2018 m. gegužės 23 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Žurnalisto R.Norkaus ir jo ,,Santaros” dėka - knygos „Justino Marcinkevičiaus laikas“ sutiktuvės KauneAndiukaicio_Laikas_II.jpgVasario 16-ąją, ketvirtadienį, 13 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13) vyks istoriko, politiko, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, Europos Sąjungos komisaro Vytenio Povilo Andriukaičio knygos „Justino Marcinkevičiaus laikas“ sutiktuvės.

Kartu su knygos autoriumi pristatyme dalyvaus žurnalo „Santara“ vyriausiasis redaktorius Romualdas Norkus, kompozitorius, akademikas Giedrius Kuprevičius, aktorius Petras Venslovas, renginį ves muziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė.

***
Iš knygos anotacijos:

Disidento, mediko, istoriko, aukšto rango politiko Vytenio Povilo Andriukaičio apmąstymai apie Justiną Marcinkevičių verčia plačiau ir giliau mąstyti apie apie praėjusį, esamą ir būsimą laikmetį.

„POLITIKAS apie POETĄ

Kad plačiai žinomas politikas imtųsi rašyti apie poetą, – šiandieninėje Lietuvoje retas ir įsidėmėtinas atsitikimas. Politikai ir taip turi ką veikti, ypač jeigu nori, kad būtų matomi kaip politikai.

Vytenis Povilas Andriukaitis parašė apie Justiną Marcinkevičių. Štai ir įvykis! Aiškinasi, kad rašė mano įkalbėtas. Ir kuklinasi. Visai be reikalo. Ne literatūros žmogaus suvokimas ir kalba iš tiesų yra kita kalba. Kiti aspektai, kiti kontekstai ir rakursai. Prasmės kitos. Pats turiu pasiaiškinti, kodėl kalbinau jį parašyti prisiminimų. Pasitaikydavo pabendrauti su Andriukaičiu, ir įsiminiau, kad mudviejų pokalbiuose jis dažnai deklamuodavo Marcinkevičiaus eilėraščius, kalbėdavo apie jo poezijos poveikį žmonių lietuviškajam susipratimui. Sutiko paskaityti keletą jo eilėraščių Vilniaus knygų mugės renginyje, kurį turėjau vesti (jau po Marcinkevičiaus mirties), ir raiškiai padeklamavo juos, kaip sakoma, „be popieriuko“. 

Toliau. Teko prižiūrėti žurnalistės Ingos Liutkevičienės pokalbių su Vyteniu Povilu Andriukaičiu knygos „Lietuviškas imunitetas“ (2012) parengimą ir išleidimą. Įsiminiau, kaip tuose pokalbiuose politikas Andriukaitis apibrėžė poeto Marcinkevičiaus vaidmenį Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo veiksme. Plačiai, esmingai apie tai pakalbėjo, palietė ir kitus poeto poveikio visuomenei klausimus.

 Tiek paaiškinimų. O šitą didelį Andriukaičio straipsnį, kaip jo „užsakovas“, turbūt pirmas skaičiau. Iš karto supratau, kad prisiminimų apie poetą knygai tiks tik toji straipsnio dalis, kuri vertintina kaip prisiminimai. Taip su autoriumi ir susitarėme. Tačiau rašinio visuma atrodė vertinga su reagavimais į poeto užsipuolimus, kūrėjui lemto laiko, vaidmens ir laikysenos apmąstymais, su pilietiškąja jo kūrybos ir veiklos traktuote. 

Be to, straipsnis turi savą kompozicinę, emocinę ir stilistinę šerdį, jis teka kaip nuoseklus, kryptingas pasakojimas. Dėl to atsirado mintis paskelbti jį visą, ir žurnalas „Santara“ į šį pasiūlymą atsiliepė. 2016 m. vasaros ir rudens numeriuose išspausdino. Kai kurių autoritetingų skaitytojų paakinta ta pati „Santara“ ėmėsi išleisti viską ir atskira knygele, kartu apglėbti straipsnyje minimos dailininkės Gražinos Didelytės grafiką Justino Marcinkevičiaus poezijos motyvais.
Andiukaicio_knyga_II.jpgPirmasis straipsnio skaitytojas pastebėjo, kad kai ką iš Marcinkevičiaus poezijos rašantis politikas cituoja „iš atminties“. Štai čia stabtelėkime. Labai svarbi žinia. Kad daugybė Marcinkevičiaus posmų yra įsirėžę į rašančiojo sąmonę. Kaip tolydžio aiškėja – yra veikę ir paveikę jo pasaulėžiūrą, etiką, tam tikrą elgesio būdą viešojoje erdvėje ir persekiojimo sąlygomis. Tai žinia ne tik apie Andriukaitį. Jis pats pasakoja apie sutiktus žmones, paveiktus Marcinkevičiaus kūrybos panašiai. 

Grįžkime. Visų pirma visgi tai žinia apie Andriukaitį. Sakykime, dar jaunuolį. Laptevų tremtinių vaikas, aktyvus vaikinas, atkakliai lavinantis save, sąmoningai apsisprendęs ruoštis politiko veiklai, telkiantis argumentus ir pastangas Lietuvos nepriklausomybei atkurti, – aptinka poetą, kuris jį traukia, žavi, kelia dvasią ir skatina atkakliai bei sumaniai eiti pasipriešinimo keliu. 

Kaip tyliai sakydavo mūsų tėvai – Lietuvos keliu. Poetą, turėjusį tokių galių ir atlikusį tokį vaidmenį, šiandieninis Andriukaitis kelia ir gina aistringai, kartu pateikdamas plačią socialinę argumentaciją. Jo aštrūs atkirčiai Nerijai Putinaitei&Co pereina į šiandieninės mūsų visuomenės susisluoksniavimo analizę europiniame kontekste. Nebūtų eurokomisaras... Yra žmonės, gyvenusieji ir tebegyvenantys Marcinkevičiaus traukos lauke. Jo kūryba padėjo gyventi ir išgyventi. <...>“

Iš Valentino Sventicko įžanginio knygos straipsnio, 2016 m. lapkritis, Vilnius.


Nuotraukose: Maironio lietuvių literatūros muziejaus pakvietimas (viršuje); Vytenio Povilo Andriukaičio knygos ,,Justino Marcinkevičiaus laikas" viršelis (apačioje)


ŽURNALISTAS
JONAS LAURINAVIČIUS: 

IŠ KNYGOS
 ,,BENDRAPLUNKSNIAI“


Laurinavicius_sarzai__I.jpg


KALBĖKIM

Kalbėkim tyla,
Kol yra kam klausyti,
Kalbėkim žvilgsniu,
Kol yra kam žiūrėti,
Kalbėkim šypsniu,
Kol yra kam gėrėtis,
Kalbėkim skausmu,
Kol yra kam atjausti,
Kalbėkim žodžiu,
Kol yra kam sakyti...
Kalbėkim!


LAIKRAŠČIUI ,,KAIŠIADORIŲ AIDAI" – 72

Mes jau pasenę
Pirmųjų skaitytojų vaikai.
Mes jau į praeitį einam
Su savo skurdžiom pensijėlėm...
Su tabletėm,
Kraujospūdžiais ar diabetais, 
Pakrikusiais nervais,
Bet nepalūžę,
Nenusikaltę Lietuvai –
Kaip mokėjome,
Taip rašėme, dirbome,
Kad būtų geriau -
Visiems...

Seni laikraščio komplektai
Dar labiau pasenę nei mes –
Pageltę, išdžiūvę,
Savo žodžių pabūgę,
Nes jie tokie nepatogūs,
Nejaukūs šiandieną,
Nors skradžiai į žemę lįski.
Tarsi švino antvožu
Jie dangstos nuo mūsų
Kietais dulkėtais viršeliais,
Kad nedegintų Mūsų širdies ir akių.

Ataidi, ataidi, ataidi...
Iš tolo, iš pokario siaubo
Per istorijos lauką Ataidi „Aidai“,
Kad pajustum, suprastum,
Kaip šiandien gerai –
Net prie konteinerių
Ar darbo biržoje,
Nei tada, po karo,
Gyvuliniuos vagonuos,
Ar enkavedistų areštinėj...
KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)