2018 m. liepos 23 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Mirė žiniasklaidos bendradarbis Algirdas Petras RADVILAVIČIUS (1935 - 2017)Radvilavicius_II.jpg


Saulėtą 2017 - ųjų  spalio 2 dienos rytą po sunkios ligos į Amžinybę iškeliavo Lietuvos dailininkų sąjungos karikatūristų sekcijos, Lietuvos nacionalinės asociacijos „Humor sapiens“, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys, Kauno Šilainių bendruomenės centro poečių klubo „Auksinė Rožė“ įkūrėjas ir prezidentas Algirdas Petras Radvilavičius.A. P. Radvilavičius gimė 1935 metų liepos mėnesio 2 dieną Kaune, Šilainiuose. Mokėsi Kauno 12-oje vidurinėje mokykloje. 1955 - taisiais jis baigė 
Kauno aukštesniąją technikos mokyklą ir meno studijas.

 Tais pačiais metais buvo pašauktas į Sovietų armiją. Kadangi buvo baigęs braižybos, grafikos ir šrifto technikos studijas, kariuomenėje buvo pasiųstas į štabo darbuotojų kursus, po kurių buvo paskirtas
dirbti štabe. 

Nuo 1962 metų iki pat nepriklausomybės atkūrimo - 1991 metų, Algirdas Petras Radvilavičius dirbo Kauno kariniame komisariate.  Pagrindinis ginklas ir darbo 
įrankis buvo pieštukas. Dailininkas aalyvavo Kauno komendantūros atkūrime, kurioje jis dirbo nuo 1992 - ųjų  iki 2010 metų.

Darbas karinėse struktūrose kūrybiniam darbui netrukdė. Daugiau nei 50 metų piešė karikatūras. Kelis dešimtmečius dirbo satyros 
ir humoro žurnale „Šluota“, „Kauno tiesoje“ (dabartinėje „Kauno dienoje“).

Jis dalyvavo tarptautinėse parodose Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Turkijoje, JAV, Izraelyje, Italijoje, Jugoslavijoje, Čekijoje, Bulgarijoje ir kitur.

Algirdas Petras Radvilavičius yra išleidęs keturias satyros ir humoro knygas: dvi - „Ironiškos šypsenos“ (2004) ir „Būna ir taip“ 
(2007). Dar dvi satyros ir humoro knygos „ Gyvenimas gerėja“ (2016) ir „Iš tuščio į kiaurą“ (2017) išleistos glaudžiai kūrybiškai bendradarbiaujant su Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) nare poete Vida Gustaityte–Bubniene. 

Tai  pirmosios Vidos humoro ir satyros (epigramų) knygos, kurioms  A.P. Radvilavičius sukūrė iliustracijas.  Kitiems dailininko piešiniams poetė kūrė eiliuotus tekstus (epigramas). Autorių kūrinių aktualumas, kandumas, satyra ir humoras atspindi politinio ir socialinio gyvenimo, teisėsaugos ir teisėtvarkos, sveikatos, socialinės atskirties, korupcijos, godumo ir kitas temas. 

Dailininkas taip pat iliustravo V. Gustaitytės–Bubnienės knygą „Širdis ant gubos“, LNRS narės poetės Aldonos Mankutės-Kursevičienės knygas „Gyvenimas - Dievo dovana“ (2014), „Dvylika zodiakų“ (2015), „Lunatikas“ (2016) ir „Sniegenos radinys“ (2016). 
Taip pat A. Radvilavičius iliustravo Kauno Šilainių bendruomenės centro poečių klubo „Auksinė Rožė“ kūrybos rinktinę. (2016). 

Algirdas mūsų atmintyje išliks kaip darbštus, kūrybingas, šiltas, visų mylimas ir gerbiamas žmogus.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius.Vainikas II_4.jpg

Atsisveikinimas su velioniu – laidojimo namuose Sąjungos a. 3, Kaune.

Šv. Mišios už velionį aukojamos Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčioje (Milikonių g. 18)  spalio 4 d. (trečiadienį) 8 val. 

Į amžino poilsio vietą, Linkuvos kapinėse (Mosėdžio g.), velionio palaikai išlydimi taip pat spalio 4 d. 13 val.


Kūrybos bendražygiaiŽURNALISTAS
JONAS LAURINAVIČIUS: 

IŠ KNYGOS
 ,,BENDRAPLUNKSNIAI“


Laurinavicius_sarzai__I.jpg


KALBĖKIM

Kalbėkim tyla,
Kol yra kam klausyti,
Kalbėkim žvilgsniu,
Kol yra kam žiūrėti,
Kalbėkim šypsniu,
Kol yra kam gėrėtis,
Kalbėkim skausmu,
Kol yra kam atjausti,
Kalbėkim žodžiu,
Kol yra kam sakyti...
Kalbėkim!


LAIKRAŠČIUI ,,KAIŠIADORIŲ AIDAI" – 72

Mes jau pasenę
Pirmųjų skaitytojų vaikai.
Mes jau į praeitį einam
Su savo skurdžiom pensijėlėm...
Su tabletėm,
Kraujospūdžiais ar diabetais, 
Pakrikusiais nervais,
Bet nepalūžę,
Nenusikaltę Lietuvai –
Kaip mokėjome,
Taip rašėme, dirbome,
Kad būtų geriau -
Visiems...

Seni laikraščio komplektai
Dar labiau pasenę nei mes –
Pageltę, išdžiūvę,
Savo žodžių pabūgę,
Nes jie tokie nepatogūs,
Nejaukūs šiandieną,
Nors skradžiai į žemę lįski.
Tarsi švino antvožu
Jie dangstos nuo mūsų
Kietais dulkėtais viršeliais,
Kad nedegintų Mūsų širdies ir akių.

Ataidi, ataidi, ataidi...
Iš tolo, iš pokario siaubo
Per istorijos lauką Ataidi „Aidai“,
Kad pajustum, suprastum,
Kaip šiandien gerai –
Net prie konteinerių
Ar darbo biržoje,
Nei tada, po karo,
Gyvuliniuos vagonuos,
Ar enkavedistų areštinėj...
KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)