2018 m. birželio 21 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Amžinąjį Atilsį. Staiga mirė LŽS narys Juozas Čiupaila (1931 10 22 – 2017 07 08)

www.kaunozurnalistai.lt inf.

J.C._didele.jpgŠiandien, ankstyvą liepos šeštadienio rytą, ligoninėje staiga mirė buvęs žinomas statybos inžinierius, žurnalo ,,Chemijos panorama“ redaktoriaus, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir senjorų klubo MES narys 

                                                              Juozas ČIUPAILA

Velionio žmoną Stasę, sūnus Regimantą ir Saulių, jų šeimas, tris vaikaites ir du provaikaičius, visus artimuosius, gimines, buvusius bendradarbius ir kolegas skaudžios netekties valandą nuoširdžiai užjaučia LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos ir žurnalistikos senjorų klubo MES vadovai.

Urna su velionio Juozo Čiupailos palaikais sekmadienį, 12 val. bus pašarvota laidojimo biuro ,,Amžinybės sala“ salėje (Radvilėnų pl. 15A), esančioje šalia Šv. Antano Paduviečio bažnyčios.

Laidotuvės Karmėlavos kapinėse – pirmadienį, urna išnešama 12 val. 

Laidotuvių rytą, 8 val., už velionį bus aukojamos Šv. Mišios mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 6).

***

Kazlų Rūdoje prieš aštuoniasdešimt šešerius metus pradėjo Juozas Čiupaila savo prasmingą gyvenimo kelią. 1949-aisiais baigė gimnaziją, o 1955-ųjų pavasarį – tuometinį Kauno politechnikos institutą, įgijo inžinieriaus statybininko diplomą. 

Talentingas ir gabus organizatorius greitai paliko Kauną, nes sostinėje buvo paskirtas Statybos tresto valdytojo pavaduotoju, tapo Lietuvos racionalizatorių ir išradėjų draugijos tarybos nariu,  įkūrė Lietuvos inžinierių draugiją.
Aktyvus ir iniciatyvus Juozas Čiupaila 1976 metais tapo Lietuvos chemikų asociacijos viceprezidentu. 1982 metais įkūrė žurnalo ,,Chemijos panorama“ redakciją ir tapo jos redaktoriumi. 

J.C_pazym._II.jpgŽurnalistinį kelią Juozas Čiupaila pradėjo dar anksčiau, 1964 metais. Tokio jo pasirinkimo ,,kaltininkas“ buvo tuometinis ,,Kauno tiesos“ žurnalistas, skyriaus vedėjas Vytautas Andrejaitis.

 Kai J.Čiupaila  kartą grįžo iš įdomios mokslinės konferencijos Minske, jam pasiūlė apie tai parašyti. Publikaciją redakcijai patiko, kaip ir pačiam inžinieriui, todėl Juozas kuo toliau, tuo daugiau rašė ne tik šiam laikraščiui. 1965 metais buvo priimtas į tuometinę TSRS žurnalistų sąjungą, kurios išduotą nario pažymėjimą išlaikė iki šių dienų (nuotrauka). 

1989-aisiais Juozas Čiupaila tapo Lietuvos žurnalistų sąjungos nariu ir priklausė Kauno apskrities skyriui. Jis buvo aktyvus visų renginių dalyvis, idėjų kupinas narys. Kai jo pirmasis mokytojas, dabar jau a.a. Vytautas Andrejaitis, 2004 metais įkūrė žurnalistikos senjorų klubą MES, jo nariu tapo ir Juozas Čiupaila.

2011-ųjų rudenį, Kauno žurnalistų namuose kartu su senjorais Juozas Čiupaila gražiai paminėjęs savo gyvenimo 80-metį,  kuo toliau, tuo rečiau užsukdavo į Kauno žurnalistų namus. To daryti  jam neleido kažkada per avariją sužalotas stuburas. Tačiau telefonu ir laiškais senjoras dažnai bendravo su Žurnalistų sąjunga, domėjosi kolegų gyvenimu. 
J.C._ir_Mukulys_II.jpgArtimas velionio bičiulis, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Valdemaras Mukulys (nuotraukoje) pirmasis išgirdo, kad Juozą prieš porą savaičių ištiko mikroinsultas ir jis pateko Kauno Raudonojo kryžiaus ligoninėn. Dar prieš porą dienų telefonu  jis vėl kalbėjosi su optimistiškai nusiteikusiu J.Čiupaila, o šį rytą, 7 valandą,  staiga sustojo senjoro širdis.

Tai didelė netektis ne tik žmonai, buvusiai medikei Stasei, sūnums Regimantui ir Sauliui, kuriais didžiavosi tėvas, bet ir visiems pažinojusiems Juozą Čiupailą. Turėdamas inžinieriaus išsilavinimą, jis buvo ne tik žurnalistikos, bet ir teatro, dailės, muzikos mylėtojas. Tai buvo inteligentas iš didžiosios raidės!

O kiek draugų ir pažįstamų turėjo Juozas. Ir ne tik Kaune ir Vilniuje, bet visoje šalyje, nes prieš 20 metų jis įkūrė Lietuvos chemijos pramonės asociaciją... 

Daug džiaugsmo, kaip ir skausmo, patyrė kolega gyvenime. Dabar viskas liks čia, žemėje, nes jo palaikai bus palaidoti šalia tėvelių Karmėlavos kapinėse. 

Amžinąjį Atilsį Juozas Čiupaila pradeda naują – dangiškąjį gyvenimą. Ilsėkitės ramybėje, žurnalistikos bičiuli...


Fotografo, LŽS nario Ričardo Šaknio nuotraukose:

(viršutinėje) Juozas Čiupaila savo aštuoniasdešimtmečio šventėje

(apatinėje) Juozas Čiupaila su Jonu Dirse (viduryje)  ir Viktoru Krulicku (pernai iškeliavo Amžinybėn)  senjorų klubo MES sueigojeJ.C._ir_J.D..jpg

ŽURNALISTAS
JONAS LAURINAVIČIUS: 

IŠ KNYGOS
 ,,BENDRAPLUNKSNIAI“


Laurinavicius_sarzai__I.jpg


KALBĖKIM

Kalbėkim tyla,
Kol yra kam klausyti,
Kalbėkim žvilgsniu,
Kol yra kam žiūrėti,
Kalbėkim šypsniu,
Kol yra kam gėrėtis,
Kalbėkim skausmu,
Kol yra kam atjausti,
Kalbėkim žodžiu,
Kol yra kam sakyti...
Kalbėkim!


LAIKRAŠČIUI ,,KAIŠIADORIŲ AIDAI" – 72

Mes jau pasenę
Pirmųjų skaitytojų vaikai.
Mes jau į praeitį einam
Su savo skurdžiom pensijėlėm...
Su tabletėm,
Kraujospūdžiais ar diabetais, 
Pakrikusiais nervais,
Bet nepalūžę,
Nenusikaltę Lietuvai –
Kaip mokėjome,
Taip rašėme, dirbome,
Kad būtų geriau -
Visiems...

Seni laikraščio komplektai
Dar labiau pasenę nei mes –
Pageltę, išdžiūvę,
Savo žodžių pabūgę,
Nes jie tokie nepatogūs,
Nejaukūs šiandieną,
Nors skradžiai į žemę lįski.
Tarsi švino antvožu
Jie dangstos nuo mūsų
Kietais dulkėtais viršeliais,
Kad nedegintų Mūsų širdies ir akių.

Ataidi, ataidi, ataidi...
Iš tolo, iš pokario siaubo
Per istorijos lauką Ataidi „Aidai“,
Kad pajustum, suprastum,
Kaip šiandien gerai –
Net prie konteinerių
Ar darbo biržoje,
Nei tada, po karo,
Gyvuliniuos vagonuos,
Ar enkavedistų areštinėj...
KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)