekonomistės diplomą, dirbo tuometinėje Dirbtinio pluošto gamykloje. Buvo ekonomistė – revizorė, darbo užmokesčio skyriaus viršininko pavaduotoja. Visur, kur jai teko dirbti, buvo gerbiama už didžiulį žinių lobyną, domėjimąsi politiniu ir ekonominiu šalies gyvenimu, už principingumą, drąsą ir sugebėjimą apginti savo nuomonę.

Tai bajoriškos Virpšų ir Žoštautų giminės palikuonė. Vanda - Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narė. Dabar jau viską reikia sakyti būtuoju laiku ir kalbėti apie dangiškąjį gyvenimą. Gal ir tiesa, kad gerų žmonių gimimo ir mirties datos būna šalia. Nuo gimtadienio - gegužės 24-osios, ją teskyrė vos 14 dienų...

Karstas su velionės Vandos Virpšaitės palaikais šiandien, šeštadienį, 15.00 val. šarvojamas Jurgio Matulaičio laidojimo namų salėje (Žukausko g. 3 B). 

Sekmadienį, 14.00 val. karstas išvežamas į Vievio šv. Onos bažnyčią, kur už velionę 15.00 val. bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės Vievio kapinėse, kurios priglaudė jos tėvus ir brolius.

Ilsėkitės ramybėje, Vandute!

Artimųjų vardu –
Vidas Mačiulis

Nuotraukose: LŽS narės Teklės Mačiulienės sesuo - a.a. Vanda Virpšaitė

Nuotr. iš asmeninio albumo

Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)