2022 m. gruodžio 4 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

4. D.R.G. Rutenbergas. DR. PURICKIS IR LIETUVIŲ ŽYDŲ BENDRADARBIAVIMASMetrasti_II.jpgDr. Purickis ypatingai domėjosi lietuvių žydų santykiais. Jam, dideliam humanistui, niekuomet nebuvo skirtumo tarp „eleno ir judėjo“; jis visuomet akcentuodavo, kad lietuvių žydų bendradarbiavimas yra ne tik galimas, bet ir naudingas ir svarbus faktorius tiek Lietuvos vidaus, tiek užsienio politikos atžvilgiu. 


Šią savo pažiūrą jis 1926 m., kaip oficiozo Lietuvos redaktorius, štai kaip formulavo vedamajame straipsny 133 numeriui: „Mums rodos, kad susitarti ir sugyventi su žydais būtų gal lengviausia, - lengviausia dėl to, kad tarp žydų ir lietuvių nėra arba bent neprivalėtų būti jokių politinių skirtumų“.

Dr. Purickis man sykį nurodė į žinomą faktą, kad net okupuotajame Vilniuje žydai pasdiko ištikimi Lietuvos sūnūs ir 1921 metais drauge su gudais ir kitomis tautinėmis mažumomis drįso boikotuoti lenkų įscenizuotus rinkimus į vadinamąjį „vidurinės Lietuvos seimą“. Dr. Purickio nuomone, jokiam antagonizmui tarp lietuvių ir žydų, jau prieš karą bendrai kovojusių prieš caro režimą ir išvien ėjusių į Valstybės Dūmą, nėra ir negali būti vietos. Šimtmečiais kartu gyvenusieji lietuviai ir žydai dabar laisvoje Lietuvoje dar daugiau gali būti vieni kitiems naudingi. Nenuostabu todėl, kad, būdamas tokio nusistatymo, dr. Purickis buvo vienas iš pirmųjų (šalia prof. Mykolo Biržiškos), kurie įstojo į 1928 metais susikūrusią lietuvių žydų susiartinimo ir kultūrinio bendradarbiavimo draugiją.

Iki pat mirties dr. Purickis buvo tos draugijos valdybos narys. Dr. Pu¬rickis visuomet atsiliepdavo į kiekvieną svarbesnį Lietuvos žydų gyvenimo įvykį, lankydavosi paskaitose žydų klausimais, lankydavo žymesnių¬jų žydų teatrų gastroles Kaune („Habima“ ir kt.).

Paskutinį sykį man teko su dr. Purickiu susitikti Vilniui Vaduoti Sąjungos skyrių suvažiavime spalių 14 d., t. y., apie 10 dienų prieš jo mirtį. Jis džiaugėsi žydų atstovų dalyvavimu suvažiavime ir pareiškė 
man savo pasitenkinimą tuo lietuvių ir žydų bendradarbiavimu šiuo sunkiausiu Lietuvos politikos reikalu.

Prieš pat mirtį per vieną susitikimą su vienu žymiu žydų visuomenininku dr. Purickis siūlė surengti lietuvitų ir žydų inteligentijos susitikimą, kur abi pusės galėtų viena antrai pareikšti savo nuomonę, ir pasiūlyti priemones dar glaudesniam sugyvenimui. Aš - sakė dr. Puriekis  - gerai pažįstu visą žydų istoriją (jis buvo išstudijavęs visą daug-tominę Greco žydų istoriją ir susipažinęs su garsiąja Dubnovo istorija, - retas reiškinys ir tarp žydų inteligentų) ir žinau, kad tai yra kankinių dėl moralinių ir kultūrinių vertybių istorija, tuo tarpu naujoji lietuvių karta to nežino ir į žydus žiūri tiktai kaip į pirklių tautą. Tai yra didelė mūsų jaunimo klaida, - pabrėžė toliau dr. Purickis.

Lietuvių žydų bendradarbiavimui dr. Purickio mirtis sudaro skaudų nuostolį, tačiau reikia tikėtis, kad šios jo mintys neliks be pėdsakų ir įtakos tolesniam abiejų tautų sugyvenimui.
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)