2020 m. gegužės 31 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Dėmesio "Media rėmimo reorganizacija!" Naujas valdžios akibrokštas?


Spauda II_1.jpgLietuvos žurnalistų sąjungą ir jos skyrius bei LŽS tarybos narius pasiekė "VALSTYBĖS PARAMOS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TEIKIMO IR ADMINISTRAVIMO MODELIS (GAIRĖS) PROJEKTAS". Pateikiame jį:

Valstybės finansinė parama viešosios informacijos rengėjams teikiama per valstybės įstaigą Menų tarybą (Lietuvos menų tarybos įstatymo projektas). Menų tarybą sudaro Kultūros ir meno ekspertų taryba (toliau – Ekspertų taryba), administracija ir ekspertų komisijos (viešosios informacijos rengėjų projektams svarstyti būtų sudaryta atskira ekspertų komisija). Lėšų proporcijas, prioritetus, konkursų tvarką nustatytų kultūros ministras.

Menų taryba konkurso tvarka remia viešosios informacijos rengėjų kultūrinius ir šviečiamuosius projektus. Sprendimus dėl projektų rėmimo priima Menų taryba.

Remiamos programos gali būti skirstomos pagal sklaidos formą, pvz.: spaudos; televizijos; radijo; internetinės žiniasklaidos (informacinės visuomenės informavimo priemonių).

Arba turinį, pvz.: Tarp - disciplininių menų skatinimo; kultūrinės edukacijos; švietimo; tautinio, pilietinio ugdymo;nepakantumo smurtui ir t.t.

Šios alternatyvos gali būti apjungtos, pvz. viena kryptis – tradicinės kultūrinės spaudos rėmimo, o kt. – pagal turinį. Siūlytina, kad programas, jų gaires ir aprašus tvirtintų kultūros ministras.

Viešosios informacijos rengėjų kultūrinius ir šviečiamuosius projektus vertina atitinkama Menų tarybos ekspertų komisija (5-7 nariai).

Ekspertų taryba, kuri yra kolegiali Menų tarybos valdymo institucija ir veikia kaip ekspertas ir konsultantas kultūros ir meno klausimais bei koordinuoja, kontroliuoja ir užtikrina Menų tarybos tikslų įgyvendinimą, priima galutinį sprendimą dėl viešosios informacijos rengėjų remiamų projektų remdamasi atitinkamų ekspertų komisijų išvadomis.

Menų tarybos ekspertų komisijų darbą bei Ekspertų tarybą techniškai aptarnauja Menų tarybos administracija.

Spauda - gyvate - 1 II_1.jpgŽurnalistų ir leidėjų etikos komisijos veiklos modelis

I alternatyva

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija steigiama viešosios informacijos rengėjų asociacijų susitarimu kaip savitvarkos institucija. Komisijos veiklos principus ir darbo tvarką nustato viešosios informacijos rengėjų asociacijos savo susitarimu. Įstatyminis reguliavimas iš esmės naikinamas. Ekspertinę veiklą pagal poreikį finansuoja sektorius.

II alternatyva

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija perkeliama prie Žurnalistų etikos inspektoriaus, tikslinama veiklos apimtis ir kryptys. Išlieka įstatyminis reguliavimas, detalizuojant visą struktūrą, kompetenciją ir funkcijas. Ekspertinę veiklą finansuoja valstybė.

III alternatyva

Kuriamas naujas visuomenės informavimo etikos puoselėjimo modelis, numatant privalomą šios srities subjektų (periodinė spauda, radijas, televizija, internetas), gaunančių komercines pajamas, lėšų dalies (pvz. 0,1 proc. komercinių pajamų, TV ir radio atveju svarstytinas esamų 0,8 proc. LRT Komisijai išlaikyti sumažinimas atitinkama dalimi) skyrimą į specialų fondą – specialią sąskaitą (pvz. Kultūros ministerijos arba Menų tarybos administruojamą), iš kurios lėšos perskirstomos sektoriuje egzistuojančioms etikos ir profesinių klausimų nagrinėjimo struktūroms pagal paraiškas. Būtinas įstatyminis reguliavimas. Mišrus finansavimas.

Bet kuriai alternatyvai įtvirtinti, būtina keisti Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas.

Medis_I.jpgDĖL LAIKRAŠČIŲ IR ŽURNALŲ PRISTATYMO PRENUMERATOIAMS KAIMO GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE PASLAUGŲ KOMPENSAVIMO

I alternatyva  

Pripažinti laikraščių ir žurnalų platinimą kaimo gyvenamosiose vietovėse universalia paslauga.

Norint laikraščių ir žurnalų pristatymo paslaugą pripažinti universalia paslauga, reikia, kad pristatomi laikraščiai ir žurnalai patektų į pašto siuntos sąvoką t.y. jie turi būti adresuoti ir paruošti siųsti (Pašto įstatymas).

Pašto siunta – adresuota ir išsiųsti paruošta siunta, kurią turi pristatyti pašto ar pasiuntinių paslaugų teikėjai. Tai pašto korespondencijos, reklaminė pašto siunta, taip pat siunta, kurioje siunčiami spaudiniai ir pašto siuntiniai.

Įvertinti laikraščių ir žurnalų paruošimo siųsti kaštus. Paslaugos teikėjas Pašto įstatymo reikalavimus atitinkantis subjektas.

Universaliųjų pašto paslaugų teikėjas – akcinė bendrovė Lietuvos paštas ir (ar) kiti pašto paslaugas teikiantys Lietuvos Respublikos piliečiai ar asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, taip pat kitos valstybės narės juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai įsteigti Lietuvos Respublikoje, Vyriausybės įgalioti teikti universaliąsias pašto paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Praktiškai šį apibrėžimą šiuo metu atitinka tiktai AB Paštas.

Istatymai_I.jpgII alternartyva

Laikyti laikraščių ir žurnalų platinimą kaimo gyvenamosiose vietovėse, kaip itin svarbią valstybei Pavesti konkurso būdu išrinktai įmonei teikti laikraščių ir žurnalų pristatymo kaimo gyvenamosiose vietovėse kaip viešąją, valstybei itin svarbią paslaugą ir už šių paslaugų teikimą kompensuoti.

Paslaugų teikėjas bet kuri įmonė, kuri laimi konkurse. Pavedimas turi būti numatytas įstatyme, kad nebūtų prieštaravimo Konkurencijos įstatymo 4 str. nuostatoms.).

Įvertinti valstybės pagalbos schemos derinimo procesą su Europos Komisija.

I alternatyva – keičiamas Visuomenės informavimo ir Pašto įstatymas,

II alternatyva – keičiamas Visuomenės informavimo įstatymas, išlieka klausimas dėl alternatyvą įgyvendinančios institucijos, t.y. kas nustatinės sąlygas ir nustatys paslaugų teikėją.

Išlieka diskutuotini „vertybiniai“ klausimai. Ar ir toliau valstybės remiamas bet kokių laikraščių ir žurnalų pristatymas, ar tai sieti su turinio bei vertybiniu aspektu.

***

p I_1.jpgKokia Jūsų nuomonė, kolegos žurnalistai ir leidėjai? Laukiame Jūsų atsiliepimų ir vertinimų. Siųskite el.p. lzskaunas@gmail.com

Dailininko, LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai žinisklaidos tema
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)