2020 m. vasario 24 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

„Pasaulio lietuvis“ kyla naujam gyvenimui !


virselis3_1__II.jpgMalonūs skaitytojai, pranešame, kad balandžio numerį rengia jau kitas redakcijos kolektyvas, kuriam vadovaus naujas redaktorius. Šią atsakomybę prisiėmė Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės veikėjas Kęstas Pikūnas (el. pastas: kestas@trysmilijonai.lt), Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas, naujausios bangos išeivis, išsilavinęs ir energingas žmogus.

Sveikiname pasiryžėlius ir linkime sėkmės. Pasikeitimas išties buvo labai reikalingas. Iki šiol žurnalas rėmėsi pokario išeivija – ir autoriais, ir skaitytojais bei aukotojais. Bet bendruomenė pasikeitė – naujoji išeivijos karta jau ima dominuoti. Mažėjo ir autorių, ir prenumeratorių, taigi buvo reikalingas tam tikras perversmas – jaunoji karta geriau žino tarpusavio bendravimo formas ir temas bei problemas, kurių sprendimas savo leidinyje juos suvienytų.

Tam tikra prasme baigėsi dar vienas žurnalo gyvavimo etapas. Žurnalas leidžiamas jau 48

metus. Jis gimė iš poreikio susikalbėti ir susižinoti, buvo sugalvotas ir ilgai leidžiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose, ten išsilaikė iki 2000- ųjų, kuomet jį leisti ryžosi Lenkijos Lietuvių Bendruomenė, o redagavo žurnalistė Živilė Makauskienė.

Lenkijoje, Punske, jis buvo ir spausdinamas. Kai 2004 m. žurnalo redagavimas buvo perkeltas į Lietuvą ir šio darbo ėmėsi šių eilučių autorė, PLB valdyba spausdinimą nutarė palikti Punske, palaikydama ten veikiančią lietuvių valdomą „Aušros“ leidyklos spaustuvę. Iš Punsko buvo siunčiama ir prenumerata (tiesa, dėl pigesnės kainos PL sekretorė išsiųsdavo iš Lietuvos, Marijampolės).

Man tie ketveri metai su „Pasaulio lietuviu“ buvo ir įtempti, ir įdomūs. Buvo daug galimybių praplėsti akiratį, įsigilinti į pasaulio lietuvijos gyvenimą, bet visą darbą – ir ieškoti autorių, ir atlikti redaktorės, tekstų rinkėjos bei korektorės pareigas teko vienai.

Baigdama savo kadenciją noriu nuoširdžiai padėkoti PLB valdybai, nuolatiniams autoriams, – nereikėdavo sukti galvos dėl žinių ir Estijos, Karaliaučiaus srities, Vokietijos Vasario 16-osios gimnazijos, visada žinodavau, kas vyksta Šveicarijos lietuvių bendruomenėje. Puikiai žinias apie savo veiklą platina Australijos LB. Ten gerai sutvarkyta ir žurnalo prenumerata. Esu dėkinga bendradarbiams Punsko leidykloje.

Nuoširdžiai – Audronė Viktorija Škiudaitė

 
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)