2019 m. rugsėjo 22 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Akys (Nebūtinai žurnalisto) pagal lietuvių kalbos linksnius...

Adomas SUBAČIUS

Subacius_II_n_2.jpgVardininko linksniu. Akys esti mėlynos, melsvos, juodos, rudos, pilkos, žalsvos, tamsios, žydros, skaisčios, geros, drumstos, didelės, blogos, mažos; akys kaip marios, akys kaip pelėdos, akys kaip vabolės... Akys juokiasi, akys verkia, akys merkiasi, akys aptemsta, akys ašaroja, akys traiškanoja, akys pasrūva, akys iššoksta, akys pūliuoja, akys nušvinta, akys kaista, akys pažaliuoja, akys apkarsta, akys verda... Kur akys neša, kur kojos veda.

Kilmininko linksniu. Iki akių, prie akių, prastų akių, už akių, akių nerodyti... Kas nenorėtų, kad politikai kiaulės akių neturėtų! Kai kas daug ką daro dėl akių. Iš gėdos neturi kur dėt akių. Pasišnekėjo prie keturių akių. Gyvenimui negalima užbėgt už akių. Dink man iš akių!

 

Naudininko linksniu. Davė darbo ne tik rankoms, bet ir akims. Lašai akims. Geroms akims akinių nereikia.

 

Galininko linksniu. Akis pakelti, akis nuleisti, akis panarinti, akis perkelti, akis paganyti, akis papūsti, akis pražiūrėti, akis užmesti, akis sudėti, akis vartyti, akis išverkti, akis išversti, akis išpūsti, akis išsprogdinti, akis išplėsti, akis įbesti, akis įsmeigti, akis atsikrapštyti, akis atrišti, akis draskyti, akis dumti, akis muilinti, akis išdegti (gėdą pasidaryti), akį gelti (pavydėti), spjaut į akis (nekreipt dėmesio), akis pastatyti, akis užsipilti... Akis gali graužti, akis gali gailinti, akis gali ėsti, akis gali užgriūti... Akis už akį, dantis už dantį. Kol saulė patekės, rasa akis išės. Susitiko akis į akį. Praleido pro akis. Įkrito į akį. Per akis visko turi, per akis meluoja. Prieš mirtį visas gyvenimas prabėga pro akis. O tada ir užspaudžia akis.

 

Įnagininko linksniu. Akimis matyti, akimis mirksėti, akimis glostyti, akimis ryti, akimis pliskinti, akimis badyti, akimis svilinti, akimimis žaibuoti, akimis nardyti, akimis permesti, akimis susimerkti, akimis šaudyti, akimis užmesti, akimis vadžioti, akimis sirgti...

 

Vietininko linksniu. Pasimirė mano akyse. Mes visi jos akyse užaugom. Kai nukritau nuo vežimo, akyse tik pažaliavo. Kito akyse krislą mato -- savose rąsto neįžiūri. Jis drožia teisybę akysan.

 

Dieve dieve, kiek daug gali akys!

Nuotraukoje: "Akių" autorius, LŽS Kauno apskrities skyriaus "Gintarinio parkerio" laureatas Adomas Subačius

                                                                Ričardo Šaknio nuotr.

 


Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)