2019 m. vasario 18 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Likime optimistai, kai Lietuvai - tik šimtas metų!..

Adomas SUBAČIUS, LŽS ir žurnalistikos senjorų klubo MES narys


Subacius_Adomas._Didele.jpg


Prisiminkime... 1795 metais Lietuvos - Lenkijos žemes galutinai pasidalijo Rusija, Vokietija, ir Austrija. Bendra Lietuvos - Lenkijos valstybė žlugo...

Lietuvą užėmė Rusija. Prasidėjo negandų metas. Daugiau kaip pusę amžiaus truko baudžiava.  Lietuva buvo išbraukta iš pasaulio žemėlapio ir paversta Rusijos vakarų gubernija,  net uždrausta minėti Lietuvos vardą. Buvo uždrausta lietuvių kalba, uždraustas lietuviškas raštas, visais įmanomais būdais kovojama su katalikybe: uždarinėjamos bažnyčios, statomos cerkvės.

Bet Lietuva nepasidavė! Va, kaip po šimtmetinės priespaudos, pačioje devynioliktojo amžiaus pabaigoje rašė poetas Pranas Vaičaitis:

Yra šalis kur upės teka linksmai tarp girių ūžiančių
Ir meiliai tarpu savęs šneka prie giesmininkų vieversių [...]
Bent tave meiliai pavaišina, kai tik nueisi į svečius,-
Ten tave myli, valgydina, kiek daleidžia išteklius.
Ir grakščios tos šalies merginos ten žydi kuo vis puikiau...
Šalis ta Lietuva vadinas - bet aš neilgai ten buvau [...]
Kaip vandens upės mislys teka, idėjos reiškiasi galvoj,
Gamta su tavim, rodos, šneka: “Gražu, gražu mūs Lietuvoj[...]

Kiek per šitą šimtmetį, praėjusį po Prano Vaičaičio, dvidešimtąjį amžių, Lietuva ištvėrė! Kentėjo carinę priespaudą, išgyveno Pirmąjį pasaulinį karą su vokiečių okupacija, grūmėsi su bolševikais, lenkais, bermontininkais, išsikovojo nepriklausomybę, deja, be lenkų okupuoto Vilniaus krašto, ištvėrė Antrąjį pasaulinį karą ir vokiečių okupaciją, atsilaikė prieš ilgametę bolševikų okupaciją ir išsikovojo nepriklausomybę.

Ir po viso to  - upės tebeteka, vyturiai čirena, svečius visur ir visi vaišina, merginos grakščios ir žydi, šalis ta Lietuva vadinas, gražu, gražu toj Lietuvoj. Tik kai kas neilgai joje išbuvo.

Būkime patriotai optimistai. Tvirtai tikėkime, kad visas dvidešimt pirmojo amžiaus negandas, kurių tikrai bus daug, Lietuva ištvers, kad ir po kito šimto metų upės tekės, svečiai bus vaišinami, grakščios šalies merginos dainuos ir šoks. Ir šalis ta Lietuva vadinsis, kartu su gamta šalies žmonės kartos: “Gražu. Gražu mūsų Lietuvoje”. 

Kas be ko, gal kai kas ir apgailestaus, kad neilgai tokioje gražioje Lietuvoje gyveno, bet... 
Būkime optimistai šia diena!

Nuotraukoje: Lietuvos žurnalistų sąjungos ir kauniečių senjorų klubo MES narys Adomas Subačius, kuris šiemet - rugsėjo 28-ąją kartu su visais švęs savo 90-metį
! Pavydėkime: Adomas tik dešimčia metų jaunesnis už mūsų jubiliatę valstybę, todėl ir linksmas, žvalus, kūrybingas...

Vladimiro Beresniovo nuotr.


Simtmetis_didele.jpeg


Kaip išgyventi Lietuvoje?
Gyvojo klasiko Juozo Erlicko

VADOVĖLIS

(iš ,,Lietuvos ryto“)

Erlickas_poetas_I_II.jpg


*Bendraukim
Pasidalinau su žmonėmis savo skausmu... Apsiniaukė veidai. Džiaugsmu pasidalinau... Visai surūgo.

*Amžinas ilgesys
Eidamas gatve su žmona aš visados dairaus į kitas.
Bet eidamas su kita irgi dairaus, bene pamatysiu žmoną.

*Švietimo spragos
Tyrinėjant palaikus galima tiksliai nustatyti lytį, amžių ir svorį. Man tai svarbu, nes daugelis moterų slepia amžių ir svorį. Daugėja ir slepiančių lytį. Vadinas, norėdamas tai sužinoti privalau žmogų užmušti. Kodėl niekas anksčiau man to nepasakè? 

*Pozityvus
-Tu domėkis kitais žmonėmis, - aiškina kaimynas. -Džiaukis tuom, kas yra.
-Yra bėdų? - dominuos.
- Kur nebus... - ima pasakot. Klausaus ir džiaugiuos.

*Demokratinis
Manau, kad lietuviai, geriantys alų, turi teisę prisijungt prie Vokietijos, o geriantys vyną - prie Ispanijos.
O jei degtinės mėgėjai panorės jungtis prie Rusijos?
Su šitais reikia sėst prie stalo ir ilgai kalbėtis geriant alų ir vyną.

*Mažos gudrybės
Žinovai teigia: jei krenti nuo stogo - visas gyvenimas spėja pralėkt prieš akis.
Man tiek nereik.
0 jei noriu prisiminti, kas vakar buvo, - krentu nuo taburetés.

*Gražios permainos
Ledynams ištirpus, vandenynams išsiliejus daugelis valstybių išnyks iš pasaulio žemėlapio.
Tai rusams bus juoko, kai išnyks Jungtinės Valstijos.
0 kai Lietuvą užlies, tai jau mes pasijuoksim iš rusų, kad šie nieko nebegali mums padaryt.

*Išmanusis patriotizmas
Galėčiau ir as Lietuvą garsint... Bet ar laikas?
Tegu sau tyliai kiūto prie Baltijos. Geriau, kad niekas nežinotų, kur ana yr.


KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)