2018 m. balandžio 26 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Ir žurnalistams įdomu, koks ,,Žvilgsnis į laikinosios sostinės gyvenimą”

Hm.dr.Steponas GEČAS, LŽS ir Kauno gidų bendrijos narys


Archyve_1__II.jpg Lietuvos 100-mečiui  įvairius renginius skiria ir Kauno kultūrinės įstaigos. Originaliai pažymėti Nepriklausomybės jubiliejų savo kolegoms pasiūlė Kauno gidų bendrijos senbuvė, aukščiausios kategorijos gidė Loreta Požerskytė, pakvietusi į parodą Kauno apskrities archyve. 


Archyvo  Dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji specialist Nijole Ambraškiene parengė parodą “Žvilgsnis į laikinosios sostinės gyvenimą”. Ši ekspozicija turėtų sudominti ir kolegas žurnalistus.

Iš savo muziejinio darbo patirties žinau, kad tokias parodas, kuriose yra dokumentai, lankytojus sudominti yra nelengva.

Kauno apskrities  archyvo darbuotojams suradus įdomius dokumentus ir juos sumaniai pateikus, prie eksponatų ilgėliau stabteli net ir tie, kurie yra toli nuo kultūrinio gyvenimo.

 Labai įtaigiai ir įdomiai parodą pristatė jos autorė Nijolė Ambraškienė. “Pradėjus ieškoti valstybės atkūrimo 100-mečiui naujų dokumentų, buvo peržiūrėtos kelios bylos. Kilo idėja surengti parodą apie kultūrai ir sportiniam gyvenimui skirtus skelbimus”, - vesdama lankytojus po spalvingomis afišomis užpildytus stendus, pasakojo N. Ambraškienė. - ,,Afišos, o jos yra tik vienerių metų (1935 – 1936) laikotarpio, irgi gali daug ką papasakoti apie Kauną.

Archyve_4_II.jpgTuometinėje Lietuvos laikinoje sostinėje renginiai vykdavo valstybės teatre, Ateitininkų salėje, kino teatruose ir vasaros estradose Vytauto parke. Kelios afišos lietuvių ir jidiš kalbomis pristato žydų teatro, pasaulyje žinomų atlikėjų Lovic ir Levino žydų operos Rubino gastroles. 

Viena afiša skelbia, kad 1935 m. birželio 8 d.21 val. Ateitininkų salėje įvyks garsaus žydų choro “Betar”koncertas. Po kelerių metų, kartu su holokaustu, beveik nebeliko  didelės Lietuvos visuomenės dalies žydų, todėl ši kukli afiša primena, kokios turtingos buvo jų dvasinės kultūros išraiška.

Netrūko Kaune ir gastroliuojančių kolektyvų iš Rusijos, Italijos, Latvijos ir kitur. Buvo ir klajojančių po Europos šalis cirko artistų, taip pat Kauno teatrų pastatymuose dalyvaujančių pavienių solistų ir artistų. Įdomu tai, kad Valstybiniame teatre operų ar operečių vaidmenims atlikti pakviestas svetimšalis arijas turėdavo išmokti  ir atlikti lietuvių kalba.Parodą solidžia ir aktualia daro žinomų Lietuvos aktorių, dainininkų, kompozitorių asmens dokumentai. Pavyzdžiui, Juozo Naujalio Lietuvos piliečio paso kortelė, operos primadonos Polovinskaitės - Grigaitienės, taip pat Žalinkevičaitės - Petrauskienės ir kitų XX amžiaus ketvirto dešimtmečio kultūros įžymybių nuotraukos bei asmeniniai  dokumentai.

Kaune buvo ir marijonečių kinoteatras, netrūko ir jumoristinių škicų, kuriuos dabar įvardintume Lietuvos tautinių mažumų - ukrainiečių, baltarusių gudų pastatymų. Vienas jų renginys, vykęs Ateitininkų salėje, humoristinis spektaklis ukrainietiškai “Jak kovbasa, ta i čarka” (manau, suprantamas ir be vertimo).

Archyve_2__II.jpgKaip tvirtino Nijolė Ambraškienė, po spektaklių ar kitų renginių - laikinosios sostinės elitinė visuomenė vakarėliuose ar gegužinėse  ilgai užsibūdavo, nes  šokiai tęsdavosi iki paryčių...

Nuo anų dienų mus skiria tik aštuoni dešimtmečiai. Atrodo,  kad istoriškai tai nedidelis laiko tarpas, tačiau kiek per jį buvo politinių ir ekonominių transfarmacijų. Tai jau ištisa epocha. 

Pasikeitė visuomenės bendravimo, socialinio elito samprata. Tačiau, apsilankęs parodoje ,, Žvilgsnis į laikinosios sostinės gyvenimą”, turi apie ką susimąstyti ir senas, ir jaunas. Gaila, bet ekspozicija Kauno apskrities archyve veiks tik dvi savaites...Loretos Požerskytės nuotraukose: Vaizdai iš parodos “Žvilgsnis į laikinosios sostinės kultūrinį gyvenimą”


SKELBIMAS!

Silales_artojas__I_II.jpg

***
AMŽINYBĖS PĖDSAKAI

Prof. Vytautas Vaičiūnas - VDU habilituotas daktaras,  Kauno kunigų seminarijos dekanas yra išleidęs 8 poezijos knygas. Šv. Velykų proga - žurnalistų bičiulio eilės susimąstymui

Vaiciunas_Vytautas_I____120.jpg

TIKRAS DVASIOS NURIMIMAS

Kai sakai, kad sielą maudžia,
Tušęiai nemąstyk.
Pasikvieski tyliai maldą - 
Ir dvasia nurims išsyk.

Tos kasdienės naštos 
Sunkiai prislegia pečius,
Ir gyvenimas bekraštis
 Nepasotina jausmų.

Tos tuščiai praleistos dienos 
Taip iššluoja sielą,
Nepalieka nė sekundės
Atilsiui dvasingam susikaupt šiandieną.

Jei tavęs paklaustų:
Ko dabar blaškaisi?
Atsakyti ar pajėgtum,
Ar stovėtum kaip kaliausė?

O vidus greit prisipildo 
Beprasmybės jausmo.
Neviltis juk neišgydo 
Tikro dvasios skausmo.

Prisilietęs tik prie Kristaus,
Išgirstu Jo balsą.
Jojo žvilgsnį susitikęs,
Pamirštu ir skausmą.

KUR MELAS, KUR TIESA?

Ko vertas auksas
 Prieš draugystės grožį?
Ne viskas perkama...
Ne viskas ir parduodama...
Ir pats gyvenimas —
Be sutartinės kainos —
Jį veltui Dievas 
Mums padovanojo.

Galiu paverst gyvenimą dykyne, 
Paskendęs beprasmybės audrose;
Galiu jį vertinti kaip brangenybę,
 Kurios prarasti nevalia.

***

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)