2019 m. rugsėjo 21 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Valstybės kontrolė: Lietuvos radijo ir televizijos komisijos statusas neatitinka Biudžetinių įstaigų įstatymo


KTP_II.jpgValstybės kontrolė nustatė, kad Lietuvos radijo ir televizijos komisija gautas lėšas naudojo pažeisdama teisės aktus. Pasak valstybinių auditorių, sąlygas tam sudarė teisinio reguliavimo spragos. Nei Visuomenės informavimo įstatyme, kuriuo vadovaujantis veikia komisija, nei jos nuostatuose nėra reglamentuota komisijos teisinė forma. Registrų centre komisija užregistruota kaip biudžetinė įstaiga, tačiau jos steigimo aplinkybės, struktūra ir nuostatai neatitinka Biudžetinių įstaigų įstatyme numatytos biudžetinės įstaigos sampratos. Komisija, vadovaudamasi Visuomenės informavimo įstatymu, patvirtino savo nuostatus, nors biudžetinėje įstaigoje tai turėtų padaryti steigėjas. Steigėjas turėjo paskirti ir įstaigos vadovą. „Dėl šių priežasčių valstybės biudžetas negauna pajamų, o darbo užmokestis administracijos darbuotojams apskaičiuojamas ne pagal biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką“, – neatitikties teisės aktų reikalavimams pasekmes apibendrino valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

 

Kasmet komisijos veiklai išleidžiama iki 2,5 mln. Lt. Didžiąją lėšų dalį komisija gauna iš transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų paslaugų teikėjų, kurie moka 0,8 proc. nuo gautų pajamų, bei iš mokesčių už paraiškų licencijoms gauti nagrinėjimą ir šių lėšų neįmoka į valstybės biudžetą. Auditoriai nurodė, kad tokia tvarka neatitinka Biudžeto sandaros įstatymo, kuriame numatyta, kad surenkami mokesčiai, privalomos įmokos ir rinkliavos gali būti perskirstomi tik per nacionalinį biudžetą.

 

Valstybės kontrolė nustatė, kad komisijos pajamos buvo didesnės už išlaidas, todėl ji nuolat turėjo pinigų likutį, kuris praėjusių metų pabaigoje sudarė 2,3 mln. Lt. Dalis pinigų likučio buvo dedama į terminuotus indėlius. Auditoriai nurodė, kad pagal nustatytą tvarką laisvus piniginius išteklius gali investuoti tik biudžetinė įstaiga, pagal teisės aktus turinti šią teisę. Teisės akto, kuriame komisijai būtų suteikta tokia teisė, nėra, todėl ji laisvų piniginių išteklių investuoti negalėjo.

 

Komisijos narių darbo užmokestis reglamentuojamas komisijos vidaus administraciniais teisės aktais, kurie tvirtinami komisijos nutarimais. Praėjusiais metais komisijos pirmininkui buvo apskaičiuota beveik 87 tūkst. Lt, nariams – po 40 tūkst. Lt. Kai kuriems komisijos nariams darbo užmokestis buvo skirtas už dalyvavimą darbo grupių veikloje, nors jie joje nedalyvavo. Nustatyta atvejų, kai nebuvo duomenų, ar darbo

grupių veikla vyko, tačiau atlygis buvo skirtas.

 

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad komisijos administracijos darbuotojų pareiginiai atlyginimai patvirtinti pažeidžiant Vyriausybės nutarimo, reglamentuojančio biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybinius atlyginimus, nuostatas. Pažymėtina, kad komisija, siūlydama spręsti teisinio statuso neapibrėžtumo problemą, jau parengė Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo ir komisijos nuostatų projektus ir pateikė Seimo komitetams bei Seimo sudarytai darbo grupei. Atsižvelgdama į auditorių pastabas komisija nutraukė laisvų lėšų indėlio sutartį. Finansų ministerijai komisija pateikė savo 2012 m pajamų ir išlaidų sąmatą.

 

Papildoma informacija: Rasa Gabrilavičienė, 5-ojo audito departamento direktorė, tel. (8 5) 266 6756.

 

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

 


Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)