2018 m. spalio 19 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Atsisveikinimas su žurnalistu, LŽD nariu Gintautu GENIU (1956 09 20 - 2017 12 30)

www.kaunozurnalistai.lt inf.


Laidotuves_1_didele.jpg


Atsivėrė durys… Juodas kambarys –
Durų nereikėjo man atidaryti –
Man kažkas atvėrė kambario duris.
Juodos, juodos akys… Amžinybės Rytas –

Kęstutis Genys
Gintautas_Genys_II_a.jpgŠiandien, 2018-ųjų sausio 4-ąją, Amžinybėn buvo palydėtas kaunietis, Lietuvos žurnalistų draugijos narys Gintautas Genys, žinomo aktoriaus, režisieriaus, poeto Kęstučio Genio (1928 – 1996) sūnus. 

Urna su G.Genio palaikais buvo pašarvota laidojimo namų ,,Praradimas“ salėje. Ankstyvą rytą šv.Mišios buvo aukojamos Antano Paduviečio bažnyčioje.

Ketvirtadienio popietę žurnalisto, Vilniaus universiteto auklėtinio, buvusio laikraščių ir žurnalų neetatinio bendradarbio Gintauto Genio palaikai buvo atlydėti į Petrašiūnų panteoną, kur palaidotas  jo tėvas ir 2016-ųjų lapkričio mėnesį mirusi mama Lolita Genienė.

Prie negausios giminaičių, kaimynų, pažįstamų palydos Petrašiūnų kapinėse, prisijungė ir būrelis žmonių, dalyvavusių aktoriaus ir režisieriaus, buvusio Kauno menininkų namų direktoriaus Viktoro Valašino (1944 – 2018) laidotuvėse, nes abu kapus skiria vos keliolika metrų.

Laidotuves_1_II.jpgAtsisveikinimo žodį pirmasis tarė Genių šeimos bičiulis, padėjęs išleisti Kęstučio Genio poezijos knygą ,,Ugnies kryžius", Vidas Abraitis (nuotraukoje). Žinodamas velionio gyvenimą, Vidas Abraitis prašė atleisti Gintautui, kad jis buvo atsipalaidavęs ir negeras sau...

G.Genys parašė dviejų tomų istorinį nuotykių  romaną  ,,Pagaunės medžioklė". Prasimanytu Vudo Pekerio pseudonimu, Gintautas taip pat išleido: „Gangsteriai, nusikaltėliai ir psichai“, „FTB džimenai prieš nusikaltėlius“, „Kenedžių klano prakeikimas“, „Kruvinoji aistra. Boni ir Klaidas“, „Mata Hari. Legendinė šnipė“, „Paskutinis diktatorius Fidelis Kastro“, „Amerikos banditas Nr. 1 Alvinas Karpis“, „Kruvinasis mesijas Mao Dzedungas“ ir kt.

Daugelis, kaip ir artimai su Genių šeima bendravusios  kaunietės Danutė Paliūnienė ir Daina Kazlauskienė, žinojo Gintauto talentą, charakterį, ir jo nesugebėjimą pasakyti: ,,Ne!" - savo blogiems  įpročiams...  
Kolegų, Lietuvos žurnalistų draugijos, taip pat  Kęstučio Genio gatvės, kurioje tėvo pastatytame name vienas gyveno  velionis, kaimynų vardu atsisveikinime kalbėjo Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas Vidas Mačiulis. 

Žurnalistas liudijo, kad Gintautas savo eisena, žvilgsniu, be žodžių, tik rankos paspaudimu - atsiskleisdavo, kas tuo metu yra jo sieloje, ir skubėdavo nerimą ar liūdesį savaip nuraminti... Laidotuves_3_II.jpg,,Teatro vaiku"  a.a. Gintautą Genį pavadino Petrašiūnų kapinėse Kauno valstybinio dramos teatro direktorius Egidijus Stancikas, daug metų pažinojęs talentingo aktoriaus sūnų. Pats Gintautas žurnalistų internetinėje svetainėje taip rašė apie  savo tėvą:

,,Mano tėvelis dažnai minėdavo, kad tikrasis jo pašaukimas ne teatras, bet poezija. Tie žodžiai kartais mane stebindavo ir net žeisdavo, nes visada buvau įsitikinęs, kad Kęstutis Genys yra didis aktorius.

 Šimtus, o gal ir tūkstančius valandų praleisdavau Kauno dramos teatro salėje ir su džiugiu pasididžiavimu širdyje stebėdavau tai, kas vyksta scenoje, kur mano tėvas be jokio pasigailėjimo save degindavo kūrybos liepsnose iki pelenų, iki paskutinio kraujo lašo. Kitaip jis nemokėjo gyventi, bet ar reikia kitaip?"Kitaip gyveno ir vienturtis  talentingas sūnus. Gintautas galėjo ir turėjo išleisti daug knygų (nors penkios, be romano,  kad ir nedidelės, irgi nemažai), parašyti įdomių  publikacijų laikraščiams ir žurnalams, nes turėjo talentą...


Laidotuves_4_II.jpgDeja, bėgo dienos, mėnesiai, metai, o jis vis atidėliojo  savo kūrybą, nors, pasak tetos Mirandos, kuri su Diržių šeima rūpinosi ir giminiškai prižiūrėjo, spalio mėnesį Gintautas pradėjo rašyti prisiminimus apie savo tėvą. Neužbaigė...


Priešpaskutinės praėjusių metų dienos rytą atėję giminaičiai jį rado lovoje amžiams užmigusį, nors dar vakare neatrodė, kad prie Gintauto atsėlina MIRTIS. O gal tai JO ŠVIESA?

Buvusi velionio bičiulė laidotuvių dieną parodė prieš kurį laiką jai atsiųstas Gintauto parašytas mintis:

,,Negalima savyje užmušti šviesą, kad ir kaip būtų tamsu, kad ir kokios baisios nelaimės nutiktų, reikia eiti, šliaužti, ropoti, dantis sukandus slinkti pirmyn, tiesiai į šviesą! Ta šviesa nėra konkretus žmogus ar materialus tikslas, bet ji yra jaučiama širdimi!"

Baigėsi žemiškasis - prasidėjo dangiškasis gyvenimas. Gal Gintautas Genys užmigo ir neprabudo, nes sapne pamatė nuostabią šviesą, kuri Jį labai traukė? 

Prie  įėjimo į ,,Praradimo" salę, šalia Jo vardo, pavardės, gimimo ir mirties metų - buvo parašyta:

,,Žmogus - tik žemės svečias.
Ir turi jis sugrįžt namo,
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas niekada..."

O gal sugrįžtama, Gintautai?

Nuotraukose: Atsisveikinimo su žurnalistu Gintautu Geniu akimirkos
www.kaunozurnalistai.lt nuotr.


Laidotuves_2_didele.jpg

ŽURNALISTAS
JONAS LAURINAVIČIUS: 

IŠ KNYGOS
 ,,BENDRAPLUNKSNIAI“


Laurinavicius_sarzai__I.jpg


KALBĖKIM

Kalbėkim tyla,
Kol yra kam klausyti,
Kalbėkim žvilgsniu,
Kol yra kam žiūrėti,
Kalbėkim šypsniu,
Kol yra kam gėrėtis,
Kalbėkim skausmu,
Kol yra kam atjausti,
Kalbėkim žodžiu,
Kol yra kam sakyti...
Kalbėkim!


LAIKRAŠČIUI ,,KAIŠIADORIŲ AIDAI" – 72

Mes jau pasenę
Pirmųjų skaitytojų vaikai.
Mes jau į praeitį einam
Su savo skurdžiom pensijėlėm...
Su tabletėm,
Kraujospūdžiais ar diabetais, 
Pakrikusiais nervais,
Bet nepalūžę,
Nenusikaltę Lietuvai –
Kaip mokėjome,
Taip rašėme, dirbome,
Kad būtų geriau -
Visiems...

Seni laikraščio komplektai
Dar labiau pasenę nei mes –
Pageltę, išdžiūvę,
Savo žodžių pabūgę,
Nes jie tokie nepatogūs,
Nejaukūs šiandieną,
Nors skradžiai į žemę lįski.
Tarsi švino antvožu
Jie dangstos nuo mūsų
Kietais dulkėtais viršeliais,
Kad nedegintų Mūsų širdies ir akių.

Ataidi, ataidi, ataidi...
Iš tolo, iš pokario siaubo
Per istorijos lauką Ataidi „Aidai“,
Kad pajustum, suprastum,
Kaip šiandien gerai –
Net prie konteinerių
Ar darbo biržoje,
Nei tada, po karo,
Gyvuliniuos vagonuos,
Ar enkavedistų areštinėj...
KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)