2018 m. gegužės 23 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

V.G.Karvelienė - su žurnalistės ir psichologės diplomu į ... Gailestingumo versmes!

www.kaunozurnalistai.lt inf.


Vilma 2 didele_1.jpgKauno žurnalistų XXV Spaudos balius sutapo su LŽS narės Vilmos Gertrūdos Karvelienės jubiliejumi - prasmingu penkiasdešimtuoju pavasariu. Ta proga jaunatviškai kolegei Vilmai Gertrūdai (nuotraukoje) spalvingų gėlių puokštę įteikė pats Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. 

Tai buvo šeštadienį, gegužės 13-ąją, o pirmadienį V.G.Karvelienę jau pusšimtis sielovados bendruomenės ,,Gailestingumo versmė” narių vienbalsiai ją vėl  perrinko savo vadove.

Dramatiškai sunkus ir sudėtingas, bet kartu ir laimingas jos gyvenimo kelias, apie kurį niekam niekada, o ypač žingeidiems žurnalistams, ji nenori pasakoti. Baigusi Kauno 27-ąją vidurinę mokyklą, Vilma Gertrūda nusprendė pasirinkti tėvų žurnalistų profesiją. Dar nuo vaikystės bendradarbiavusi su vaikams ir jaunimui skirtais leidiniais, kurių dėka neetatinė autorė net buvo paskatina poilsiu Arteke, tik iš antro karto įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 

Žurnalistės, kartu bendrakursiu vyru Laisviu Karveliu, diplomas jai buvo įteiktas liūdnų Lietuvai 1991-ųjų pavasarį. Su jų tėvais Vilniaus universiteto baigimo proga, mamytę ir tėvelį  jau kartu sveikino keturmetis sūnus diplomantų Justas, kuris vėliau, būdamas devynerių, pats vedė  trumpas valandėles Lietuvos televizijos laidoje. 

Simboliškas, kad Laisvis Karvelis, 91-ųjų sausio 13-osios naktį iš okupantų užimamos Lietuvos televizijos išnešęs brangią kamerą, tapo žinomu operatoriumi pelniusiu diplomus tarptautiniuose festivaliuose, filmuoja ne tik gimtinėje, bet ir pasaulyje. Kelerius metus iki šio pavasario  jis kūrė kelionių laidas Vokietijos VOX televizijai.

Vilma Gertrūda Karvelienė 1992 metais iš Kauno  per LTV 2 vedė laidą ,,Katalikų tribūna”, rengė ,,Gerąją naujieną”, buvo priimta į Lietuvos žurnalistų sąjungą. Tada gimė dukra Salomėja, kuri šiais metais Klaipėdoje baigė tarptautinį LCC universitetą. Kai jai  buvo įteikiamas viešosios komunikacijos specialistės diplomas, absolventės mamytė, iš džiaugsmo ar liūdnų prisiminimų, nesutramdė savo ašarų.

V. G. Karvelienei  gimdant dukrą Salomėją, medikai jau buvo praradę viltį, kad jauna mamytė išgyvens. Žurnalistė stebuklingai liko gyva, tačiau prasidėjo ilgi jos gydymo mėnesiai, metai. Blogiausia, kad niekas Kaune ar Vilniuje negalėjo nustatyti jos ligos. Išgelbėjo atsitiktinumas, kai iš Dalaso, kur Pasaulio katalikiškų televizijų darbuotojų  rengimo centre mokėsi jos vyras Laisvis, į Kauną atvyko vienas tenykštės įstaigos vadovas. Pamatęs sunkiai sergančią Vilmą Gertrūdą be prašymo, savo iniciatyva, po dviejų savaičių į Lietuvą Karveliams, atsiuntė iškvietimą ir bilietus į Jungtines Amerikos valstijas. Vilma_3_II.jpgGalima ir reikėtų sukurti dokumentinį filmą apie Amerikos lietuvius, kurie priglaudė  savo tautietę ir Dalaso vienuoles, pradėjusias globoti bažnyčioje verkiančią ligonę. Kaip ir apie užsienio medikus, kurie nustatė, kad Vilma Gertrūda serga sunkiu viruso C hepatitu (to Lietuvoje  dar nebuvo galima padaryti) ir išgydė. Taip pat ir  apie vienos JAV vyskupijos vadovą, kuris už tyrimus ir brangius vaistus pervedė ligoninei  beveik penkiasdešimt tūkstančių dolerių! Žurnalistė net ištisus metus praleido už Atlanto be artimųjų, savo šeimos narių...

Jungtinėse Amerikos valstijose patirtas nepažįstamų žmonių, medikų ir, svarbiausia, dvasininkų gerumas, Vilmą Gertrūdą Karvelienę  ne tik išgydė fiziškai, bet ir dvasiškai. 

Po sunkios ligos ir keliolikos išbandymo mėnesių, nes po pirmo ilgo  gydymo kurso, jos už Atlanto dar kartą laukė JAV medikų globa, vos pradėjus sveikti - ji pasiryžo savo gyvenimą aukoti kitiems ir taip atsidėkoti savo likimui ir Aukščiausiajam.

Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“ Kaune kilo iš Katalikų evangelizacijos centro projekto, kurios vadove buvo žurnalistė ir psichologė V.G.Karvelienė (ji Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakultete 2006 metais gavo psichologijos magistro kvalifikacinį diplomą).

2012 metais tuometinis Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius savo dekretu patvirtino ,,Gailestingumo versmės“ įsteigimą, o V.G. Karvelienė buvo išrinkta pirmąja direktore. Jau antras dešimtmetis Vilma Gertrūda yra vidinio išgydymo tarnystėje, kurioje reikalinga ir žurnalistės, ir psichologės patirtis. 

Kolegės V.G. Karvelienės vardas yra gerai žinomas JAV, Lenkijos, Latvijos, Airijos, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių giminingose organizacijose, kur ji dažnai yra kviečiama ir laukiama. Ketvirtadienį, jau ,,auksinė“ mūsų LŽS narė, visai savaitei išvyksta į kaimyninę Lenkiją, į Čenstochovą, kur dalyvaus tarptautiniame seminare, kad dar geriau galėtų Dievo žodžiu padėti nelaimingiems žmonėms atgauti viltį, tikėjimą, meilę.

DĖMESIO! Žiūrėkite: XXV Kauno žurnalistų Spaudos balius 

SPAUDOS BALIUS 2017 1h07min                        www.kaunozurnalistai.lt /vidoreportažai/ 
https://www.facebook.com/100014781459148/videos/226079934561387/

LŽS narių Beno Rupeikos, Stasio Paškevičiaus ir Alberto Švenčionio nuotraukose:

LŽS narė, bendruomenės ,,Gailestingumo versmė" direktorė Vilma Gertrūda Karvelienė, XXV Spauidos baliuje sutikusi penkiasdešimtąjį gyvenimo pavasarį


Sp_b._Vilma_did..jpgŽURNALISTAS
JONAS LAURINAVIČIUS: 

IŠ KNYGOS
 ,,BENDRAPLUNKSNIAI“


Laurinavicius_sarzai__I.jpg


KALBĖKIM

Kalbėkim tyla,
Kol yra kam klausyti,
Kalbėkim žvilgsniu,
Kol yra kam žiūrėti,
Kalbėkim šypsniu,
Kol yra kam gėrėtis,
Kalbėkim skausmu,
Kol yra kam atjausti,
Kalbėkim žodžiu,
Kol yra kam sakyti...
Kalbėkim!


LAIKRAŠČIUI ,,KAIŠIADORIŲ AIDAI" – 72

Mes jau pasenę
Pirmųjų skaitytojų vaikai.
Mes jau į praeitį einam
Su savo skurdžiom pensijėlėm...
Su tabletėm,
Kraujospūdžiais ar diabetais, 
Pakrikusiais nervais,
Bet nepalūžę,
Nenusikaltę Lietuvai –
Kaip mokėjome,
Taip rašėme, dirbome,
Kad būtų geriau -
Visiems...

Seni laikraščio komplektai
Dar labiau pasenę nei mes –
Pageltę, išdžiūvę,
Savo žodžių pabūgę,
Nes jie tokie nepatogūs,
Nejaukūs šiandieną,
Nors skradžiai į žemę lįski.
Tarsi švino antvožu
Jie dangstos nuo mūsų
Kietais dulkėtais viršeliais,
Kad nedegintų Mūsų širdies ir akių.

Ataidi, ataidi, ataidi...
Iš tolo, iš pokario siaubo
Per istorijos lauką Ataidi „Aidai“,
Kad pajustum, suprastum,
Kaip šiandien gerai –
Net prie konteinerių
Ar darbo biržoje,
Nei tada, po karo,
Gyvuliniuos vagonuos,
Ar enkavedistų areštinėj...
KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)