2020 m. vasario 29 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Dėl UAB „Delfi“ skundo, kuriame prašoma iš dėl dalies anuliuoti konkurso „Žiniasklaida prieš korupciją“ rezultatus ir iš naujo svarstyti pateiktus darbus


Tofimisinas II_2.JPG2011 m. gruodžio 19 d. LŽS Etikos komisija gavo UAB „Delfi“ vyr. redaktorės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės pareiškimą, kuriame prašoma iš dalies anuliuoti konkurso „Žiniasklaida prieš korupciją“ rezultatus bei įvertinti šiam konkursui pateiktus, bet dėl techninės LŽS administracijos klaidos nesvarstytus „Delfi“ žurnalisto Šarūno Černiausko darbus.

Pareiškime teigiama, jog šio konkurso vertinimo komisija vienoje iš kategorijų 2 vietą skyrė Liepai Želnienei už interneto portale 15 min.lt paskelbtą straipsnį „Viešų, bet slaptų pirkimų liūnas“, kuriame paskelbta informacija vėliau buvo taisyta ir tikslinta, kaip neatitinkanti tikrovės. Pareiškėjo manymu, buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 20 ir 59 straipsniai. Pareiškime taip pat prašoma apsvarstyti, ar etiškai pasielgė minėto konkurso „Žiniasklaida prieš korupciją“ komisija, nesuteikusi galimybės konkurse dalyvauti „Delfi“ žurnalistui Š. Černiauskui.

KONSTATAVIMAS

Išanalizavusi skundą ir papildomą medžiagą, LŽS Etikos komisija atkreipia dėmesį į šiuos aspektus:

1.    „Delfi“ pareiškimo teiginys, kad straipsnis „Viešų, bet slaptų pirkimų liūnas“ pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, yra „Delfi“ nuomonė. Sprendimą dėl to, ar straipsnis pažeidžia Etikos kodekso nuostatas, galėtų priimti tik Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija, Žurnalistų etikos inspektorius arba LŽS Etikos komisija, tačiau nė į vieną jų nebuvo kreiptasi.

Publikacija paskelbta 2011 06 13. Pagal LŽS Etikos komisijos reglamentą, skundai nagrinėti priimami nuo informacijos žiniasklaidos priemonėje, kurios pagrindu suformuluotas skundas, paskelbimo praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesių terminui.

2.    „Delfi“ pareiškime vartojama formuluotė „melaginga informacija“. Jeigu autorė L. Želnienė būtų tyčia, sąmoningai nuslėpusi, iškreipusi ar nutylėjusi reikšmingą informaciją, tokia formuluotė būtų tinkama. Šiuo atveju greičiau tai yra nepilna, netiksli informacija, dėl kurios dalį kaltės tektų prisiimti ir 15 min. lt, kuri taip pat dalyvavo straipsnyje minimame viešųjų pirkimų konkurse (vadinasi, galėjo atkreipti autorės dėmesį į šią aplinkybę ir išvengti konflikto).

3.    Pareiškime „beldžiamasi“ į konkurso „Žiniasklaida prieš korupciją“ vertinimo komisijos sąžinę, kad ji neatšaukė apdovanojimo jau minėto straipsnio autorei Liepai Želnienei. Atkreiptinas dėmesys, kad Konkurso komisija konkurso darbus vertino ir laureatus rinko anksčiau, negu iškilo į viešumą apmaudžios aplinkybės ir dėl minėtojo L. Želnienės straipsnio, ir dėl „Delfi“ žurnalisto „pasiklydusių“ darbų.

Į paaiškėjusias papildomas aplinkybes konkurso „Žiniasklaida prieš korupciją“ komisija reagavo viešu pareiškimu. Jame akcentuota – „nors konkurso nuostatuose autoriams įsakmiai nenurodoma pareiga viešai deklaruoti viešų ir privačių interesų konfliktus bei visas straipsnio sukeltas pasekmes ir aplinkybes, tai trukdo komisijai objektyviai įvertinti darbus“.

Profesionaliam, preciziškai etikos besilaikančiam ir ja besivadovaujančiam žurnalistui turėtų būti aišku ir be raštiškų reikalavimų, kad konkursui pateikti darbai turi būti be jokių „šešėlių“. O jei išaiškėja reikšmingos aplinkybės, pats autorius nedelsdamas privalėtų informuoti apie tai vertinimo komisiją.

4.    Reaguodama į šį kreipimąsi, L. Želnienė 2011 12 21 dieną pareiškė atsisakanti apdovanojimo, motyvuodama tuo, kad ją įžeidė konkurso „Žiniasklaida prieš korupciją“ komisijos pastabos dėl nutylėto tolesnio straipsnio „Viešų, bet slaptų interesų liūnas“ likimo. Autorė yra tikra, kad nepažeidė nei konkurso nuostatų, nei etikos, nei sąžiningumo ir garbingumo principų. Kadangi L. Želnienė nėra LŽS narė, LŽS Etikos komisija detaliai nenagrinėjo visų niuansų.

5.    Svarstydama darbus, konkurso „Žiniasklaida prieš korupciją“ komisija nežinojo, kad juos yra pateikęs dar vienas dalyvis – „Delfi“ žurnalistas Š. Černiauskas. Konkurso komisija šią situacija įvertino savo pareiškime.

LŽS ETIKOS KOMISIJA NUSPRENDŽIA:

1.    Nevertinti, ar straipsnis „Viešų, bet slaptų pirkimų liūnas“ pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, nes praėjo prašymo pateikimo vertinti šį straipsnį terminas.

2.    Nevertinti, ar etiškai elgėsi konkurso „Žiniasklaida prieš korupciją“ darbų vertinimo komisija.

LŽS ETIKOS KOMISIJA MANO:

1.    Konkurso „Žiniasklaida prieš korupciją“ komisija pati turi nuspręsti, ar priimti Liepos Želnienės sprendimą atsisakyti konkurso apdovanojimo. LŽS Etikos komisijos nuomone, nėra jokio pagrindo nepritarti jos apsisprendimui.

2.    Konkurso „Žiniasklaida prieš korupciją“ komisija pati turi nuspręsti, ar persvarstyti konkurso rezultatus, įtraukiant Š. Černiausko darbus, kuriuos autorius pateikė laiku. Konkurso organizatoriai turėtų atsiprašyti Š. Černiausko (jei iki šiol to dar nepadarė), kad laiku priimti jo darbai nebuvo pateikti svarstyti.

3.    Ar rengti naują konkursą turėtų nuspręsti pati konkurso „Žiniasklaida prieš korupciją“ komisija. LŽS Etikos komisijos narių nuomone, turėtų būti rengiamas naujas konkursas, kuriame būtų vertinami ir Š. Černiausko darbai.

4.    Konkurso „Žiniasklaida prieš korupciją“ (o taip pat ir kitų kūrybinių konkursų) nuostatus būtina tobulinti, siekiant išvengti analogiškų nesklandumų.

Viktoras Trofimišinas, 

                                                                                                  LŽS Etikos komisijos pirmininkas 
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)