2020 m. vasario 22 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Jurgis Gimberis. KAS DARYTI


Gimberis_II.jpg(radikalūs pasiūlymai kiekvienam naujam Seimui)

Tarsi pasakoj - dar vakar švietė saulė, o šiandien vištų kiaušiniai pabrango. Mokesčių mokėtojus ištiko šokas. Kodėl?! - pasipiktinę sukudakavo mokesčių mokėtojai ir tik vėliau susigaudę, kad tai labiau metafizinis klausimas (brangsta viskas, net degtukai, tai paslaptingas gamtos dėsnis), o iš tikrųjų mums svarbu ne „kodėl?“, o kas daryti? Nes atsakymas į klausimą „kodėl?11 mums padėtų kaip nabaš-nikui* kompresas, o gyventi vis tiek reikia. 

Tai, kaip sakoma, gana populiari, nors ir diskutuotina nuomonė, girdi, „gyventi vis tiek reikia11. Štai čia ir derėtų paldausti „kodėl?11, kodėl vis tiek reikia gyventi? Bet tiek to, reikia tai reikia, o kad jau taip, tai būtų gerai žinoti, kas daryti. Kas daryti, kad tą skautišką priesaką vykdytum? Kad ne tik gyventum, bet ir kiaušinienę su dešra valgytum?

Pasitaikius progai, pakalbėkim apie dešrą... Taip staigiai užkluptas neįstengsiu prisiminti įstabesnio civilizacijos išradimo už dešrą. Nei dviratis, nei kompiuteris, nei žirklutės plaukams iš nosies išsikarpyti jai neprilygsta. Tai tobulas padaras - dešra, ir tobulas jos pardavėjo bei vartotojo santykių mechanizmas. Per-kiesi tiek kiek nori arba kiek gali nusipirkti, moki už tiek kiek paprašei.

 Ir atsvėrė tau personaliai, o ne kartu su kaimynu ir finnos nuostoliais dėl pašvinkusios sandėliuose ar pamestos pakeliui, ar išvogtos ir panašiai... Žodžiu, kol mokesčių mokėtojas negalės pirktis ir vartoti šilumos taip kaip dešros, tol jis klyks it pjaunamas ir net sakys, kad pažeidžiamos jo „žmogaus teisės11, kad jis varomas atgal į kolchozą**, kad jis tapo demagogijos įkaitu, kad jis demokratijos apsišaukėlių ir savamokslių ministrų auka, o blogiausia, kad „anksčiau buvo geriau11. Todėl ir siūlau - kol šildymo ūkis nebus sutvarkytas „dešros11 principu, mokesčių mokėtojų globą, perduoti gynybos ministerijai, o šildymo ūkį socrū-pybai. Tai būtų pirmas projekto „Kas daryti11 punktas.

Antras punktas. Kas daryti su senjorais? Senjorai pensininkai jau seniai tarsi votis ant sveiko visuomenės užpakalio, galima sakyti, visame pasaulyje. Žodžiu, reikia užsakyti mokslinius tyrimus ir išsiaiškinti, kaip jie dauginasi. Tada vėl užsakyti mokslinius tyrimus ir imtis prevencinių priemonių. Per laiką problema išsispręs savaime, jei leisite pasakyti, natūraliai - absoliutiškai*** ekologišku, visų spalvų politikams priimtinu būdu.

Trečias punktas. Kad nekiltų -interesų konflikto11 pavojus, į valstybinės reikšmės postus skirti (rinkti) ne mažiau kaip trečios kartos kastratus su teise perduoti savo kėdes palikuonims.

Ketvirtas punktas. Jau kažkur esu sakęs ir pakartosiu - apmokestinti kai kurias mintis. Dėl to reiktų pasitarti su religijos, ideologijos, istorijos ir paranojos specialistais. Ir panašiai, ir panašiai kaip* pavyzdžiui, idėjinės paveldosaugos ir taip toliau, ir taip toliau...

Penktas punktas. Kaimynas Ričardas siūlo įvesti naują piniginį vienetą - 0,99 Lt. Įdomus pasiūlymas. Iškelti jam baudžiamąją bylą, išmesti iš darbo, grąžinti atgal. Išmokėti penkerių metų priverstinės pravaikštos kompensaciją ir priteisti tik 0,99 milijono litų neturtinės žalos. Deficitą perkelti į biudžetą.

Šeštas punktas. Projektas nėra baigtims. Jau rytoj viskas gali pasikeisti. Dar revoliucijos tėvas Brenšteinas yra kalbėjęs apie permanentinę revoliuciją ir tam tikrą laiką jam gan (pakankamai) neblogai sekėsi... (nebaigta ir nebus)

J. Mišiuginas

* numirėliui
** kolektyvinį ūkį
*** absoliučiai


Piešinyje: Humoreskos "Kas daryti" autorius, kaunietis rašytojas satyrikas Jurgis Gimberis.

                                       Dailininko Vladimiro Beresniovo draugiškas šaržasVirselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)