2020 m. vasario 29 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

GERIAUSIŲ LAIDŲ KONKURSO „PRAGIEDRULIAI” NUOSTATAI


 

Kurybingu_Naujuju_Metu_! II (a)_1.jpgI.    Bendrosios nuostatos

 

1.Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK), skatindama kultūros vertybių puoselėjimą, populiarinimą bei kultūros laidų ir laidų vaikams kūrimą, skelbia, organizuoja ir vykdo geriausių metų televizijos ir radijo kultūros laidų ir laidų vaikams (toliau – Laidos) konkursą.

2. Konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis šiais nuostatais.

3. Geriausių laidų konkursas skelbiamas kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki balandžio 1 dienos.

4. Konkurso nugalėtojai apdovanojami prizais (premijomis). Savo atskirą prizą (premiją) Geriausių laidų konkurso nominacijai gali įsteigti meno kūrėjų organizacijos ar kiti asmenys.

5. Konkurso vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija) savo iniciatyva gali įsteigti specialų (žiuri) prizą.                

II.    Apdovanojimo skyrimas

 

6. Konkursui organizuoti ir pateiktoms laidoms vertinti LRTK kiekvienais metais sudaro 11 narių Vertinimo komisiją.

7. Komisijos sudėtis kiekvienais metais tvirtinama LRTK nutarimu. Vertinimo komisija iš savo narių atviru balsavimu paprasta balsų dauguma išsirenka pirmininką, kuris koordinuoja Vertinimo komisijos darbą. Konkursą organizuoja ir techninius darbus atlieka LRTK administracija.

8. Geriausių laidų konkursas skelbiamas LRTK interneto svetainėje, taip pat gali būti paskelbtas per televiziją ir/ar radiją bei kultūros leidiniuose.    

9. Skelbiant konkursą nurodoma: laidų įrašų pateikimo adresas, terminas, adresas, interneto svetainės adresas, kur galima susipažinti su konkurso nuostatais. Skelbime gali būti nurodytos ir kitos sąlygos.

Apie konkurso sąlygų pakeitimą turi būti pranešama konkurso dalyviams ta pačia tvarka, kuria buvo paskelbtas konkursas.

10. Laidas konkursui gali pateikti televizijos ir radijo transliuotojai, laidų kūrėjai, nepriklausomi prodiuseriai. Vertinimo komisijos nariai ir medijų ekspertai turi teisę paraginti aktualių ir meniškų laidų kūrėjus dalyvauti konkurse.

11. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, pateikia LRTK administracijai kokybiškus laidų ir jų iki 90 sek. trukmės laidų pristatymų (anonsų) įrašus bei lydraščius. Televizijos laidos pateikiamos „DVD-Video“ standartu, o radijo laidos – CD diskuose. Ant disko su laidos įrašu turi būti nurodyta: laidos pavadinimas, laidos autorių vardai ir pavardės, laidos trukmė, televizijos ar radijo programa, kurioje buvo laida transliuota, transliavimo data.

12. Konkursui pateikiamos tik praėjusiais metais pirmą kartą transliuotos laidos. Laidų trukmė neribojama.    

13. Konkurso dalyviai gali pateikti tik vieną laidą, kai yra laidų ciklas – vieną laidą iš ciklo.

14. Vertinimo komisija konkursui pateiktas laidas ir jų pristatymus vertina atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

-    meninės kūrybos profesionalumą ir meistriškumą;

-    kūrybinės veiklos aktualumą ir visuomeninę reikšmę,

-    išliekamąją vertę;

-    kūrybos tęstinumą;

15. Laidas ir jų pristatymus konkursui dalyviai turi pateikti per vieną mėnesį nuo konkurso paskelbimo dienos. Vertinimo komisija ne vėliau nei per 2 mėnesius nuo įrašų pateikimo konkursui termino pabaigos juos peržiūri bei iš visų laidų, atsižvelgdama į 14 punkte nurodytus kriterijus, išrenka 5 geriausias laidas.

Vertinimo komisija taip pat gali skirti specialiuosius prizus.

Geriausiomis laidomis pripažįstamos tos, kurios surenka daugiausia Vertinimo komisijos narių balsų. Konkurso dalyviai į laidų peržiūras ir aptarimus nėra kviečiami.    

16. Vertinimo komisija, išrinkusi geriausias laidas, organizuoja geriausių laidų apdovanojimo vakarą, į kurį raštu kviečiami visi konkurso dalyviai. Apdovanojimo vakaro metu paskelbiamos Geriausių laidų konkursą laimėjusios laidos, jų kūrybinės grupės ir įteikiami konkurso apdovanojimai. Apdovanojimai įteikiami kūrybinės grupės atstovams. Konkurso nugalėtojai taip pat skelbiami LRTK interneto svetainėje.

17. Laikmenos su laidų įrašais konkurso dalyviams negrąžinamos.

 

III. Vertinimo komisijos darbo organizavimo tvarka

 

18. Vertinimo komisijos nariai iki posėdžio, kuriame bus renkami konkurso nugalėtojai, dienos privalo susipažinti su pateiktomis laidomis bei jų pristatymais, juos peržiūrėti.

19. Konkurso nugalėtojų apdovanojimo vakaro datą, pritarus kitiems Vertinimo komisijos nariams, skelbia Vertinimo komisijos pirmininkas.

20. Visi Vertinimo komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma.

21. Vertinimo komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visos komisijos narių.    

22. Vertinimo komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Vertinimo komisijos pirmininkas ir protokolą rašęs LRTK administracijos darbuotojas.

(Apie konkurso paskelbimą skaitykite "Aktualijose")

Dailininko Vladimiro Beresniovo piešinys

 

 

 

_________________________________

 
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)