2018 m. gegužės 23 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

,,Nemuno“ auksinis jubiliejus – papildė Pasaulinę kultūros dieną

www.kaunozurnalistai.lt inf.Drilinga_su_redakt_1_didele.jpg


2017-ųjų balandžio 19-ąją Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos salėje buvo paminėta Pasaulinė kultūros diena. Ta proga grupei nusipelniusių žmonių buvo įteiktos Kauno miesto kultūros premijos.


Drilinga._Keturakis_II.jpg
Šios premijos laureatas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaras Robertas Keturakis prisiminė, kaip prieš penkiasdešimt metų jį pakvietė  dirbti į Kaune pradedamą leisti žurnalą ,,Nemunas“.

Savitai, skambant džiazo muzikanto, būgnininko Arvydo Jofės atliekamomis praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio muzikai, kurią papildė Alfredo Kukaičio komentarai, prasidėjo 1967-ųjų balandžio mėnesį pradėto leisti kultūros ir meno žurnalo ,,Nemunas“, pagerbimas. 
Straig_3_II.jpg

Vakarą vedė dabartinė žurnalo redaktorė, poetė, šiais metais įstojusi ir į Lietuvos žurnalistų sąjungą, rašytoja Erika Drungytė (nuotraukoje).

 Su įkvėpimu ir aistra pristačiusi ilgą ir nelengvą ,,Nemuno“ kelią, kolegė rašytoja ir žurnalistė Erika pasidžiaugė, kad penkiasdešimtąjį leidinio jubiliejų gali švęsti visi keturi iki jos buvę redaktoriai: Antanas Drilinga (1967-1972), Laimonas Inis (1972 – 1990), Algimantas Mikuta (1991 – 2004), Viktoras Rudžianskas (2004 – 2016).


Drilinga_vienas_II.jpg


Jubiliejiniame renginyje dalyvavo visi buvę redaktoriai, išskyrus sergantį Algimantą Mikutą. Prisiminimais, gal dėl to, kad ,,Nemuną" įkūrė ir trumpiausiai jam vadovavo, pasidalijo poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Antanas Drilinga (nuotraukoje)Drilinga___Str__Rak._II.jpg

Šalia pirmojo žurnalo redaktoriaus scenoje stovėjo ir žinomas fotografas Romualdas Rakauskas (nuotraukoje), žurnale dirbęs nuo pirmojo leidinio numerio, ir dabar dar ,,veikiantis"  nemunietis.


 Kolega fotografas prisipažino, kad dėl jo nuotraukų ne kartų redaktorius Antanas Drilinga buvo kviečiamas į komunistų partijos centro komitetą. 
Primename, kad ,,Nemunas“ pirmasis Lietuvoje išspausdino R.Rakausko ,,žydinčias“ ... nuogas merginas.Drilinga_su_Norvais._II.jpgŽinoma pramoginių šokių atlikėja, dabar Kauno miesto tarybos narė Jūratė Norvaišienė (nuotraukoje) net atsiprašė Antano Drilingos, kad dėl jos vyro Česlovo parašytų įspūdžių iš užsienio, irgi buvo kaltinamas ,,Nemuno“ redaktorius. Ir už visas ,,nuodėmes" - greitai atleistas iš užimamų pareigų.

Po A. Drilingos, ne ką lengviau buvo ir kitiems trims  redaktoriams L.Iniui, A.Mikutai ir V.Rudžianskui.

 Pastarajam, beje, taip pat Lietuvos žurnalistų sąjungos nariui, kaip ir naujai vadovei Erikai Drungytei, didžiausias rūpestis  Kaune yra lėšos. Kultūrinė spauda – nėra populiari, mažas tiražas, todėl vie tik iš prenumeratos ar pardavimų, ,,Nemunas“ negali būti leidžiamas. Tikėkime, kad kaunietiškas ,,Nemunas“, pradėjęs šeštąjį dešimtmetį, bus ilgaamžis. Juo labiau, kad jis dabar – naujoviškas, skirtas šiandieniam jaunimui, deja, jis popierinės spaudos neskaito, nes ,,gyvena“ ... internete.

Drilinga_._Vytis_II.jpgLietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas Jonynas žurnalo steigėjų, taip pat ir Lietuvos kultūros ministrės Lianos Ruokytės - Jonsson vardu buvusiems ir dabartiniams kultūros ir meno žurnalo leidėjams linkėjo kuo geriausios sėkmės ir apdovanojo jubiliatus.

Skaitytojų vardu sveikiname ir linkime ,,Nemuno“  redakcijai ilgiausių metų ilgiausių!

Su LŽS nariais – buvusiais redaktoriais Laimonu Iniu ir Viktoru Rudžiansku, kaip ir su dabartine  - Erika Drungyte, susitiksime gegužės 13-ąją, šeštadienį, 14 val. tradiciniame kauniečių Spaudos baliuje (V.Putvinskio g. 48, ,,Vasaros olimpas“).

Nuotraukose:

(viršuje) Buvę ,,Nemuno" redaktoriai (iš kairės) Antanas Drilinga, Laimonas Inis, Viktoras Rudžianskas

(apačioje) Sveikina Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas Jonynas

www.kaunozurnalistai.lt nuotr.Drilinga_su_visais__didele.jpg

ŽURNALISTAS
JONAS LAURINAVIČIUS: 

IŠ KNYGOS
 ,,BENDRAPLUNKSNIAI“


Laurinavicius_sarzai__I.jpg


KALBĖKIM

Kalbėkim tyla,
Kol yra kam klausyti,
Kalbėkim žvilgsniu,
Kol yra kam žiūrėti,
Kalbėkim šypsniu,
Kol yra kam gėrėtis,
Kalbėkim skausmu,
Kol yra kam atjausti,
Kalbėkim žodžiu,
Kol yra kam sakyti...
Kalbėkim!


LAIKRAŠČIUI ,,KAIŠIADORIŲ AIDAI" – 72

Mes jau pasenę
Pirmųjų skaitytojų vaikai.
Mes jau į praeitį einam
Su savo skurdžiom pensijėlėm...
Su tabletėm,
Kraujospūdžiais ar diabetais, 
Pakrikusiais nervais,
Bet nepalūžę,
Nenusikaltę Lietuvai –
Kaip mokėjome,
Taip rašėme, dirbome,
Kad būtų geriau -
Visiems...

Seni laikraščio komplektai
Dar labiau pasenę nei mes –
Pageltę, išdžiūvę,
Savo žodžių pabūgę,
Nes jie tokie nepatogūs,
Nejaukūs šiandieną,
Nors skradžiai į žemę lįski.
Tarsi švino antvožu
Jie dangstos nuo mūsų
Kietais dulkėtais viršeliais,
Kad nedegintų Mūsų širdies ir akių.

Ataidi, ataidi, ataidi...
Iš tolo, iš pokario siaubo
Per istorijos lauką Ataidi „Aidai“,
Kad pajustum, suprastum,
Kaip šiandien gerai –
Net prie konteinerių
Ar darbo biržoje,
Nei tada, po karo,
Gyvuliniuos vagonuos,
Ar enkavedistų areštinėj...
KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)