2019 m. vasario 18 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kalba – valstybės gyvasties pagrindas. I. VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis

Povilas Antanas KAUNAS, LŽS ir žurnalistikos senjorų klubo MES narys

Kalba 8 1 a didele_1.jpg


Kauno žurnalistų namuose buvo surengtas ilgai lauktas susitikimas. Pas žiniasklaidos atstovus naujasis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys ANTANAITIS ir Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas SMALINSKAS. Kalba_1_II.jpgRenginio pradžioje pokalbį su svečiais – kalbininkais vedęs Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas Vidas Mačiulis pašmaikštavo, kad ši žurnalistų konferencijų salė yra priėmusi daug aukštų ir garbingų svečių. 

Ne tik visus Lietuvos respublikos buvusius premjerus ir prezidentus (kol kas nesilankė tik šiandieninė šalies  vadovė Dalia Grybauskaitė,  bet dar yra laiko...). Savo apsilankymu, kartu su Valdu Adamkum, kauniečius žurnalistus pagerbė ir tuometinė Latvijos respublikos prezidentė Vaira Vike-Freiberga.


(Nuotraukoje: iš kairės - radijo ,,Tau" laidų vedėja Milda Rutkauskaitė, UAB ,,Media bitės" žurnalistės Viltė Drūlienė ir Justina Šilinytė; antroje eilėje žiniasklaidos senjorai Virginija Bieliauskaitė ir Vladimiras Beresniovas)


Tą 2018-ųjų sausio trečiadienį čia susirinkusi gausi  žurnalistų auditorija įdėmiai klausėsi mūsų lietuvių kalbos puoselėtojų bei jos sargų kalbų, pastabų, palinkėjimų. Visi atvirai kalbėjo, kokia lietuvių kalbos būklė jau šiuolaikinėje nepriklausomoje Lietuvoje, ir kokie jos dar laukia iššūkiai.
Kalba_3_a__II.jpg
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys ANTANAITIS:

„MŪSŲ TIKSLAS – PUOSELĖTI LIETUVIŲ KALBĄ IR KELTI JOS PRESTIŽĄ“ 

,,Mane, renkant Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininku, kai pusė komisijos narių tam priešinosi, šį faktą jau seniai užmiršau. Tuomet buvo viena situacija, dabar – kita. 

Šiandien jau visa mūsų komisija nusiteikusi dirbti konstruktyviai ir įgyvendinti savo misiją.

Buvo skirtingų nuomonių ir renkant komisijos narius. Čia aštriausias klausimas buvo dėl asmenvardžių rašybos, nes kiekvienas turėjo savo tvirtas nuomones. Aštriausias ir todėl, kad dėl rašybos nelietuviškais rašmenimis diskusijos vyksta jau... dešimtmečius. Vieni politikai teigia, kad asmuo turi teisę į savo pavardę ir reikia leisti lotyniško pagrindo rašmenis asmens dokumentų pagrindiniame puslapyje, kiti – kad tai sumenkins valstybinės lietuvių kalbos statusą ir siūlo tokį įrašą daryti tik antrajame puslapyje. Mano tvirtu įsitikinimu, tokius pakeitimus reikia daryti net labai atsakingai.


(Nuotraukoje: Prelegentų mintis užrašęs žurnalistas Povilas Antanas Kaunas ir laikraščio ,,Tremtinys" redaktorė Jolita Navickienė)


Kalba_6_II.jpgJei tų trijų raidžių įvedimas į tekstą yra būtinas, reikia tuo pačiu atsakyti ir į klausimą: „ Kam to reikia ir kodėl tai daroma? “, nes mūsų komisijos pagrindinė užduotis yra saugoti lietuvių kalbos interesą.

Ar toks „svetimkūnių“ įvedimas nepadarys jai žalos, neįneš painiavos? Bet, mano galva, jeigu lietuvių kalba gali be to išsiversti, tai ir verskimės. O jeigu bus daug ir svarių argumentų, kad reikia tas raides įvesti, aš tokiam sprendimui neprieštarausiu. Bet vargu ar taip bus, nes ši priešprieša jau seniai tapusi tik politikavimo arena. 

Šiandien ir ateityje aš vadovausiuosi žurnalisto, kokiu jau labai seniai esu, darbo principais – užduoti klausimus, pašnekovą atidžiai išklausyti, po to balsuoti. Ir tik tuomet daryti išvadas bei suformuluoti komisijos sprendimą. Žinoma, būtinai remiantis ir ekspertų išvadomis. O ką apie tas nelietuviškas raides asmenvardžiuose kalba politikai, manęs nė trupučio nejaudina.
Kalba_5_II.jpgAtsakingai rūpintis kalba tai tas pats, kas rūpintis ir valstybės išlikimu. Juk jos – kalbos – vartojimo erdvė nuolat traukiasi. Pirmiausia –dėl intensyvios emigracijos. Be to lietuvių kalbą vis labiau ir labiau žeidžia kitų kalbų įtaka. O svarbiausia – ar tikrai tą kalbą reikia norminti. O gal „paleisti“? Ar tuomet ji nepapuls į labai neatsakingų asmenų rankas?..

(Nuotraukoje: LRT KULTŪRA televizijos laidos ,,Pažvelk į profesiją kitaip" autoriai - redaktorius, laidos vedėjas Andrius Baranovas ir TV operatorius Vytautas Selelionis)


Šiuo metu lietuvių kalba labai gerai apginta įstatymais, nors... iki 2008 metų neturėjome jos strategijos ir gairių. Norime, kad ir toliau ji būtų apginta aukščiausiu lygiu, tuo tarpu nemažai gerų projektų jau daug metų dar vis dūla stalčiuose. O reikalavimą mokėti lietuvių kalbą iš atvykstančių užsieniečių pas mus gyventi ir dirbti, mėginama prilyginti net diskriminacijai! Nuo nepriklausomybės paskelbimo jau praėjo 27 metai, bet, pavyzdžiui, rašant mokslinius straipsnius disertacijoms apginti, už jų paskelbimą užsienio kalba papildomai skiriama 15 balų, o už lietuvių kalba – tik 7 balai.

Kiekvienais metais į šalį vis labiau veržiasi globalizmo lavina, todėl mūsų visų pagrindinis tikslas – puoselėti lietuvių kalbą ir kelti jos prestižą."

Nuotraukose:

(viršutinėje) Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis (kairėje) ir Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas
(apatinėje) Susitikimo dalyviai, kuriems rūpi lietuvių kalba ir jos problemos

www.kaunozurnalistai.lt nuotr


Kalba_2_didele.jpgKaip išgyventi Lietuvoje?
Gyvojo klasiko Juozo Erlicko

VADOVĖLIS

(iš ,,Lietuvos ryto“)

Erlickas_poetas_I_II.jpg


*Bendraukim
Pasidalinau su žmonėmis savo skausmu... Apsiniaukė veidai. Džiaugsmu pasidalinau... Visai surūgo.

*Amžinas ilgesys
Eidamas gatve su žmona aš visados dairaus į kitas.
Bet eidamas su kita irgi dairaus, bene pamatysiu žmoną.

*Švietimo spragos
Tyrinėjant palaikus galima tiksliai nustatyti lytį, amžių ir svorį. Man tai svarbu, nes daugelis moterų slepia amžių ir svorį. Daugėja ir slepiančių lytį. Vadinas, norėdamas tai sužinoti privalau žmogų užmušti. Kodėl niekas anksčiau man to nepasakè? 

*Pozityvus
-Tu domėkis kitais žmonėmis, - aiškina kaimynas. -Džiaukis tuom, kas yra.
-Yra bėdų? - dominuos.
- Kur nebus... - ima pasakot. Klausaus ir džiaugiuos.

*Demokratinis
Manau, kad lietuviai, geriantys alų, turi teisę prisijungt prie Vokietijos, o geriantys vyną - prie Ispanijos.
O jei degtinės mėgėjai panorės jungtis prie Rusijos?
Su šitais reikia sėst prie stalo ir ilgai kalbėtis geriant alų ir vyną.

*Mažos gudrybės
Žinovai teigia: jei krenti nuo stogo - visas gyvenimas spėja pralėkt prieš akis.
Man tiek nereik.
0 jei noriu prisiminti, kas vakar buvo, - krentu nuo taburetés.

*Gražios permainos
Ledynams ištirpus, vandenynams išsiliejus daugelis valstybių išnyks iš pasaulio žemėlapio.
Tai rusams bus juoko, kai išnyks Jungtinės Valstijos.
0 kai Lietuvą užlies, tai jau mes pasijuoksim iš rusų, kad šie nieko nebegali mums padaryt.

*Išmanusis patriotizmas
Galėčiau ir as Lietuvą garsint... Bet ar laikas?
Tegu sau tyliai kiūto prie Baltijos. Geriau, kad niekas nežinotų, kur ana yr.


KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)