2020 m. lapkričio 27 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?



Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas Snarskis



Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Vidmantas Valiušaitis. Aplodismentai

www.lzinios.lt

valiusaitis_II_a.jpgYra toks poetas Leonardas Žitkevičius (1914-1995): talentingas kūrėjas, gabus žurnalistas, išradingas redaktorius. Tačiau jo kūrybos pavyzdžių veltui ieškotume knygynų lentynose. Arba jo vardo - literatūros, žurnalistikos istorijos vadovėliuose. Nerasime. Ne ta "mostis". Neįsileidžiamas. Kaip ir kai kurie kiti talentingi kūrėjai, kurie "neįsirašo" į kraštutinio liberalizmo apologetų peršamą vertybių sampratą.

L.Žitkevičiaus "problema" buvo ta, kad jis tuos liberalizmo pamokslininkus ir jiems iš paskos einančius laukinio kapitalizmo vilkus, Lietuvoje vis dar pristatinėjamus baltomis avelėmis, atpažino iš tolo. Ir gebėjo subtiliai "apšviesti". Su "druskos žiupsniu" parodyti atstumą tarp žodžių ir darbų. Vien jo literatūriniai slapyvardžiai ir knygų pavadinimai verčia nusišypsoti: Runcės Dandierino slapyvardžiu išėjo rinkinys "Šilkai ir vilkai" (Brooklyn, 1950), Balio Pavabalio - "Vizijos prie televizijos" (Brooklyn, 1957), ypač būdinga jo kūrybos dvasiai lyrinių ironijų knyga "Daiktai ir nuorūkos" (Brooklyn, 1954).

Tačiau šis straipsnis ne apie L.Žitkevičių. Jį paminėjau norėdamas pasinaudoti vienu jo eilėraščiu, mesti vien L.Žitkevičiui būdingą ironišką žvilgsnį į gyvenimo tikrovę. Kadangi geras poetas paprastai pasako trumpiau, taikliau, dažnai ir giliau, negu tai pavyksta žurnalistui. 
L.Žitkevičius parašė eilėraštį "Dainuoja velnias". Leisiu sau jį čia pacituoti: "Velniai dainuoja, ūžia, šoka, / O angelai tik skristi moka. / Ir tyli angelas kuklus, / O velnias rodo stebuklus. / Tu jį girdi visoj planetoj, / Žavingai skambantį monetoj. / Matai jį žvilgsniuose mergų / Be uodegos ir be ragų. / Jis tau dainuoja mielą melą, / Jisai vynu paverčia smalą. / Ir skrenda angelas kuklus, / O velnias pila tau stiklus."

Kodėl prisiminiau tą eilėraštį? Skaitau didelį dienraštį. Praneša apie Dariaus Kuolio įsteigtos partijos "Lietuvos sąrašas" Teisingumo ministerijai įteikus registracijos dokumentus: "Lietuvos sąrašo" partijos steigiamasis suvažiavimas įvyko liepos 5 dieną, ketvirtadienį, S.Daukanto aikštėje Vilniuje. Jame dalyvavo kelios dešimtys žmonių. Tačiau vien D.Kuolys, išrinktas naujos partijos pirmininku, turėjo per tūkstantį partijos steigėjų įgaliojimų. Susirinkusieji patvirtino partijos įstatus, programą, tarybą, išrinko vadovą."

Pranešama rimtai. Solidžiai. Konstatuojamai. Tik faktai. Jokio dienraščiui būdingo kritiško santykio. Net krislo humoro. O praktika bent jau smakrą pasikasyti, sutikite, verčia. Susirenki su būreliu draugų rinkos aikštėje. Atsineši įgaliojimų. Nelyginant akcininkų susirinkime. Pakloji juos. Turim partiją. Turim pirmininką. Turim valdymo grandis.

O dabar apverskime plokštelę ir leiskime sau truputį pafantazuoti. Neringa Venckienė susikviečia į savo kiemą kaimynus, pulkelį vadinamųjų patvorinių, parodo "tūkstantį partijos steigėjų įgaliojimų". Turim "Drąsos kelią"... 
Ką apie tokį naujos partijos atsiradimą būtų rašęs tas pats dienraštis? Tikriausiai tokio neutralumo, kaip dėl "Lietuvos sąrašo" partijos įsteigimo, neišlaikytų. Kadangi net ir po to, kai "Drąsos kelio" partija buvo įsteigta įprastoje tokioms priemonėms erdvėje, t. y. ten, kur esama sąlygų žmonėms diskutuoti, reikšti nuomonę ir siūlymus, tas pats dienraštis naujos partijos atsiradimo faktą pasitiko nepatikliai: partijos pirmininku išrinktas "prieštaringai vertinamas kunigas", steigimo deklaraciją pasirašė "D.Kedžio teta" ir jo "pusbrolis", "už terorizmą teisiamos Eglės Kusaitės teta", "tremtiniu ir žurnalistu prisistatantis" asmuo, "du kunigai" ir dar keli "itin prieštaringai vertinami žurnalistai".

Kokią išvadą galima pasidaryti iš tokio pristatymo? Geriausiu atveju čia tik sąlėkis "lūzerių", bandančių pasišildyti atsitiktinai išgarsėjusios ambicingos teisėjos populiarumo spinduliuose. Blogesniu - dar ir užuovėja savo kriminalinę praeitį bandantiems užtamsinti asmenims, turintiems patirties teroristinės praktikos srityje. 

Todėl net ir šios partijos pamatinis tikslas, pažymimas steigiamojoje deklaracijoje ("Telkti Tautą, kad būtų atkurta Lietuvos teisinė, demokratinė, konstitucinė valstybė. Būtina sutramdyti valstybę griaunančius ir didžiąją dalį visuomenės išnaudojančius bei skurdinančius šešėlinius klanus, puoselėti krikščioniškas, humanistines vertybes, kurti pilietinę visuomenę, išsaugoti unikalią etninę kultūrą"), - nublanksta. Ką gi apie tai gali pasakyti žmonės, kurių pagrindinė specializacija - sprogdinimai?

Tik štai klausimas: kodėl tiems politinio lauko "marginalams" tiek daug dėmesio? Naujienų portalai verste užversti tuos "paraštinius" nuvertinančiais pranešimais. "Drąsos kelias" kol kas į Seimą nepatektų" - džiaugsmingai skelbia vėliausią sociologinę apklausą pristatančios publikacijos antraštė. Politologas pranašauja: "N.Venckienė per anksti pasijuto reikšminga politine veikėja." Kitas jo kolega sarkastiškai atitaria: "Neįgyvendinamų pažadų pažėrusi N.Venckienė nori tapti dar viena "Lietuvos gelbėtoja". Trečio politologo balsas irgi priderintas prie to paties choro: "N.Venckienės partija paremta emocijomis"...

Natūralus klausimas: kam mesti tokius reiškinio neigimo resursus, jeigu N.Venckienės partijos palaikymas, anot tų tyrimų, mažesnis net už ponios Kristinos Brazauskienės įsteigto politinio vieneto?

Atsakymas paprastas. Tiek sisteminiai politikai, tiek juos aptarnaujantys politologai puikiai supranta, kad apie N.Venckienę besiburiantis politinis branduolys potencialiai yra labai pavojingas ir artėjančiuose Seimo rinkimuose gali turėti nemažų perspektyvų. Jiems visiškai aišku (todėl apie tai tylima), kad didžiausias pavojus kyla ne iš "Drąsos kelio" partijos steigėjų sąrašo, bet iš pačios N.Venckienės asmenybės. Ne tik kvalifikuotos teisininkės, puikiai pažįstančios visuomeninio pasitikėjimo netekusią teisėsaugos sistemą, bet ir drąsaus, ryžtingo, o tuo pat metu atviro, šilto, neabejotiną charizmą turinčio, politinę bendruomenę telkti pajėgaus žmogaus. N.Venckienė neturi to, kuo galuojasi didžioji mūsų vadinamojo politinio elito dalis - puikybės, susireikšminimo, nevaldomo troškulio bet kokia kaina būti matomam. Ir žmonės tai intuityviai jaučia, atpažįsta. Todėl - simpatizuoja.

N.Venckienė, žinoma, neturi ir daug ko kito, įskaitant politinės veiklos patirtį ir didesnį skaičių jos vertų bendražygių-profesionalų. Štai kodėl taip įnirtingai ji atakuojama, persekiojama, politiškai "laidojama". Kad būtų užbėgta už akių, kad būtų pastatytos užkardos potencialiai pavojingiems procesams ir aplink ją nesiformuotų stambesnis intelektualiai pajėgus profesionalų branduolys. Nesunku įsivaizduoti savijautą "sisteminių partinių funkcionierių", jeigu N.Venckienės sąrašas įstengtų pasiūlyti rinkėjams 50, 70, 90 ar net 120 žinomų, vertų pasitikėjimo, ryžtingų profesionalų, turinčių nuovoką ir aiškią valstybės pertvarkos socialinio teisingumo linkme kryptį? "Kleptokratinės sistemos", Vytauto Rubavičiaus žodžiais tariant, apologetus, be abejo, apimtų panika.

L.Žitkevičių prisiminiau neatsitiktinai. Negana parodyti, kad turima reikalų su tais, kurie "dainuoja, ūžia, šoka", kaip tai padarė D.Kuolys "Lietuvos žiniose" gegužės 19 d. paskelbęs įsimintiną tekstą "Tai - chunta". Darių pažįstu daugiau kaip ketvirtį amžiaus, nuo studijų laikų. Jį nuoširdžiai gerbiu ir vertinu. Nė kiek neabejoju gerais jo ketinimais, įsipareigojimu Lietuvai. Tačiau pastarasis jo žingsnis - skubotas partijos registravimas ir tam tikras iššūkis platesnio pobūdžio antisisteminių jėgų koalicijai - vargu ar yra politiškai labai apdairus žingsnis. Manau, kad D.Kuolio "publicistikos drobės" apie chuntą herojai už šį žingsnį jam nuoširdžiai paplotų per petį. Ir gal net "įpiltų stiklą"...



Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)