2019 m. rugsėjo 22 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

LŽS: VALDŽIA PRIVALO BŪTI ATVIRA VISUOMENEI


Plunksnakotis_II.jpgLietuvos žurnalistų sąjunga smerkia bet kokius valdžios bandymus persekioti žurnalistus už kritiką, vienašališkai riboti žurnalistų teisę rinkti informaciją ar diskriminuojant juos atsisakyti teikti akreditacijas.

Tokią poziciją viešai paskelbti paskatino įvykis, kuomet rugsėjo 14 dieną, kolegei Rūtai Sinkevičienei ir televizijos operatoriui Skirmantui Jankauskui (LŽS nariui) rengiant temą apie galimą lėšų netinkamą ir neracionalų naudojimą uždarant Ignalinos atominę elektrinę, buvo uždraustas patekimas į Vyriausybę. Apie tai LŽS raštu informavo patys kolegos, kuriems ir buvo pritaikyti tokie apribojimai.

Šio įvykio atspindžius galima buvo pamatyti ir kolegų parengtoje televizijos laidoje, rodytoje per kanalą TV3. Pasak kolegų, renkant informaciją ir bandant gauti reikalingus interviu jiems buvo tiesiog „pasakyta NE“. Profesionali žurnalistė, kolegė Rūta Sinkevičienė jau nuo 1996 metų nuolat lankėsi Vyriausybės posėdžiuose ir ten rinko informaciją. Pasak jos, toks įvykis jai atsitiko pirmą kartą.

Pasak žurnalistų skundo, jai buvo liepta patikslinti, kokiu klausimu domisi. Tuomet ji buvo nukreipta į Aplinkos ministeriją. Po kelių dienų viskas pasikartojo Seime. Kolegė nurodo, kad jos „siuntinėjimas“ buvo paremtas Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų pozicija. Kolegei, renkančiai informaciją, papildomai buvo parodytos Vyriausybės kanceliarijoje 2009 metais patvirtintos akreditavimo taisyklės, kokie žurnalistai ir kaip gali informuoti apie Vyriausybės darbą. LŽS taip pat informuota apie kolegoms pateiktus valstybės tarnautojų atsakymus, kuriuose pasiūlyta „palikti ramybėje“ ministrą A. Sekmoką, Premjerą A. Kubilių ir kitus IAE uždarymo plano architektus.

LŽS mano, kad tokie pasiūlymai ne tik negarbingi, neskatina bendradarbiavimo, bet ir akivaizdžiai prieštarauja šalies įstatymams.

LŽS atkreipia dėmesį, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymą, draudžiama persekioti žurnalistą už paskelbtą informaciją, jeigu ją rengiant ir platinant nebuvo pažeisti įstatymai. Tokius pažeidimus gali konstatuoti tik kompetetingos institucijos, Lietuvoje – teismas.

Taip pat primename, kad viešosios informacijos rengėjas ir (ar) platintojas turi teisę akredituoti savo žurnalistus prie valstybės institucijų, politinių partijų, politinių ir kitų organizacijų, taip pat kitų institucijų šalių susitarimu. Tai reiškia, kad teisė akredituoti savo darbuotojus priklauso viešosios informacijos rengėjams, o ne valdžios institucijoms, kurios turi pareigą tai atlikti. Taip pat įstatymas aiškiai nurodo, kad akreditavimo taisyklės privalo būti patvirtintos bendru sutarimu, o ne vienašališkais valdžios atstovų sprendimais.

LŽS pažymi, kad Lietuvos Konstitucija nurodo, jog riboti teisę rinkti ir skleisti informaciją galima tik įstatymu. Todėl esame įsitikinę, kad turėtų žurnalistai ar juso akreditavusios redakcijos, taip pat profesinės žurnalistų organziacijos visuomet gali pasinaudoti savo teise ir skųsti teismui bet kokius bandymus riboti jų teises rinkti informaciją, jei tos teisės ribojamos labiu, nei numato įstatymas.

Todėl LŽS yra sunerimusi, kad Vyriausybės veikla ir žurnalistika akivaizdžiai turi problemų. Kol kas akivaizdus vienas faktas – žurnalistai nurodo konkrečias informacijos rinkimo problemas.

Atsižvelgdama į tai, LŽS oficialiais raštais dėl minėtų problemų kreipsis į skunde minimas institucijas. LŽS nuomone, susidariusi situacija įpareigoja imtis ir kitų priemonių (pvz., bendrai apsvarstyti ir įvertinti taisykles, kurios reglamentuojama žurnalistų akreditavimą valdžios įstaigose), kurios padėtų užkirsti kelią panašiems žurnalistų teisių ribojimams ateityje.

Vladimiro Beresniovo piešinys


Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)