2018 m. rugsėjo 20 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Po tai kai rašėme. 2. Ant šventoriaus tvoros – pagarbos lentelės, o priešais bažnyčią – vaiduokliai...

Antanas STAŠKEVIČIUS, LŽS ir kauniečių žurnalistikos senjorų klubo MES narys

Atminimo_lenteles_._Did._II.jpg


Po metų apsilankęs Dzūkijoje sužinojau, kad Lazdijų rajono Būdvietis jau turi tikslią pirmojo paminėjimo istorijos šaltiniuose (Lietuvos metrikoje) datą. Tai - 1569 metai, o ne 1744- tieji, kaip iki šio buvo rašoma informaciniuose leidiniuose. Tikroji data jau įamžinta akmeniniame paminkle , pastatytame  netoli bažnyčios šventoriaus. Šalia yra ąžuolinis stogastulpis medkirčiams – pirmiesiems Būdviečio krašto gyventojams.

Maloniai nuteikė tokia žinia, tačiau apžiūrėjęs paminklą - nustebau, kad visai šalia, ant bažnyčios šventoriaus tvoros, neseniai buvo pakabintos dvi lentos: viena iš jų skirta Būdviečio valsčiaus 1919-1920 m. savanoriams, kita – 1919-1920 m. Vyčio kryžiaus kavalieriams. 

Vietos gyventojai negali suprasti, kodėl geriausia vieta paminklinėms lentoms - parūdijusių virbų tvora? Juk už 20 metrų yra skverelis, kuriame stovi Būdviečiui skirtas paminklinis akmuo ir stogastulpis. Ar nebuvo galima atvežti dar pora didelių akmenų, kurių gausu kaimo pakraštyje, ir ant jų pritvirtinti  minėtas paminklines lenteles?

Be to, už 100 metrų yra paminklas, prie kurio jau 2007 metais buvo pritvirtintos lentelės su partizanų, politkalinių ir tremtinių pavardėmis. Ar lentelių kabinimas ant metalinių arba mūrinių ištrupėjusių bažnyčių šventorių tvorų nėra pasityčiojimas iš jose įrašytų didvyrių? Kodėl rajono administracijai tai atrodo tinkamiausia vieta?

Perskaičiau dviejų (Savanorių ir Kavalierių) lentelių atidengimo aprašymą rajono laikraštyje. Dalyvavo šventėje ir jos iniciatorius, žinomas vilnietis žurnalistas Vilius Kavaliauskas, rajono meras Artūras Margelis ir kiti asmenys, kalbėjo ir viena moteris. 

Derėjo pasitelkti kaimo bendruomenę, parapijiečius ir pasiteirauti tuose kaimuose, iš kurių kilę kavalieriai, ar nėra daugiau artimųjų, giminių. Mano sutiktieji pasakojo, kad apie šią prasmingą šventę jie sužinojo tik tą dieną, sekmadienį, atėję į šv. Mišias.

B__dviecio_baznycia_nauja_didele.jpgPerskaičiau iškaltas pavardes ir nesupratau, ar visi penki šio ordino kavalieriai buvo savanoriai, ar kitokio statuso kariai. Beje, dviejų pavardės yra abejose lentelėse. Be to, vienoje - iškalta ,, Leonas Šeštakauskas,“ o kitoje  - ,,Leonas Šostakauskas". Ar tai skirtingi kariai, ar korektūros klaida? Ar reikia dviejų įrašų, gal pakaktų  prie savanorio, kuris apdovanotas ordinu, pavardės įrašyti „Vyčio kryžiaus ordino kavalierius“.

Už sutaupytas lėšas buvo galima įrengti sienelę, o nekabinti įrašų ant tvoros, nors ji ir šventoriaus. Esu pastebėjęs, kad ir kitose parapijose yra prikabinta įvairių užrašų ant bažnyčių šventorių tvorų. Negalvoju, kad toks yra Lazdijų rajono administracijos potvarkis...

Centrinėje Būdviečio aikštelėje, kurioje yra bažnyčia, laidojimo namai (buv. špitolė), paminklinis akmuo ir stogastulpis, teberiogso ir apie vieno metro aukščio buvusio ,,kolchozo“ kontoros pamatai. Vietiniai gyventojai prisimena, kad kolūkių naikinimo metais namą nusipirko gretimo kaimo valstietis. Pastatą jis nugriovė, o pamatus - paliko. Ir taip jau apie 20 metų nei klebonas, nei seniūnija, nei rajono administracija negali šio „užsispyrėlio“ įveikti. Ar ilgai dar riogsos prieš bažnyčią pamatai-vaiduokliai? 
(Pabaiga)

P.S. 
www.kaunoziurnalistai.lt straipsnio kopijas išsiųsime Vilkaviškio vyskupijos vyskupui Rimantui Norvilai, Lazdijų rajono merui Artūrui Margeliui, žurnalistui Viliui Kavaliauskui. 


Nuotraukose: 

(viršuje) Atminimo lentelėse įamžinti Būdviečio savanorių vardai 

(viduryje) Būdviečio bažnyčia

(apačioje) Publikacijos autorius, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Antanas Staškevičius


Staskevicius 3 didele_1.jpg
ŽURNALISTAS
JONAS LAURINAVIČIUS: 

IŠ KNYGOS
 ,,BENDRAPLUNKSNIAI“


Laurinavicius_sarzai__I.jpg


KALBĖKIM

Kalbėkim tyla,
Kol yra kam klausyti,
Kalbėkim žvilgsniu,
Kol yra kam žiūrėti,
Kalbėkim šypsniu,
Kol yra kam gėrėtis,
Kalbėkim skausmu,
Kol yra kam atjausti,
Kalbėkim žodžiu,
Kol yra kam sakyti...
Kalbėkim!


LAIKRAŠČIUI ,,KAIŠIADORIŲ AIDAI" – 72

Mes jau pasenę
Pirmųjų skaitytojų vaikai.
Mes jau į praeitį einam
Su savo skurdžiom pensijėlėm...
Su tabletėm,
Kraujospūdžiais ar diabetais, 
Pakrikusiais nervais,
Bet nepalūžę,
Nenusikaltę Lietuvai –
Kaip mokėjome,
Taip rašėme, dirbome,
Kad būtų geriau -
Visiems...

Seni laikraščio komplektai
Dar labiau pasenę nei mes –
Pageltę, išdžiūvę,
Savo žodžių pabūgę,
Nes jie tokie nepatogūs,
Nejaukūs šiandieną,
Nors skradžiai į žemę lįski.
Tarsi švino antvožu
Jie dangstos nuo mūsų
Kietais dulkėtais viršeliais,
Kad nedegintų Mūsų širdies ir akių.

Ataidi, ataidi, ataidi...
Iš tolo, iš pokario siaubo
Per istorijos lauką Ataidi „Aidai“,
Kad pajustum, suprastum,
Kaip šiandien gerai –
Net prie konteinerių
Ar darbo biržoje,
Nei tada, po karo,
Gyvuliniuos vagonuos,
Ar enkavedistų areštinėj...
KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)