2018 m. gruodžio 17 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Leidėjas Edvardas Šiugžda: kuo pats kvepia – tuo kitą tepa?

Vidas Mačiulis, LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas


A_z61_IJuoda_balta_didl..jpg


Tarp daugybės žiniasklaidos atstovų, įtrauktų į  ,,KGB bendradarbių sąrašą“ (savaitraštis ,,Respublika“, 2018 m. kovo 10 – 16, Nr.10 (198) yra ir žinomas kaunietis katalikiškos spaudos leidėjas Edvardas Šiugžda. Jis yra Viešosios įstaigos ,,Naujasis amžius“ direktorius ir laikraščio ,,XXI amžius“ redaktorius. 


Netikėti, kad ne šiaip sau ,,Respublikoje“ išspausdintų įtariamųjų sąraše yra ir kaunietis E.Šiugžda, negalima.  Net ir pats savaitraščio vyr. redaktorius Vitas Tomkus savęs ,,neišbraukė“ , o laikraštyje ,,Vakaro žinios“ (,,Atsargiai: Esu superagentas“) pats paaiškino, kaip ir kodėl sutiko bendradarbiauti ne tik su KGB...

V.Tomkus rašo: 

,,Tikiuosi, mano pavyzdžiu paseks ir kiti nelaimingieji, pamatysite, kaip po to gyvenimas prašviesės, o aš savo ruožtu garantuoju, kad KGB išpažintis paskelbsiu viešai, tik su prievole išklausyti ir antrąją pusę: jus verbavusius KGB darbuotojus ar nuo jūsų nukentėjusius piliečius. (Ta pati sąlyga galioja ir mane verbavusiesiems: pradedant jaunesniuoju KGB karininku Vytautu Sičiūnu ir baigiant KGB komiteto pirmininku, generolu Eduardu Eismuntu.) Kaip suprantate, reikalas rimtas, tad kalbėsiu rimtai ir tiktai tiesą. Jei kur nugrybausiu, manau, minėti piliečiai iš KGB mane su malonumu pataisys. Duodu žodį, kad iš jų teksto neišbrauksiu nė žodžio...“

Kam įdomu, susiraskite www.respublika.lt ir perskaitykite publikaciją ,,Vitas TOMKUS. ATSARGIAI: ESU SUPERAGENTAS“. Gal vilniečio kolegos pavyzdžiu paseks ir kaunietis Všį ,,Naujasis amžius" direktorius ir laikraščio ,,XXI amžius" redaktorius Edvardas Šiugžda, savo redaguojamame leidinyje ne kartą rašęs apie kitus, jo manymu ,,KGB agentus“. Taip buvo įvardinta ir jo vadovaujamon redakcijon ,,neaiškių jėgų infiltruota“ žurnalistė G.B., kuri dėl savo neteisėto atleidimo iš darbo išdrįso kreiptis į  Kauno apylinkės teismą. 

Tuomet, 2014-ųjų pradžioje, kai mūsų internetinės svetainė www.kaunozurnalistai.lt išspausdino informaciją apie Lietuvos žurnalistų sąjungos narės G,B. ieškinio nagrinėjimą teisme, Edvardas Šiugžda laikraštyje dėl to apkaltino mane ir parašė ,,Viešą laišką Vidui Mačiuliui“ . Visą puslapį užimančiame ,,laiške“ buvo tiek daug ,,kaltinimų“, kad Kauno apylinkės teismas  net dešimt mėnesių nagrinėjo Edvardui Šiugždai iškeltą baudžiamą bylą. 

Kauno apylinkės teismas  tuomet nutarė:

,, EDVARDĄ ŠIUGŽDĄ pripažinti kaltu ir nuteisti:
pagal Lietuvos Respublikos BK 154 straipsnio 2dalį - 8 MGL (1040 litų arba 301,20 eurų) bauda.
pagal Lietuvos Respublikos BK 155 straipsnio 1 dalį - 8 MGL (1040 litų arba 301,20 eurų) bauda.
Subendrinus bausmes BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalies tvarka paskirti galutinę subendrintą bausmę -10 MGL (1300 litų arba 376,50 eurų) baudą. 
Priteisti iš Edvardo Šiugždos  - Vidmanto Mačiulio naudai: 
10 000Lt (dešimt tūkstančių litų arba 2896,20 eurų ) neturtinei žalai atlyginti; 
2625 Lt (du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt penkis litus arba 760,25 eurus) advokato 
paslaugoms apmokėti.“.

Net ir vykstant teismo procesui, p. Edvardas Šiugžda toliau tęsė savo šmeižikišką veiklą.  Dar dešimtyje  savo laikraščio numerių jis skyrė mano ,,nusikaltimams“. Net ,,prisiminė“, kad 1996 metais tuometinis ,,Europos“ laikraštis mane buvo ,,paskelbęs KGB agentu“, tačiau  ,,XXI amžiaus" vairininkas ,,pamiršo“ paaiškinti, kad už tokį šmeižtą leidinio ,,Europa" vyr. redaktorius ir jo pavaduotojas buvo nuteisti realiu (vienerių ir pusės metų) laisvės atėmimu. Kitaip ir negalėjo būti, nes aš niekada nebuvau verbuojamas į KGB arba pats savanoriškai jiems ,,tarnavęs“. Kodėl , taip vadinami teisuoliai patriotai, kuo patys kvepia - tuo kitą tepa?

Nėra mano pavardės ir dabar ,,Respublikoje“ paskelbtame ,,Įtariamų ,,KGB bendradarbių sąraše“, nepaisant to, kad praėjusiais metais  vėl kažkoks pilietis internete  panoro mane - ,,KGB agentą“ - demaskuoti. Dėl šio šmeižimo tyrimą šiuo metu atlieka KAVPK Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos I skyrius. Apie rezultatu, žinoma, pranešiu, nes visi viską turi žinoti, ar tai ne buvusių KGB agentų darbas?

Jeigu būčiau tylėjęs, nesikreipęs į teisėsaugos organus, ir  gal galvotų, ką rašė geltonoji ,,Europa“ ir katalikiškas  laikraštis ,,XXI amžius“, kurio redaktorius Edvardas Šiugžda yra įtariamų KGB bendradarbių sąraše, yra tiesa, o ne melas.

Į mane kreipėsi kaunietis Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, ką jam daryti, patekus į  tą ,,kaltųjų“ sąrašą? Visiems sakau, kad tylėjimas - reiškia prisipažinimą, kad padėjai KGB. Tačiau jeigu kažkada atsitiktinai susitikai su jų atstovu, bet atsisakei bendradarbiauti, tuomet viešas paaiškinimas, kaip kad pasielgė žurnalistas ir redaktorius Vitas Tomkus, tikrai ne tik atskleistų judišką kagėbistų darbą, bet ir paaiškėtų, kodėl žurnalistas be priežasties  paskelbtas KGB bendradarbiu...

Tegul mano gyvenimiška pozicija tampa teisiniu kelrodžiu visiems, kurie atsitiktinai, o svarbiausia, nekaltai pateko į KGB sąrašą. Turite ne tik sužinoti, kodėl ir už ką esate ,,kaltinami“, bet ir viešai privalote apginti save, kol esate gyvi.  
Saulius Sondeckis, Donatas Banionis, Vincentas Sladkevičius (ir kiti  šiame sąraše),  jau yra mirę, todėl  jie niekada neapsigins...

Dailininko Vladimiro Beresniovo (Vlaberio) piešinys

Savaitraščio ,,Respublika" šešto puslapio faksimilė


Siugzda KGB didele_1.jpg


Vladimiras BERESNIOVAS:
EPIGRAMOS


Aleksui DABULSKIUI
Skundžias Alekso žmona, –
Vien satyros negana...

Jurgiui GIMBERIUI
Rašo, paišo ir kitaip kuria
Jurgis ne pagal kepurę.

Vidmantui KIAUŠUI
Lyrikos „biškis“, satyros „biškis“, –
Ir še tau Elmiškis.

Eimantui KLUSUI
Susigaudo ne kiekvienas glušas
Iš ko šaiposi Rimantas Klusas.

Vyteniui NEVERDAUSKUI
Lengviau ūkininkui, šeimininkei, meistrui
Patarti nei pačiam žemę arti.

Gintarui PATACKUI
Kalta ne lyrika, o kavinė,
Kad paaky mėlynė.

Laimonui INIUI
Kai Lietuvoj
Slapta veikė
Knygnešys
Jurgis Bielinis
Buvo aišku,
Kad greitai gims
Rašytojas
Laimonas Inis
- - -
Su „Nemuno“
Vardu
Prabėgo
Metai...
Net graudu.

Kas yra kas
Truputį aukštaitis,
Truputį žemaitis,
Truputį dzūkas,
Truputį suvalkietis.
Kartu sudėjus –
Esu kaunietis.

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)