2018 m. gruodžio 17 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Laikraštinė ,,Santaka“ ir žurnalinės ,,Durys“: Kas geriau?

Vidas Mačiulis, LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas

Laureates_didele.jpg


Šiandien, kaip ir kiekvieną penktadienį, skaitytojai sulaukė tradicinio ,,Kauno dienos“ priedo ,,Santaka“, kuri jau pažymėta 327 numeriu. Tikriausiai, skaičiuojama nuo 1994-ųjų spalio mėnesio, kai tuometinė laikraščio redaktorės pavaduotoja Rūta Kanopkaitė su savo kolegėmis išleido pirmąją ,,Santaką“. Prieš tai, buvusi ,,Kauno tiesa“ turėjo populiarią ,,Kūrybinę savaitę“, leistą iki 1987-ųjų.

Santaka_n._II.jpg1992-ųjų vasario 16-ąją miesto laikraštis tapo nepriklausomu, o birželio 17-ąją pakeitė savo vardą. ,,Kauno diena“ dar didesnį dėmesį pradėjusi skirti kultūrai ir menui, todėl suklestėjo ir dienraščio priedas ,,Santaka“, kurią ruošė šaunusis Lietuvos žurnalistų sąjungos narių penketukas. 

Rūta Kanopkaitė buvo atsakinga už leidinio priedą ir savo publicistinius ,,Šeštadienio stabtelėjimus“, Ramutė Vaitiekūnaitė – literatūrą, muziką, teatrą, Žilvinė Petrauskaitė – dailę ir kultūros kroniką ,,Konrado naujienos“, Birutė Garbaravičienė – architektūrą ir istoriją, Dalia Juškienė – šventes ir scenos meną. Svarbiausia, žurnalistės subūrė ir neetatinių talkininkų būrį.

Kai dienraštis tapo visos Lietuvos laikraščiu, jį pirko, prenumeravo ir vilniečiai. Visi tuomet laukdavo naujos ,Santakos“ su kauniečių autorių eilėraščiais, novelėmis, recenzijomis, komentarais, publicistika. 

Talentingų žurnalistų triūsas neliko nepastebėtas. Lygiai prieš 20 metų, 1998-ųjų gegužę garbingiausia Lietuvoje žurnalistinė daktaro Vinco Kudirkos premija buvo paskirta ,,Santakos“ kūrėjoms B.Garbaravičienei, D.Juškienei, R.Kanopkaitei, Ž.Petrauskaitei, R.Vaitiekūnaitei (viršutinėje  archyvinėje nuotraukoje).


,,Santakos“ tradicijos tęsiasi ir po dvidešimties metų. Dabar ,,Kauno dienos“ priedą redaguoja buvusi LŽS narė Violeta Juodelienė. Deja, ji neturi tiek kūrybinių kolegių, kaip kad buvo anksčiau, nes viską lemia jo didenybė – pinigai. Visiems lėšų stinga, kaip ir UAB ,,Media Diena News“, kuri leidžia ne tik ,,Kauno dieną“, bet ir ,,Klaipėdą“.
Durys_n_II.jpgUostamiesčio dienraštis kiekvieną mėnesį išleidžia kultūros ir meno žurnalą ,,Durys“, kurio 2018-ųjų vasario numeris yra jubiliejinis - penkiasdešimtasis. Redaktorė Rita Bočelytė su literatūrinės dalies sudarytoju Gintaru Grajausku, kaip ir kaunietė V.Juodelienė, nusipelno gerų žodžių už nuolatinius kūrybinius ieškojimus ir atradimus. 

Teatrui, muzikai, dailei, kinui, fotografijai ,,Durys“ skiria įdomias publikacijas, o ,,Gintaro lašuose“ – žinomų ir jaunų klaipėdiečių kūryba. Svarbiausia, 64 puslapių žurnalas yra spalvotas, gausiai iliustruotas ir  jį galima išsaugoti ištisus dešimtmečius. Ne taip kaip laikraštį, kuris kartu su ,,Santaka“ miršta jau kitą dieną. 

Kitoks – žurnalinis yra ,,Kauno dienos“ priedas ,,Sveikata“, kurį puikiai redaguoja LŽS medaliu už nuopelnus žurnalistikai apdovanota Marijana Jasaitienė. Teko ne pas vieną kaunietį matyti kaupiamus šio žurnalo numerius.Sveikata n II_1.jpg
Kadangi siūlyti yra lengva,be to, teoretikų tvirtinimu – laikraščiai po dešimtmečio išnyks, ar neturėtų laikraštinė ,,Santaka“ tapti žurnalu? Suprantama,  dėl to ,,Kauno dienos“ redakcijai padidėtų spausdinimo išlaidos, reikėtų ir daugiau žurnalistų, nes kasdien reikia rašyti įvairiais kultūros klausimais. 

Džiugina tik tai, kad Kaune dar yra profesionalių kultūros žurnalistų. Viena iš jų – LŽS narė, buvusi  žurnalų ,,Šeimininkė“ ir ,,Top moterys“  puiki redaktorė D. Juškienė. 

Tai ta pati  Dalia – V.Kudirkos premijos laureatė, visų pripažinimą 1998 metais pelniusi už  laikraštinę ,,Santaką“. Gal jai vėl  atsivers ,,Kauno dienos“ durys ir  visi sulauksime ... kultūros ir meno žurnalo?Pagyvensim - pamatysim, kas išliks: laikraščiai ar žurnalai...


Vladimiras BERESNIOVAS:
EPIGRAMOS


Aleksui DABULSKIUI
Skundžias Alekso žmona, –
Vien satyros negana...

Jurgiui GIMBERIUI
Rašo, paišo ir kitaip kuria
Jurgis ne pagal kepurę.

Vidmantui KIAUŠUI
Lyrikos „biškis“, satyros „biškis“, –
Ir še tau Elmiškis.

Eimantui KLUSUI
Susigaudo ne kiekvienas glušas
Iš ko šaiposi Rimantas Klusas.

Vyteniui NEVERDAUSKUI
Lengviau ūkininkui, šeimininkei, meistrui
Patarti nei pačiam žemę arti.

Gintarui PATACKUI
Kalta ne lyrika, o kavinė,
Kad paaky mėlynė.

Laimonui INIUI
Kai Lietuvoj
Slapta veikė
Knygnešys
Jurgis Bielinis
Buvo aišku,
Kad greitai gims
Rašytojas
Laimonas Inis
- - -
Su „Nemuno“
Vardu
Prabėgo
Metai...
Net graudu.

Kas yra kas
Truputį aukštaitis,
Truputį žemaitis,
Truputį dzūkas,
Truputį suvalkietis.
Kartu sudėjus –
Esu kaunietis.

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)