2018 m. spalio 19 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Profesinių sąjungų, kuriai priklauso ir LŽS, iniciatyva parengtas kolektyvinės sutarties projektas

Birutė MAČIENĖ, ELTOS korespondentė, LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos narė


Maciene_II_n_1.jpg

Nacionalinės profesinių sąjungų organizacijos bei Nacionalinės darbdavių organizacijos po ne vieną dieną trukusių diskusijų dėl darbuotojų atstovavimo ir naktinio darbo laiko parengė Nacionalinės (tarpšakinės) kolektyvinės sutarties projektą. 

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdyba 2018-ųjų sausio 5-ąją pritarė sutarčiai ir tikisi kitų partnerių tokio pat sprendimo. Šis projektas ateinantį antradienį bus pateiktas svarstyti Trišalei tarybai.
Nuotraukoje: Informacijos autorė, ELTOS žurnalistė, LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos nar)


Visapusiškai reikšmingas susitarimas, kaip naujienų agentūrai ELTA penktadienį aiškino vienos iš profsąjungų - Lietuvos žurnalistų sąjungos - pirmininkas Dainius Radzevičius, parengtas vadovaujantis Darbo kodekso 192 straipsnio 2 dalimi bei 194 straipsnio 1 dalimi. Kar._na.1_II_d.jpgTokia sutartimi, pasak LŽS pirmininko Dainiaus Radzevičiaus (nuotraukoje), daugiau galių turėtų būti suteikiama darbovietėse veikiančioms profesinėms sąjungoms ir patikslinamas (reglamentuojamas) dirbančio naktį darbuotojo darbo laikas. Pagal tarpšakinį sutarimą, jis „vidutiniškai negali viršyti dvylikos valandų per darbo dieną (pamainą) per apskaitinį trijų mėnesių laikotarpį. Darbdavio lygiu sudarytos kolektyvinės sutartys gali nustatyti ir trumpesnį apskaitinį laikotarpį“. 

Taip pat dokumente kalbama apie tai, kad profesinė sąjunga bei darbdavys gali susitarti nesteigti, kaip numatyta neseniai patvirtintame Darbo kodekse.

Darbo tarybos siūloma nesteigti, kai darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga nevienija 1/3 kolektyvo darbuotojų. Tuomet pavaldinių informavimo bei konsultavimo procedūras, kaip tai nustatyta Darbo kodekse, vykdo darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga. Jei darbovietėje veikia kelios profsąjungos, anksčiau minėtas procedūras vykdo jungtinė jų atstovybė. Pastaroji galėtų būti sudaroma ir tuomet, kai yra ir kelios, daugiau kaip po trečdalį darbuotojų jungiančios, profsąjungos. Darbo taryba tokiais atvejais nebūtų sudaroma.

Pabrėžiama, kad šios sutarties nuostatos taikomos sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų ar jų organizacijų atstovaujamiems darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijoje, taip pat tiems, kurie prisijungė prie organizacijų po sutarties pasirašymo, bei kitais Darbo kodekso nustatytais atvejais. Pasibaigus šiai sutarčiai, jos nuostatos liktų galioti, jei yra perkeltos į šakos kolektyvines sutartis.
Posedis_Cerniauskas_II.jpgTarpšakinę kolektyvinę sutartį pasirašyti numato Nacionalinės profesinių sąjungų organizacijos - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, taip pat Trišalės tarybos nariai - Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“. 

Nuotraukoje: Lietuvos profesinių sąjungos konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas

Pasirašyti susitarimą planuojama pasiūlyti ir Nacionalinėms darbdavių organizacijoms: Lietuvos pramonininkų konfederacijai, asociacijai „Investuotojų forumas“, Lietuvos darbdavių konfederacijai, Lietuvos verslo konfederacijai, Žemės ūkio rūmams bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei, atstovaujančiai darbdaviams - iš valstybės, savivaldybių ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomoms organizacijoms. 

Lietuvos profesinių sąjungos konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas Eltai penktadienį patvirtino, kad tikimasi, jog tokie konkretūs ir trumpi nacionaliniai susitarimai padės užpildyti naujojo Darbo kodekso spragas, o ateityje galbūt bus pasirinktas toks lygis, kai socialiniai partneriai visais svarbiausiais klausimais kasmet pasirašys po vieną svarbų šimtams tūkstančių ir dar daugiau Lietuvos piliečių susitarimą. 

www.kaunozurnalistai.lt nuotraukos

Dailininko, LŽS nario Valdimiro Beresniovo (Vlaberio) piešinys

,,Meile akla, nes  praregejimas ateina po skyrybų"  arba  ,,Darbdavys geras, kol pavaldiniai su profsąjunga nieko nereikalauja" 

Beresniovo_piesinys_A9.jpgŽURNALISTAS
JONAS LAURINAVIČIUS: 

IŠ KNYGOS
 ,,BENDRAPLUNKSNIAI“


Laurinavicius_sarzai__I.jpg


KALBĖKIM

Kalbėkim tyla,
Kol yra kam klausyti,
Kalbėkim žvilgsniu,
Kol yra kam žiūrėti,
Kalbėkim šypsniu,
Kol yra kam gėrėtis,
Kalbėkim skausmu,
Kol yra kam atjausti,
Kalbėkim žodžiu,
Kol yra kam sakyti...
Kalbėkim!


LAIKRAŠČIUI ,,KAIŠIADORIŲ AIDAI" – 72

Mes jau pasenę
Pirmųjų skaitytojų vaikai.
Mes jau į praeitį einam
Su savo skurdžiom pensijėlėm...
Su tabletėm,
Kraujospūdžiais ar diabetais, 
Pakrikusiais nervais,
Bet nepalūžę,
Nenusikaltę Lietuvai –
Kaip mokėjome,
Taip rašėme, dirbome,
Kad būtų geriau -
Visiems...

Seni laikraščio komplektai
Dar labiau pasenę nei mes –
Pageltę, išdžiūvę,
Savo žodžių pabūgę,
Nes jie tokie nepatogūs,
Nejaukūs šiandieną,
Nors skradžiai į žemę lįski.
Tarsi švino antvožu
Jie dangstos nuo mūsų
Kietais dulkėtais viršeliais,
Kad nedegintų Mūsų širdies ir akių.

Ataidi, ataidi, ataidi...
Iš tolo, iš pokario siaubo
Per istorijos lauką Ataidi „Aidai“,
Kad pajustum, suprastum,
Kaip šiandien gerai –
Net prie konteinerių
Ar darbo biržoje,
Nei tada, po karo,
Gyvuliniuos vagonuos,
Ar enkavedistų areštinėj...
KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)