2018 m. spalio 19 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Ar per LRT rodomas serialas „Laisvės kaina. Partizanai“ yra sukurtas Lietuvos šimtmečiui?

Prof. Aleksandras VITKUS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys

Vitkus_Aleks._n_didele.jpg


Prieš kurį laiką buvo rodomas dokumentinis - vaidybinis filmas „Savanoriai“ Dabar, pagaliau, mūsų pagrindinė valstybinė televizija  (LRT) parodė  ir serialą apie partizanus. Tai istorinis dokumentinis filmas, pasakojantis apie Lietuvos įvykius, atskleistus su vaidybiniais elementais. Filmas ,,Laisvės kaina.Partizanai"  buvo įdomus  iki XII serijos.

„Savam krašte pranašu nebūsi“, - skelbia liaudies patarlė. Per LRT  televiziją rodomas serialas „Laisvės kaina.Partizanai“ paneigia šią patarlę. Kyla klausimas, kas atsitiko scenaristui, kad jis susipainiojo Lietuvos istorijoje ir nuo XII serijos nukelia mus į nežinomų istorinių įvykių karalystę?

Lietuvių tauta vadinama-  žydšaudžiai. Taip, dalelė lietuvių pareigūnų šaudė, bet dar daugiau, ypač paprastų žmonių, žydus nuo mirties išgelbėjo. Užsienyje gyvenantis Efranas 
Zurofas, pas mus mato vien juodas spalvas. Tačiau kodėl mes patys, kurdami šį filmą, nusifantazavom teigdami, jog Berija pasikviečia lietuvį, kuris turi  nužudytį ... Josifą Visarionovičių Staliną! 

Dėl to  Berija turėtų pašalinti nuo Stalino  kabineto durų sargybinius o nepažįstamas lietuvis lyg turėtų, atėjęs pas Staliną  jį nunuodyti. Taip gali sugalvoti tik neadekvatus žmogus! Juo labiau, kad Stalino ,,nuodijimą" jau seniai ištyrė sovietų istorikai, o kinematografininkai sukūrė apie tai ne vieną filmą, kuriuose  tokių nesąmonių nėra, kaip mūsų ,,Partizanuose".

Apskritai,  kalbėti apie nevykusią XII seriją, galima daug. Juk ir sukurtas Berijos prototipas nė kiek nepanašus į buvusį budelį Lavrentijų. Prastas filmo dailininkas, grimuotojas, aktorius? Blogiausi - scenaristai!

Toliau filme - dar didesnė nesąmonė, nes tam pačiam lietuviui, ,,Stalino nuodytojui",  pasiūlo nužudyti ir tuometinį Lietuvos komunistų partijos vadovą Antaną Sniečkų!

 ,,Ar lietuviai ne žudikų tauta?",-  po tokio filmo galės vėl, jau  šimtąjį kartą, tvirtinti ponas  Zurofas. Filme
 sovietų NKVD ar MGB moteris - agentė iš Maskvos teigia, kad ir ji šaudo savus, nes gelbėjo ... partizaną. Mat, ,,svarbus partizanas"  vienas, be palydos, buvo nusiųstas pas Beriją parvežti „Nepriklausomybę“, kaip ir S. Nėris, kuri buvo nunuodyta irgi lietuvio. 

Filme ,,Laisvės kaina. Partizanai" - agentė iš Maskvos savo žygdarbiais net pralenkia legendinį sovietų žvalgą Zorgę. Kas yra ben kiek susipažinę su partizanų gyvenimu ir jų veikla, gali patvirtinti, jog sovietų valdžia išskirtinai tik vyrus siųsdavo likviduoti  Lietuvos partizanus. O kad siųstų moterį, dar iš Maskvos, tai  jau ligonio fantazija...

Pirmose filmo dalyse yra rodomas gydytojas, kuris padeda Lietuvos partizanams, bet paskutinėje - neaišku, ar jis jau  išdavikas gydytojas prof. Markulis, o gal tai  kitas medikas.

Ar anais laikais kas nors vesdavosi į mišką savo vaikus ir  duodavo pistoletus, kad jie ... pažaistų? Toks epizodas gali būti  meniniame filme, be ne apie partizaninį karą. Juo labiau, kad tai -  nėra realu lietuvių gyvenime. 
XII serija apskritai neturėtų būti rodoma per LRT televiziją, nes filmo autoriai visiškai nežino Lietuvos istorijos. Žiniasklaida kartais paskelbia  apie lietuvį  saugumietį, tačiau apie tokią mūsiškių veiklą negalima fantazuoti istoriniame  filme.

Taip, šis filmas - meninis,  tačiau persilenkti su istorine Lietuvos tiesa, negalima. Tarpukaryje buvo sukurtas pirmasis lietuviškas filmas „Jonukas ir Onutė“ . Tuomet  tas filmas užsienyje buvo rodomas su paaiškinimu: žiūrėkite, bet taip  negalima kurti filmo...

Ar nepriklausomoje Lietuvoje vėl grįžtame atgal pagal ,,Jonuką ir Onutę"? Dar blogiau, kai  iškraipi gerai žinomus faktai. Gėda šio filmo autoriams, jeigu jis taip supranta savo tautos istoriją ir savo  ,,Partizanus" skiria Lietuvos šimtmečiui. 

Ką apie serialą ,,Laisvės kaina. Partizanai" galvoja Lietuvos istorikai ir LRT vadovybė?


Nuotraukoje: Kaunietis Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, medicinos mokslų daktaras prof. Aleksandras Vitkus, knygų ir filmų apie holokaustą autoriusŽURNALISTAS
JONAS LAURINAVIČIUS: 

IŠ KNYGOS
 ,,BENDRAPLUNKSNIAI“


Laurinavicius_sarzai__I.jpg


KALBĖKIM

Kalbėkim tyla,
Kol yra kam klausyti,
Kalbėkim žvilgsniu,
Kol yra kam žiūrėti,
Kalbėkim šypsniu,
Kol yra kam gėrėtis,
Kalbėkim skausmu,
Kol yra kam atjausti,
Kalbėkim žodžiu,
Kol yra kam sakyti...
Kalbėkim!


LAIKRAŠČIUI ,,KAIŠIADORIŲ AIDAI" – 72

Mes jau pasenę
Pirmųjų skaitytojų vaikai.
Mes jau į praeitį einam
Su savo skurdžiom pensijėlėm...
Su tabletėm,
Kraujospūdžiais ar diabetais, 
Pakrikusiais nervais,
Bet nepalūžę,
Nenusikaltę Lietuvai –
Kaip mokėjome,
Taip rašėme, dirbome,
Kad būtų geriau -
Visiems...

Seni laikraščio komplektai
Dar labiau pasenę nei mes –
Pageltę, išdžiūvę,
Savo žodžių pabūgę,
Nes jie tokie nepatogūs,
Nejaukūs šiandieną,
Nors skradžiai į žemę lįski.
Tarsi švino antvožu
Jie dangstos nuo mūsų
Kietais dulkėtais viršeliais,
Kad nedegintų Mūsų širdies ir akių.

Ataidi, ataidi, ataidi...
Iš tolo, iš pokario siaubo
Per istorijos lauką Ataidi „Aidai“,
Kad pajustum, suprastum,
Kaip šiandien gerai –
Net prie konteinerių
Ar darbo biržoje,
Nei tada, po karo,
Gyvuliniuos vagonuos,
Ar enkavedistų areštinėj...
KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)