2023 m. gruodžio 6 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS 

 BERESNIOVAS:

,,GYVENIMAS VLABERIO ŽVILGSNIU "

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

***

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

***

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

***

Čia Lietuva...
„Čia Lietuva,
Čia lietūs lyja“.
Čia painiava, Čia velniava, Čia juokas
Ašaras praryja...

Gyvenimas – „kakus“...
Katinas pieną laka,
Širdis smarkiai plaka.
Nuo kaukolinės apakus,
Gyvenimas tapo... „kakus“.

***
Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“

LDS ir LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai  ir vlaberizmai specialiai www.kaunozurnalistai.lt svetainei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

1000-oji mūsų svetainės publikacija. TIKRO LIETUVIO BEIEŠKANT (tęsinys, pradžia 01.06)

POVILAS ANTANAS KAUNAS, LŽS ir Kauno žurnalistikos senjorų klubo MES narys

Parodos_atidarymas_II.jpg
3. Beresniovai garsina Lietuvą

Vladimiras (Vlaber)

Praėjusių metų rugsėjo septintąją Čikagoje (JAV) M.K. Čiurlionio galerijoje buvo atidaryta kauniečio dailininko, Lietuvos žurnalistų sąjungos nario, senjorų klubo MES pirmininko Vladimiro Beresniovo (Vlaber) personalinė karikatūrų paroda „Smailiu žvilgsniu“. Laikraščio „Draugas“ redaktorė ir M.K. Čiurlionio galerijos direktorė Laima Apanavičienė susirinkusiems tautiečiams pateikė plačią ir įvairiapusę menininko kūrybos paletę. 

Visus sudomino, kad jų žemietis ne tik kuria humoristinius piešinius, karikatūras, bet ir iliustruoja knygas, piešia portretus, ekslibrisus, firminius ženklus, daro instaliacijas, kuria koliažus, net rašo „vlaberizmus“(savotiška aforizmų forma), fotografuoja ...

Išleidęs keletą karikatūrų knygų, suvenyrinę karikatūrų ir kartu „vlaberizmų“ knygą „Geriau ragas ant kaktos...“ . Ir apie patį menininką jau išleista knyga – Juozo Kundroto „Žengiantis su laiku“. 
Parodos atidarymą praturtino, pagyvino skaitovų raiškiai skaitomi „vlaberizmai“, poezijos ketureiliai, pavadinti „Trupiniais“.

Ten, už Atlanto, Čikagoje, buvo sakomi tostai didžiuojantis tautiečio kūrybiniais pasiekimais, tuo pačiu garsinančiais Lietuvą. Ir čia, Lietuvoje, Kaune, ankštokame dviejų kambarių butelyje, (nemažą jo dalį užėmusi turtinga biblioteka ir gausybė skoningai įrėmintų darbų), neesant galimybei asmeniškai dalyvauti renginio atidaryme, tą proga irgi buvo pasakytas tostas – pakeldamas taurę šampano, Vladimiras dėkojo žmonai Birutei už tai, kad prieš keletą dešimtmečių tik jos dėka tapo pilnateisiu Lietuvos piliečiu, už nuoširdų pritarimą jo siekiams, nuolatinę moralinę paramą.

– Ar dažnai taip – dviese – švenčiate panašių parodų atidarymą? – paklausiau dailininko, dar gyvenančio šio neeilinio įvykio euforija.

– Retai, – pripažino Vladimiras ir paskendo prisiminimuose. – Taip, kaip dabar, šventėme, kai kraštotyros muziejuje Kastiukovičiuose Baltarusijoje dar aštuoniasdešimt penktaisiais, po to Kaliningrade aštuoniasdešimt aštuntaisiais, Legnicos kultūros centre Lenkijoje du tūkstantaisiais, Gabrovo Satyros ir humoro namuose – muziejuje Bulgarijoje du tūkstančiai aštuntaisiais ir štai šiemet Čikagoje buvo atidaromos mano darbų personalinės parodos. Bet daugiausia jų esu surengęs Lietuvoje – juk pirmiausia savo dailininką turi pažinti ir pripažinti šalies visuomenė. Labai džiaugiuosi, kad daug teigiamų emocijų mano darbai suteikė apsilankiusiems personalinėse parodose „Fuifilm“ fotografijos galerijoje Kaune, Marijampolės viešojoje bibliotekoje, „Berželio“ bibliotekoje Kaune, Kupiškio viešojoje bibliotekoje, Zarasų kultūros namuose, Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje ir Žurnalistų namuose „Ketvirtoji valdžia“, Kulautuvos viešojoje bibliotekoje, Batnevos kultūros centre, Kauno Šančių bibliotekoje, Garliavos viešojoje bibliotekoje, Utenos pensionate, Prienų senelių globos namuose...

– Atrodo, Jūsų kitas labai svarbus gyvenimo tikslas – kuo aktyviau dalyvauti grupinėse parodose? – paklausiau.

– Taip. Grupinės parodos, nesvarbu kokioje šalyje jos ruošiamos, išleidžia parodos katalogą ir išsiunčia kiekvienam dalyviui. Ir kaip malonu, jį gavus, atsiversti, rasti ten patalpintą savo darbą ir po juo, greta pavardės, parašytą šalies pavadinimą – „Lithuania“. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad atstovauju Lietuvai. Tik gaila, kad panašiose misijose beveik nėra mano pasekėjų. Labai noriu, kad Lietuvą pasaulyje garsintų ne tik krepšinis Sabonio įvaizdyje, bet ir menas, kultūra.

– Bet juk jūs – baltarusis...

– Taip. Pasaulyje man itin brangios dvi vietos – tai Baronkų kaimas Mogiliovo srityje (Baltarusija), kur gimiau, išmokau žengti pirmuosius žingsnelius, ir Kauno Žaliakalnis, kur atvykau mokytis į Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą (dabar – J. Vienožinskio menų kolegija). Čia sutikau savo širdies draugę Birutę, kurios dėka ir tapau Lietuvos piliečiu. Lietuva tapo mano antraisiais namais ir todėl man ne vis tiek, koks jos įvaizdis ir Europoje, ir visame pasaulyje.

image001_II.jpg– Užsiminėte apie dalyvavimą grupinėse parodose. Tad kokiose šalyse Jūsų darbai, pažymėti Lietuvos logotipu, buvo eksponuojami ir įvertinti prizais bei medaliais? - 
Vladimiras akimirkai susimąstė. Pagaliau, giliai atsidusęs, pradėjo vardinti: 

- Italijoje, Belgijoje, Latvijoje, Rusijoje (Maskvoje, Kaliningrade, Sverdlovske, Kazanėje ir kt.), Ukrainoje Madagane, Jugoslavijoje, Brazilijoje, Kroatijoje, Taivanyje, Kinijoje... Žinote, – netikėtai pasakė. – Man būtų žymiai lengviau prisiminti ir išvardinti šalis, kuriose mano darbai dar nebuvo eksponuojami.

... Vladimiras Beresniovas dar 1989 metais tapo Europos karikatūristų asociacijos FECO nariu, buvo priimtas į Lietuvos dailininkų ir žurnalistų sąjungas, yra XXVII knygos mėgėjų draugijos nariu, o 2009 – taisiais priimtas į Nacionalinę karikatūristų asociaciją. Argi galima tokiu žmogumi nesididžiuoti, nesidžiaugti, juolab, kad jis, tapęs pilnateisiu Lietuvos piliečiu, savo tolimesnį gyvenimą paskyrė Lietuvos vardo pasaulyje garsinimui?


111113_RokasBeresniovasPOR_A0643__1__II.JPG                            Rokas

Vladimiras labai džiaugėsi, kai jo ir lietuvės Birutės meilės sintezėje gimė pirmasis vaikutis – sūnelis Rokas. Žinoma, ir mergaitė nebūtų liūdinusi, jeigu ateityje sugebėtų perimti ir tęsti jo pagrindinius siekius. Bet sūnus...

Rokas augo nors apgaubtas abipusės tėvų meilės, bet ir aklai nelepinamas. Kai vaikutis pradėjo domėtis ir skirti žaislus, Vladimiras jam į rankutę pirmiausia padavė ne plastmasinį šautuvėlį, mašinos ar laivo maketą, kaip pas mus šeimose įprasta, bet... pieštuką – tegul šis kažką, nors ir nesąmoningai, „pakeverzoja“ baltame popieriaus lape. O kai po kurio laiko Roko „keverzonės“ pradėjo įgauti konkretesnes daiktų formas, Vladimiro džiaugsmui nebuvo galo – taip, tu tikrai būsi mano darbų tęsėju!

Stebina Roko, kaip jauno žmogaus, nesiblaškymas ieškant savojo kelio į gyvenimą – pradėjęs rinkodaros studijas Kauno kolegijoje, pirmą kartą Ameriką pamatė čia atvykęs pagal studentų programą „Work and Travel USA“. Grįžęs sėkmingai užbaigė kolegijoje pradėtas studijas ir 1998 metais jau tvirtai nusprendė ten vėl grįžti, nes Lietuvoje nematė gerų galimybių siekti ir pasiekti tai, į ką veržėsi jo siela. 

Pirmieji žingsniai svetimoje šalyje, kaip daugeliui emigrantų, buvo labai sunkūs: anglų kalbos studijos ir tuo pat metu alinantis darbas ir dieną, ir naktį.. Tarptautinio verslo ir prekybos studijos Richland College Dallas,TX , vadovaujančios pareigos mažmeninės prekybos įmonėje, tiesiog netikėtas, kaip Rokui atrodė, banko „Bank of Amerika“pakvietimas. Vėliau keleri darbo metai komerciniame banke „Eagle Bank“ Vašingtone jau viceprezidentu, finansinių paslaugų korporacijoje „Wells Fargo“ ir pagaliau HSBC banko persiviliojimas jame dirbti net viceprezidentu. O visiškai neseniai jam patikėtos labai atsakingos dar vienos pareigos – jis išrinktas susivienijimo Georgetown Business Association(GBA) prezidentu! Pasiekęs tokias svaiginančios karjeros aukštumas, Rokas ir toliau tebeliko ištikimas savo gimtajam kraštui. Dar daugiau –2010 metais kartu su taip pat emigrantu Edvinu Minkštimu, kitais bendraminčiais, įkūrė tarptautinį socialinį tinklą „Global Lithuanian Laaders (GLL), tuo dar labiau sustiprindamas savo ryšius su tėvų žeme. 

Užpernai, gruodžio 8 dieną, Amerikos lietuvių laikraštis „Draugas“, sveikindamas Roką su jo išrinkimu susivienijimo GLL prezidentu, paklausė, kas lėmė, kad per gyvenimo Amerikoje dešimtmetį jo meilė gimtajam kraštui ne tik kad neužgeso, bet dar sustiprėjo.  
„Kodėl Jums rūpi ta maža šalelė?“ – pasidomėjo.

„Aš sieju save su Lietuva, su jos sparčiai besikeičiančia kultūra, gyvenimu, – atsakė Rokas. – Mano ir Lietuvoje gyvenančių žmonių mąstymas kartais skiriasi, tačiau jaučiu poreikį perduoti savo ir kitų JAV įsitvirtinusių lietuvių profesionalų žinias ir patirtį perspektyviam Lietuvos jaunimui ir taip prisidėti prie Lietuvos vystymosi ir ateities. Aš jaučiuosi lietuviu, nes esu lietuvis ne vien dėl to, kad turiu pasą. Negyvenu Lietuvoje, bet dažnai į ją grįžtu, nesu nutolęs nuo šalies realybės, ji mano gimtasis kraštas“.

O štai kitas atviras, nuoširdus Roko prisipažinimas:IQ apžvalgininkės L. Navickaitės paklaustas, kad, pasiekęs tokias karjeros aukštumas,, vargu ar svarstytų galimybę grįžti į Lietuvą“ „ O kodėl gi ne? – atsakė Rokas. – Aš dažnai apie tai pagalvoju.. Bet mąstau ir apie tai, kaip čia galėčiau save realizuoti. Kai rinka maža, tokia užduotis nelengva. Jeigu sulaukčiau įdomaus pasiūlymo, tikrai svarstyčiau grįžti gyventi ir dirbti Lietuvoje“.

Tikro lietuvio portretui šių štrichų tiktai užtenka. Bet norisi pateikti dar keletą malonių akcentų – apsivedęs amerikietę Kristiną, greitai į šią šeimą įnešė lietuviškos dvasios gaivulį. Tai padėjo ir Kristinos tėvų, tiksliųjų mokslų profesorių, į gyvenimą žvelgiančių ypač objektyviai, tolerancija – netyrukus jie pripažino, kad su Roko atėjimu į jų giminę,jie atrado dar vieną širdžiai artimą šalį – Lietuvą ir netrukus perėmė daugelį lietuvių tradicijų – dabar Rokas su žmona ir uošviais su didžiule pagarba švenčia visas svarbiausias Lietuvos valstybės šventes, jie kartu už bendro stalo perlaužia Kūčių paplotėlį prašydami Dievo palaimos ir giminei, ir Lietuvai. Net švenčia žento vardo dieną (kas Amerikoje neįprasta) ir visi sutartinai gamina lietuviškus patiekalus. Todėl su mūsų gerbiamo Jeilo universiteto profesoriaus Tomo Venclovos nuomone, kad ketvirtoje emigrantų kartoje išsaugoti lietuvybę beveik neįmanoma, norėčiau nesutikti.

O dėl grynakraujės amerikietės, savo antrąja tėvyne pasirinkusią Lietuvą – kita kalba. Šių eilučių autorius, turėdamas daugybę tiesiog stulbinančių pavyzdžių apie jos mąstymą, nuomonę apie Lietuvą ir ištikimybę jai, nekeistų jos asmenį net į šimtą ir daugiau „patriotų“, šiuo metu sėdinčių Seime ir postringaujančių apie šalies ateitį.

christine_II.jpg Kristina

Pirmuosius lietuviškus žodžius taisyklingai ištarti jai padėjo Rokas. Netrukus ji pradėjo lankyti sekmadieninę lietuvių kalbos mokyklą, o jau po pusmečio be gramatinių klaidų lietuvių kalba parašė pirmą pasveikinimą savo uošviams į Lietuvą. „Geriau pažinti šalį ir jos žmones galima tik išmokus tos šalies kalbą“, – net neabejojo Kristina.

Netrukus jai parūpo daugiau sužinoti apie lietuvių psichologiją, jų santykį su istorija, bendravimo ypatumus, vertybes. Todėl analitiniam smalsumui patenkinti pasiryžo dalyvauti JAV valdžios remiamoje programoje „Fulbricht“ ir laimėjo piniginę stipendiją bei galimybę metus studijuoti, gyventi ir dirbti Lietuvoje. Mokslus tęsdama Vytauto Didžiojo universitete, du kartus per savaitę toliau lankė lietuvių kalbos ir literatūros kursus. Šiandieną, jau gerai kalbanti ir rašanti lietuviškai ji pastebi, kad prancūzų ir vokiečių kalbas išmokti buvo žymiai lengviau.

Jau antrus metus tęsdama studijas VDU, ji renka medžiagą savo moksliniam darbui „Tolerancijos švietimas Lietuvoje“, dirba stebėtoja prie Lietuvos vyriausybės įkurtoje Tarptautinėje komisijoje nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.

Ši komisija, kurios veikloje aktyviai dalyvauja Kristina, parengusi ir jau kuris laikas šalies vidurinėse mokyklose įgyvendina Tolerancijos ugdymo programą. Daugelyje jų jau įkurti ir tolerancijos centrai, ko Amerikoje dar nėra. „Mano darbo tikslas – stebėti, kaip čia skatinama tolerancija ir pagarba universalioms žmoniškosioms vertybėms, – sako ji. – Man labai malonu bendrauti su tuos centrus lankančiais jaunais žmonėmis, ten dirbančiais mokytojais ir esu jau tvirtai įsitikinusi, kad tai labai geras būdas ateityje išauklėti kultūringą visuomenę“.

Antropologė, Indianos universiteto doktorantė Kristina Beresniova pripažįsta, kad Amerikoje vyrauja nuomonė, jog Baltijos valstybėse klesti nacionalizmas, lietuviai nuolat kalba, kaip jiems svarbu būti lietuviais, stengiasi nepamiršti savo šaknų, atkakliai puoselėja kultūrines tradicijas ir čia pat pastebi, pasako savo nuomonę:

– Lietuviai iš pradžių santūrūs, kuklūs, o daugiau pabendravus atsiskleidžia, kad jie – nuoširdūs, atviri ir labai artimi. Todėl aš labai dėkinga Rokui, kad jis man suteikė tokią puikią galimybę ne tik gerai pažinti Lietuvą ir jo žmones, bet ir apsispręsti šį nuostabų kraštą, su viena seniausių pasaulio kalbų, pasirenkant antrąja savo tėvyne.

(Bus daugiau)
 

AUDRONE NUGARAITĖ

Gerumas kaip išteklius keisti mūsų gyvenimą. Gerumas kaip kiekvienos dienos norma ir siekiamybė. Visa tai pasiekti gali padėti gerumo komunikacija.

Būkime raštingi ir dalinkitės savo gerumo kompetencija su kitais.

GERUMO KOMUNIKACIJA

Gruodžio 5 diena, antradienis

Baltos žiemos apsuptyje pabūkime sau saule šiandienos padangėje. Pasakome-aš galiu ir einame savo įgyvendinamo tikslo keliu. Tegul ši diena bus tokia, kad jai vakardiena pavydėtų ir jį tarp savaitės gautų deimantų aiškiai žibėtų. Būkime.

Gruodžio 4 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Papildomumas: joks požiūris neišsemia realybės; įvairios perspektyvos gali būti vertingos nors ir nesuderinamos. Gilesnis pagrindų suvokimas negali panaikinti patirties turtingumo. Jis gali apšviesti ir apšviečia patirtį nauja šviesa, kuri leidžia mums toliau ją turtinti. " F. Wilczek

Gruodžio 3 diena, sekmadienis

Advento pradžia. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena

Susikaupimo laikas džiaugsmingai laukti ir ramiai bendrauti. Save įvertinti ir apsivalyti. Tobulėjimo šviesa atnaujina mūsų dvasinį pasaulį, kuriame gerai jaučiamės ir ten šviečia mūsų norima saulė.Tai svarbu, kai kasmet einame brandos keliu ir žodis negalia gali tapti varžančia galia. Fizinė, protinė, įgimta, įgyta, pastovi, laikina ji mažina, neleidžia, atima iš mūsų galimybes būti savimi. Todėl turime nuolat daryti tai, kas padeda ne tik jos išvengti, bet ir susitikus būti tam pasirengus. Būkime.

Gruodžio 1 diena, penktadienis

Dar vienas metų laikas įžengė į sceną. Jis svarbus, nes pasitikę šventes, baigsime senus metus. Atėjo žiema - permaininga ir šalta - šilta. Su ledu, speigu, lijundra. Su atodrėkiu ir sniego pūga. Todėl svarbiausia turėkime šilumą savyje, kad būtų saugu dvasioje ir gera žiemos kelionėje. Einame drauge.

Lapkričio 30 diena, ketvirtadienis

Ruduo vėl palieka mus vienus su viltimi po metų susitikti. Dabar toliau mokysimės bendrauti žiemos ritmu, valdyti emocijas tokiu rezultatu, kad aplankytų jausmai, leidžiantys pasijusti patenkintu ir džiaugsmingu.

***

Lapkričio 29 diena. trečiadienis

Nauja diena. Ko gero baltu sniegu papuošta. Ir vėl svarbu mūsų vidinė nuostata. Ką jaučiame viduje ir ką komunikuosime išorėje? Turime save nuteikti ir įvertinti, kuo džiugina ši diena, o praradimai -tik išmokta pamoka.

***

Lapkričio 28 diena, antradienis

Mūsų kasdienybė nerimo ir nežinios sklidina. Paros erdvė vis naujomis tamsos valandomis pildoma. Todėl svarbu rutinoje turėti simbolius, kaip savo vidinius šviesulius. Pražydo mano gėlė ir suteikė stiprybės paversti nerimo ir nežinios tamsą dvasine gerove.

Lapkričio 27 diena, pirmadienis

Paskutinė rudens savaitė, atėjo su žinia, kad savo šalta temperatūra ji nori būti žinoma. Kai norima išsiskirti, reikia turėti aiškių lūkesčių ir atsarginių išeičių. Tada netikėtas šaltis ar šiluma, bus tik galimybė vėl patobulinti save.

***

Lapkričio 25 diena, penktadienis

Šv. Kotrynos, Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris, Pasipriešinimo pirkiniams diena

Puokštė progų pagalvoti apie mūsų kelionę gyvenimo keliu. Ne tik Šv. Teresė mokslą globoja. Ačiū jai. Bet ir smurtas vis dažniau mūsų gyvenseną žaloja. Visa tai susiję ir su pasipriešinimu pirkti. Kai pirkimas nustelbia reikmę įsigyti tik būtinų daiktų, o tampame vartojimo aukų būriu. Būkime išmanūs ir savyje galingi, galėdami pasidžiaugti, kad esame laimingi.

Lapkričio 23 diena, ketvirtadienis

Rudens diena, pabalinta sniegu ir vėjo genama pūga. Ryto oras keičia mūsų nuotaiką. Kur svyra pasitenkinimo rodyklė: gerai, kad atėjo žiema ar vėl šalta, slidu ir nesaugu? Svarbu pasakyti sau: naujos galimybės-aš einu toliau.

***

Lapkričio 21 diena, antradienis

Bėga laikas į gyvenimo lankas, apeidamas sėkmių kalnus ir nevilties duobes. Svarbu, kad jis pildytų mūsų svajones, kauptų energiją ir duotų tai, kai gali sau pasakyti: aš gyvenu laimingai ir gerai, ir negaliu daryti kitaip.

***

Lapkričio 20 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis. „Įvykiai neturi kitokios prasmės negu ta, kurią jiems suteikiame. Aš sustojau ir paklausiau savęs, kuri iš daugelio galimybių man tinkamiausia, naudingiausia? Kai šitaip pakeičiame mąstyseną pradeda vykti nuostabūs dalykai: ieškome teigiamų įvykių ypatybių, pastebime vieni kitų energingumą, matome aplink vykstančius stebuklus. Tai sudaro mūsų gyvenimą, ateitį, pasirinkimą ir daro poveikį, keičia gyvenimą.“ D. Taylor

***

Lapkričio 19 diena, sekmadienis

Sekmadienis. Kaip jį įvertinsime, didžia dalimi nuo to priklausys jo nauda. Paskutinė savaitgalio diena, liūdna, rytoj vėl veikla. Dar sekmadienis - šaunu, toliau ilsimės, darome su meile kas patinka, rytojų pildome gerumu

***

Lapkričio 18 diena, šeštadienis

Sėkmės veiksniai. Kas tai? Žinios, vertybės, asmeninės savybės, įgūdžiai, padedantys atlikti darbą, pasiekti norimą rezultatą ir gerą saviraišką. Be technologinių gebėjimų labai svarbus veiksnys yra mūsų bendravimo pavyzdys. Kompetencija ir elgesys- tai raktas atidaryti sėkmės duris.

Lapkričio 17 diena, penktadienis

Tarptautinė studentų diena
Studentija, tai ne tik puikus pasirinkimas būti išsimokslinusiu profesionalu. Tai viso gyvenimo kodas nuolat augti ir džiaugtis savo tobulėjimo procesu. Būkime.

***

Lapkričio 16 diena, ketvirtadienis

Tarptautinė tolerancijos diena

Daug žodžių su ta pačia pabaiga: arogancija, elegancija, tolerancija. Visi jie turi savo sritis ir poveikius tam, kas susiję su mumis. Todėl būkime išmanūs, kad jau žodžio pradžia vestų į norimą pabaigą. Toleruokime.

***

Lapkričio 15 diena, trečiadienis

Kėlimosi ryte procedūra, pakeitus laiką, vis dar yra aktualija. Vieniems žiemos laikas yra atgaiva, nes viskas vėl stojo į savo vietas. Kiti kas rytą nelaimingi, nes jiems vasaros laikas buvo sėkmingas. Būkime laike laimingi.

***

Lapkričio 14 d., antradienis

Savaitės išmintis. "Švietimas veikia kaip vienijanti visuomenę jėga perduodant vertybes, jungiančias skirtingas visuomenės dalis." J. Grigas

***

Lapkričio 13 d., pirmadienis

Pasaulinė Gerumo diena

Metai sezonų ciklą apsuko ir vėl atėjo ši diena. Ji mūsų paklausia, kiek gerumo puoselėjame savyje ir kaip tuo turtu dalinamės išorėje? Gerumas ir mes. Pasižiūrėkime, kaip mūsų asmeninėje erdvėje pasiskirsto gerumo linksniai: Kas? Gerumas; Ko?Gerumo; Kam? Gerumui; Ką? Gerumą; Kuo? Gerumu; Kur? Gerume; Ir šauksmininkas mums sako: Gerume, būkime visada drauge ir bėdoje, ir džiaugsme. Tu esi mūsų gyvenimo prasmės ir laimės raiška. Sveikinimai visiems Gerumo komunikacijos nariams. Einame toliau gerumo keliais ir dalinamės Gerumo vaisiais. Švęskime.

***

Lapkričio 11 d., šeštadienis

Mūsų nuotaika. Nuo ji priklauso? Kodėl vieną rytą ji puiki, o kitą- subjurusi? Gera-bloga, pakili-prislėgta. Ir aplinka lemia mūsų šitą emocinę būseną. Tegul šiandiena būna paženklinta nuotaika puikia ir norima laikysena

***

Lapkičio 8 d., trečiadienis

Europos sveikos mitybos diena

Valgome, nes norime būti sotūs. Gaminame, nes turime progą pasidžiaugti skaniu maistu. Viskas būtų puiku, jeigu visa šita maisto veikla būtų ne tik pavadinta sveika mityba, bet ir užtikrintų mūsų geros savijautos ir dvasinio meniu darybą. Skanaus.

***

Lapkričio 7 d., antradienis

Eilinė metų diena. Jokių oficialių progų minėti nėra. Todėl padarykime ją švente, kad vaivorykštė spindėtų mūsų viduje, nes kas gera ir gražu pirmiausia jaučiame širdyje. Įsimintina diena, kuriai pavydės vakardiena. Va taip.

***

Lapkričio 6 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Lapkritis verčia jaustis, kad gyvenimas bėga greičiau. Valandas stengiuosi užpildyti prasmingiau, kad jas pristabdyčiau." H. Rolins

***

Lapkričio 4 d., šeštadienis

Puikiai žinome, kas mums nepatinka/patinka. Kas gražu/negražu. Ar turime atsakymą į klausimą ne tik šio žodžio prasme, bet ir savo būsena, kas mums yra GERA kūne ir dvasioje? Kaip visa tai daliname savo viduje ir išorėje? Kad savo likimą sietume su sėkmės taku ir laimės žvaigždės siekiu. Gera, gerai, gerumas.

 

Lapkričio 3 d., penktadienis

Šventės praėjo. Paminėjome, prisiminėme, susitikome. Ką jos paliko, kas vertinga ir stabilu? Kam dar reikia aktyvaus bendravimo ir daugiau realių veiksmų? Švenčių dvasia - tai kasdienybės energijos šviesa.

***

Lapkričio 2 d., ketvirtadienis

Emocinė stiprybė - tai ne piktintis sunkiais jausmais ir jais atsikratyti. Tai geba įveikti juos sveika reakcija ir sau aiškiai pasakyti: nebėgu nuo sunkių jausmų, juos žinau, dėmesį valdau ir savo atsparumą šitaip ugdau.

***

Lapkričio 1 d., trečiadienis

Lapkritis atėjo su Visų Šventųjų diena. Vėlinių dvasios šviesa. Proga ne tik pagerbti, prisiminti išėjusius, bet ir aktyviau su jais mintyse pabendrauti. Tai mūsų vidinio pasaulio vertybių sistema- įvertinti save ir pasakyti nesantiems šalia, kad gyvenimas teka norima vaga. Esame kartu ir atskirai - mes čia, o jūs tenai. Būkime.

***

Spalio 30 d. antradienis

Paskutinė spalio mėnesio diena. Sutinkame ją su nuotaika gera. Ji patvirtina mūsų išmoktas pamokas, suteikia norimą jauseną. Laukia mūsų rudens tęsinys. Žiemai pasirengti taip, kad kojos ant ledo tvirtai laikys ir neslys.

***

Spalio 30-oji, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas." J. V. Gėtė

***

Spalio 29-oji, sekmadienis

Ir vėl pasikeitė laikas. Tai kaip naujas veiklos saikas. Nors turi patirties ir žinai, reikia mokyti save gyventi naujai. Dieną neišsimiegojus baigti žvaliai. Tai detalės, jų nesunku išvengti ir gyvenimo sėkmės keliu žengti.

***

Spalio 28-oji, šeštadienis

Mūsų nusiteikimą ir keli žodžiai gali parodyti. 300 dienų praėjo, metai į pabaigą pajudėjo. 300 dienų į laiko bedugnę nugarmėjo. 300 dienų į patirties ir sėkmės bokštą ant sparnų nuskrido ir suteikė mums galimybę tobulėti.

***

Spalio 26-oji, ketvirtadienis

Mūsų asmens skirtumai-tai daigai ir želdiniai, kurios turime pirmiausia atpažinti ir žinoti. Skirtumas kaip galimybė išreikšti save, parodyti savo kūrybines puses. Išnaudoti savo originalumą ir nekonkuruoti, o mielai bendrauti

***

Spalio 25-oji, trečiadienis

Kai protas ir kūnas įsitempę, išeitis slypi mūsų viduje. Pabūti gamtoje, pasirūpinti minčių, jausmų ir kūno derme. Tikėjimas savimi, noras duoti kitiems, yra vidinės energijos harmonija, potencialas džiaugtis kasdiena.

***

Spalio 23-oji, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Norint būti lydimam sėkmės, privalu kliautis tik savimi. Viskas, ko reikia siekiant tikslo, slypi jumyse, tereikia naudotis." D. Taylor

Spalio 22-oji, sekmadienis

Apsikabinimo galia, susijusi ne tik su gera nuotaika. Jis padrąsina ir padeda įveikti baimę. Gesina streso ir pykčio laužą, padeda pajusti meilę. Apsikabinimas viena iš ryšio priemonių, suprantama geriau nei daug gražių žodžių. Net ir pačiam save reikia apsikabinti, nes per dieną, mokslininkų teigimu, tai reikia 4 kartus patirti. Apkabinimas virtualus - tai irgi pojūtis puikus. Apsikabinkim

 

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)