2019 m. rugsėjo 21 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

LRTK surengė apskrito stalo diskusiją dėl informacijos apie savižudybes pateikimo televizijoje


Naujienos II_1.jpgLietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK), atlikdama programų stebėseną, atkreipė dėmesį į tai, kad vis dar pasitaiko atvejų, kai televizijos laidose informacija apie savižudybes pateikiama ne visada tinkamai: rodoma per daug detaliai, ilgai, pateikiama mėgaujantis ar sensacingai, kas gali neigiamai paveikti nepilnamečius ir kitus ypač pažeidžiamus žmones, paskatinti juos mėgdžioti savižudybę.

Suprasdama, koks svarbus yra žiniasklaidos vaidmuo formuojant nepilnamečių nuostatas bei vertybes, įtakojančias jų elgesį, ir siekdama paskatinti transliuotojus kalbėti apie šią skaudžią problemą itin atsakingai, LRTK gruodžio 7 d. LR Seime surengė apskrito stalo diskusiją „Informacijos apie savižudybę pateikimas televizijoje“.

Vienas iš susitikimo tikslų buvo pristatyti LRTK rekomendaciją transliuotojams dėl informacijos apie savižudybes pateikimo, kuri buvo parengta remiantis suicidologijos ekspertės prof. Danutės Gailienės ekspertinėmis išvadomis bei galiojančiais įstatymais.

Susitikime dalyvavo LRTK nariai, VU Klinikinės psichologinės pagalbos katedros vedėja prof. Danutė Gailienė, Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos prezidentas Paulius Skruibis, Žurnalistų etikos inspektorė Zita Zamžickienė, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkas Linas Slušnys, Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros ministerijos, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, televizijos programų transliuotojų atstovai.

Diskusijoje buvo aptariamos rekomendacijoje pateikiamos atsakingo informavimo apie savižudybę nuostatos, kalbama apie tai, kaip savižudiško elgesio rodymas televizijoje gali paveikti atskirų asmenų elgesį. Ekspertų nuomone, poveikis, priklausomai nuo informacijos pateikimo, gali būti ir teigiamas, ir neigiamas, todėl žiniasklaida, tinkamai informuodama apie savižudybę – ją pateikdama santūriai, formuojant nuostatą, kad savižudybė nėra vienintelė išeitis iš sunkios situacijos, nurodant galimas alternatyvas bei būdus, kur galima gauti pagalbą, pateikiant specialistų komentarus - gali atlikti labai svarbias savižudybių prevencijos funkcijas.

Rekomendacijoje transliuotojams siūloma prieš skelbiant informaciją apie savižudybes apsvarstyti, ar yra viešas interesas ją skelbti iš viso, o jei informaciją nusprendžiama pateikti, tai ją parengti reikia itin atsakingai, apgalvojant, kokį poveikį ji galėtų padaryti itin jautriems asmenims ar net pasikonsultuoti su psichologais.

Diskusijoje taip pat buvo parodyti informacijos apie savižudybę pateikimo pavyzdžiai televizijoje, kartu diskutuota, ar pateikta tinkamai ir ką buvo galima parodyti kitaip.

Visi diskusijos dalyviai pritarė tam, kad tokia rekomendacija yra reikalinga ir prasminga. Nebuvus kritinių pastabų dėl jos turinio, rekomendaciją LRTK planuoja priimti artimiausiame savo posėdyje.

LRTK Ryšių su visuomene ir užsieniu skyrius

Dailininko, LŽS nario Vladimiro Beresniovo pieš.


Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)