2018 m. lapkričio 21 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Likime optimistai, kai Lietuvai - tik šimtas metų!..

Adomas SUBAČIUS, LŽS ir žurnalistikos senjorų klubo MES narys


Subacius_Adomas._Didele.jpg


Prisiminkime... 1795 metais Lietuvos - Lenkijos žemes galutinai pasidalijo Rusija, Vokietija, ir Austrija. Bendra Lietuvos - Lenkijos valstybė žlugo...

Lietuvą užėmė Rusija. Prasidėjo negandų metas. Daugiau kaip pusę amžiaus truko baudžiava.  Lietuva buvo išbraukta iš pasaulio žemėlapio ir paversta Rusijos vakarų gubernija,  net uždrausta minėti Lietuvos vardą. Buvo uždrausta lietuvių kalba, uždraustas lietuviškas raštas, visais įmanomais būdais kovojama su katalikybe: uždarinėjamos bažnyčios, statomos cerkvės.

Bet Lietuva nepasidavė! Va, kaip po šimtmetinės priespaudos, pačioje devynioliktojo amžiaus pabaigoje rašė poetas Pranas Vaičaitis:

Yra šalis kur upės teka linksmai tarp girių ūžiančių
Ir meiliai tarpu savęs šneka prie giesmininkų vieversių [...]
Bent tave meiliai pavaišina, kai tik nueisi į svečius,-
Ten tave myli, valgydina, kiek daleidžia išteklius.
Ir grakščios tos šalies merginos ten žydi kuo vis puikiau...
Šalis ta Lietuva vadinas - bet aš neilgai ten buvau [...]
Kaip vandens upės mislys teka, idėjos reiškiasi galvoj,
Gamta su tavim, rodos, šneka: “Gražu, gražu mūs Lietuvoj[...]

Kiek per šitą šimtmetį, praėjusį po Prano Vaičaičio, dvidešimtąjį amžių, Lietuva ištvėrė! Kentėjo carinę priespaudą, išgyveno Pirmąjį pasaulinį karą su vokiečių okupacija, grūmėsi su bolševikais, lenkais, bermontininkais, išsikovojo nepriklausomybę, deja, be lenkų okupuoto Vilniaus krašto, ištvėrė Antrąjį pasaulinį karą ir vokiečių okupaciją, atsilaikė prieš ilgametę bolševikų okupaciją ir išsikovojo nepriklausomybę.

Ir po viso to  - upės tebeteka, vyturiai čirena, svečius visur ir visi vaišina, merginos grakščios ir žydi, šalis ta Lietuva vadinas, gražu, gražu toj Lietuvoj. Tik kai kas neilgai joje išbuvo.

Būkime patriotai optimistai. Tvirtai tikėkime, kad visas dvidešimt pirmojo amžiaus negandas, kurių tikrai bus daug, Lietuva ištvers, kad ir po kito šimto metų upės tekės, svečiai bus vaišinami, grakščios šalies merginos dainuos ir šoks. Ir šalis ta Lietuva vadinsis, kartu su gamta šalies žmonės kartos: “Gražu. Gražu mūsų Lietuvoje”. 

Kas be ko, gal kai kas ir apgailestaus, kad neilgai tokioje gražioje Lietuvoje gyveno, bet... 
Būkime optimistai šia diena!

Nuotraukoje: Lietuvos žurnalistų sąjungos ir kauniečių senjorų klubo MES narys Adomas Subačius, kuris šiemet - rugsėjo 28-ąją kartu su visais švęs savo 90-metį
! Pavydėkime: Adomas tik dešimčia metų jaunesnis už mūsų jubiliatę valstybę, todėl ir linksmas, žvalus, kūrybingas...

Vladimiro Beresniovo nuotr.


Simtmetis_didele.jpeg

Beresniovas__Vlaber___I_II.jpg

LŽS NARYS 
VLADIMIRAS
BERESNIOVAS

,,TRUPINIAI"

Laša
Laša
Laša
Ne nuo stogo –
Iš nosies
Laša...
* * *
Gėrė
Gėrė
Gėrė
Sveikatos nepragėrė.
Ne degtinę,
Ne trauktinę.
Gryną
Vandenį
Gėrė.
* * *
Kaitina
Kaitina
Kaitina.
Saulė
Plikę
Kaitina...
* * *
Ple ple
Ple ple.
Ple ple.
Blia blia
Blia blia
Bla bla.
Fo jū
Fo jū
Fo jū.
Thank you.
Pasikalbėjom
Blyn
Karoče
Bliamba
Jo majo...
* * *
Kopose
Prie jūros
Ant karšto
Smėlio
Saulė protą
Džiovina...
* * *
Popiet,
Vakare,
Per naktį –
Šaunu!
Rytą
Iš proto
Einu,
Einu...
* * *
Sklinda
Tarp žmonių
Gandai,
Kad rudeniop
Atskris
Gandrai...
* * *
Kankina,
Kankina,
Kankina.
Nemiga
Kankina.
* * *
Pažadino rytas
Kvepiančia kava.
Vakaras paguldė
Putojančiu
Alum...
* * *
Tuščios šnekos
Tuščios mintys
Prie tuščio butelio –
Laikas namo...
* * *
Be alaus
Be šampano,
Be degtinės,
Be bobutės pyragėlių.
Nebus
Sotaus
Vakarėlio

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)