2020 m. sausio 25 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Nėra strategijos – nėra tikslo

Audronė JANKUVIENĖ

Gamybinis_pasitarimas II_1.jpgŠiuo metu rengiama nauja Kauno strategija – atnaujinamas 2005-2015 m. strateginis planas. Sutartis pasirašyta praėjusių metų rudenį. Laikas paklausti – kas nuveikta?

Atlikta gyventojų apklausa telefonu, kurios rezultatų patikimumu labai abejoja prof. Palmira Jucevičienė. Parengta „Esamos ekonominės ir socialinės būklės analizė“, kurioje atnaujinti skaičiai, tačiau analizės nėra.

Rengėjai aiškina, kad įžvalgos išryškės kitame etape – SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizėje ir priemonių plane.Taigi esminiam tikslui – strategijai – beliko vos keli mėnesiai (ji turi būti atnaujinta iki 2011 m. birželio).

Projektui riedant į pabaigą, kirba abejonė, ar nėra kartojama strateginė klaida: procesas subiurokratintas, strategija rengiama kabinetuose, vyksta formalūs darbo grupių posėdžiai. Tarsi būtų svarbiausia „sulįsti“ į procedūras, laikytis nustatytos metodikos, „kaip numatyta strateginį planavimą reglamentuojančiuose dokumentuose“, „pagal susiformavusią savivaldybių strateginių plėtros planų rengimo ir atnaujinimo praktiką“...

Gal reikia laužyti tokią „praktiką“? Gal dėl to visų miestų strategijos yra nuobodžios ir panašios? Spėkite, kurio Lietuvos miesto strategiją cituoju: „konkurencingos ekonomikos plėtra“, „darnios ir veržlios vsuomenės kūrimas“, „miesto aplinkos kokybės gerinimas“, „miesto valdymo kokybės gerinimas“. Vilniaus? Šiaulių? Marijampolės? Tai – iš Kauno miesto 2005-2015 m. strateginio plano. Kurio miesto plėtrai netiktų šie prioritetai?

Formaliai viskas teisinga: sudaryta net 13 įvairių sričių darbo grupių, į kurias įtraukta 130 žmonių. Tačiau jose vyrauja savivaldybės specialistai, kurių svarbiausias vaidmuo – surinkti ir patikslinti faktinius duomenis. Jeigu ir yra idėjos ambasadorių, jie „neįtelpa“ į biurokratinius strategijos rengimo rėmus. Skaičiai neatskleidžia miesto dvasios, miestiečių nuotaikų ir lūkesčių.

Europos miestų vizijose ir rinkodaroje, kuri yra neatsiejama strateginio planavimo dalis, vis mažiau akcentuojami vadinamieji „kietieji“ faktoriai, jie užleidžia vietą „minkštiesiems“ veiksniams.

Paklauskite, kiek miestiečių iš dešimties gatvėje pasakytų ką nors girdėję apie rengiamą ir jau parengtą miesto viziją. Neabejoju – nė vienas. Trūksta efektyvaus viešinimo, atvirų diskusijų, suinteresuotumo „išvesti“ strategijos rengimą iš kabinetų.

Vladimiro Beresniovo piešinys "Gamybinis pasitarimas"

 logo_lzs.kaunas_I.jpg

LŽS KAUNO APSKRITIES SKYRIAUS VALDYBA:

Pirmininkas Vidas MAČIULIS

Nariai ir kandidatai
Teodoras BILIŪNAS, Vladimiras BERESNIOVAS, Vaida GIRČĖ, Virginija GRIGALIŪNIENĖ, Ieva DYRAITĖ, Birutė MAČIENĖ, Erikas OVČARENKO, Dalia TEIŠERSKYTĖ


Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"


Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)