2018 m. balandžio 26 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Amžinąjį Atilsį, KRISTINA. Antrasis Atsisveikinimas - KAUNE...

www.kaunozurnalistai.lt inf.

Kristina__didele_.jpg


2017-ųjų liepos 9-ąją, sekmadienį, nuo 12 val. iki 21 val. ,,Tylos namų“ (Vaidoto g.54) šarvojimo salėje (ankstesnis adresas Perlojos 37) bus atsisveikinama su kauniete, amžiams iš JAV parvežta gimtinėn,

KRISTINA STRACKAITE

(1979 – 2017).

Šv. Mišios už Kristinos vėlę bus aukojamos liepos 8-ąją (šeštadienį) 18 val. Kauno Šv. Kryžiaus Karmelitų bažnyčioje (Gedimino g.1). 


Mūsų kolegė, buvusi Lietuvos radijo ir televizijos Kauno redakcijos žurnalistė, dabar Marijos radijo bendradarbė Neonila Strackienė – Taylor, parsivežusi mylimos dukros palaikus iš Jungtinių Amerikos valstijų, visų laukia ateinant, nes skausmas, pasidalintas su bičiuliais, yra perpus lengvesnis...

Velionės artimieji, kaip ir Atsisveikinimą su Kristina organizuojantis žinomas fotografas, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos narys Teodoras Biliūnas, prašo tų, kurie ateis prie velionės urnos, nenešti vainikų ir gėlių. Žiedams skirtus pinigus galima palikti aukų dėžutėje.

***

Tai bus jau antrasis Atsisvekinimas su Kristina Strackaite. Pirmasis – įvyko Lemonte, pasaulio lietuvių centro gedulo salėje, kur buvo pašarvoti kaunietės palaikai. Po šv.Mišių, aukotų lietuviškoje Lemonto bažnyčioje, Atsisveikinime dalyvavo ne tik daug tautiečių, bet ir amerikiečių, ypač iš ligonius globojančios firmos, kurioje medicinos sesele dirbo Kristina. Skambant gedulingai muzikai, kurią lydėjo širdį virpinančios atsisveikinimo giesmės, buvo rodomas ir vaizdofilmas, sudėtas iš K.Strackaitės gyvenimo nuotraukų. 

Gimusi Kaune, Kristina Strackaitė lygiai prieš aštuoniolika metų išvyko vasarą į JAV užsidirbti pinigų mokslui, nes Vytauto Didžiojo universitete jau buvo baigusi antrąjį filosofijos specialybės kursą, ilgam liko už Atlanto. Tenai baigė medicinos mokslus ir dirbo Lemonte. Kai 2015-ųjų vasarą Kristina grįžo į Kauną, į po sunkios ligos mirusios keturiasdešimtmetės sesers Monikos laidotuves, niekas negalėjo net įtarti, kad tokia pat liga atsėlina ir prie Kristinos... 

Ir kauniečiai, ir amerikiečiai medikai buvo bejėgiai prieš šiandieninį vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių siaubą – vėžį... Skaudu, kai reikia atsisveikinti su Išeinančiais, tačiau dviguba netektis, kai Amžinybėn iškeliauja gyvenimo brandą pasiekę, bet dar savo svajonių neįgyvendinę žmonės. Toks jau yra kiekvieno likimas, nes pasibaigus vienam gyvenimui, prasideda – kitas. Sakoma, kurie anksčiau Išeina, tie ir anksčiau Sugrįžta...

Labai sunku šiandien prie savo gyvenimo šimtmečio artėjančiai Kristinos močiutei, kaip ir jos vyresniajai dukrai, tačiau labiausiai netektis palietė jautrią, neatsitiktinai ji Lietuvos konservatorijoje gavo aktorės diplomą, Nelę Strackienę – Taylor. Per dvejus metus geraširdė kolegė  neteko abiejų savo dukrų. Turime didžiuotis ir pavydėti jos stiprybės. Nelė nepalūžo ir nepaluš, nes ją jau seniai užgrūdino gyvenimo negandos.
Vainikas II_3.jpgVisus, kurie Lemonte dalyvavo Atsisveikinime su Kristina Strackaite, sujaudino ir kartu įkvėpė Nelės pasakyta kalba prie dukros palaikų urnos. Mama ne tik prasmingais žodžiais atsisveikino su Išėjusiaja, bet ir visus įkvėpė, kaip reikia mylėti gyvenimą, džiaugtis kiekviena jo akimirka ir visada prisiminti, kad visi iškeliausime Anapilin. Gal a.a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus mintis, duotas jai vieno interviu metu, kolegė pakartos ir Kaune… 

Urną su Kristinos Strackaitės palaikais artimieji  palaidos Petrašiūnų panteone, šalia jos vyresnės sesers Monikos Strackaitės – Vilčinskienės. Amžinąjį Atilsį Joms!


Nuotraukoje: Kristina Strackaitė

Fotografo Teodoro Biliūno (žurnalas ,,Žmonės“) nuotrauka

SKELBIMAS!

Silales_artojas__I_II.jpg

***
AMŽINYBĖS PĖDSAKAI

Prof. Vytautas Vaičiūnas - VDU habilituotas daktaras,  Kauno kunigų seminarijos dekanas yra išleidęs 8 poezijos knygas. Šv. Velykų proga - žurnalistų bičiulio eilės susimąstymui

Vaiciunas_Vytautas_I____120.jpg

TIKRAS DVASIOS NURIMIMAS

Kai sakai, kad sielą maudžia,
Tušęiai nemąstyk.
Pasikvieski tyliai maldą - 
Ir dvasia nurims išsyk.

Tos kasdienės naštos 
Sunkiai prislegia pečius,
Ir gyvenimas bekraštis
 Nepasotina jausmų.

Tos tuščiai praleistos dienos 
Taip iššluoja sielą,
Nepalieka nė sekundės
Atilsiui dvasingam susikaupt šiandieną.

Jei tavęs paklaustų:
Ko dabar blaškaisi?
Atsakyti ar pajėgtum,
Ar stovėtum kaip kaliausė?

O vidus greit prisipildo 
Beprasmybės jausmo.
Neviltis juk neišgydo 
Tikro dvasios skausmo.

Prisilietęs tik prie Kristaus,
Išgirstu Jo balsą.
Jojo žvilgsnį susitikęs,
Pamirštu ir skausmą.

KUR MELAS, KUR TIESA?

Ko vertas auksas
 Prieš draugystės grožį?
Ne viskas perkama...
Ne viskas ir parduodama...
Ir pats gyvenimas —
Be sutartinės kainos —
Jį veltui Dievas 
Mums padovanojo.

Galiu paverst gyvenimą dykyne, 
Paskendęs beprasmybės audrose;
Galiu jį vertinti kaip brangenybę,
 Kurios prarasti nevalia.

***

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)