2021 m. sausio 23 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Edvardas Satkevičius. Šiuolaikinis lietuvių tautos genocidas


Su_veliava_II.jpgPer 1917 metų Spalio perversmą Rusijoje valdžią užgrobė Amerikos žydų nusikalstamos grupuotės ir įvykdė rusų, ukrainiečių lietuvių bei kitų tautų genocidą (Prašau nemaišyti žydų tautą su žydų religiniu pagrindu suorganizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis).

1918 metais Rusijoje iš 380 aukščiausių komisarų tik 13 buvo rusų ir apie 330 buvo žydai. Svarbiausia, kad 265 žydai-komisarai buvo atsiųsti iš Amerikos po caro nuvertimo (Андрей Дикий, http://libereya.ru/biblus/dikyi1/). JAV nusikaltėlišką valdžią, kurios daugumą sudaro žydai. reikia teisti Hagos tribunole už tautų naikinimą.

Nuo 1917 iki 1924 metų Rusijoje buvo sunaikinta virš 20 milijonų gyventojų ir virš 20 milijonų išvaryta į užsienius. Tada Stalinas neturėjo valdžios ir nusikaltimus įvykdė žydų nusikalstamos grupuotės. Tikras žydas Sverdlovas (Ešua Jankel‘), Rusijos premjeras 1918 metais suorganizavo pasikėsinimą į pusžydį Leniną, kaltę suvertė rusams-kontrrevoliucionieriams ir pradėjo jų genocidą.

Ne rusai nuo 1917 iki 1999 metų valdė Rusiją ir po Perestrojkos iš Lietuvos iki 2007 m. jau išvarė 2,1 mili-jono senbuvių, Lietuvoje palikdami tik 1,9 milijono. (Į Sibirą buvo ištremta 138000, t.y. 15 kartų mažiau). Jau 2007 m. reikėjo iškilmingai pažymėti lietuvių tautos naikinimo įpusėjimo dieną. Reikia bijoti JAV, NATO ir ES, kurios vyk-do lietuvių tautos naikinimą. Genocidas (laisvanoriškai-priverstinė deportacija į Vakarus) vykdomas per darbo atė-mimą, korupciją, pinigų išplovimą ir didelį atlyginimų skirtumą (Tarpukary ministrai gaudavo 8 minimalius atlygini-mus, o dabar — 80). Tam būtinas atsilikimas, kuris pasiekiamas draudžiant mokyklose ir universitetuose dėstyti labgebos — t.y. geresnių sprendimų sugalvojimų dalykus.

Šis genocidas yra 20 kart didesnis už tarybinį, lietuvių tautos naikinimo požiūriu. Vykdantys genocidą, slepiantys jo mastą ir sąmoningai balsuojantys už nusikalstamas konservatorių, socdemų ir kitas valdžios partijas, yra lietuvių tautos priešai, o, gimę iš lietuvių tėvų, dar ir tautos išgamos. 3/4 žmonių nuo 24 iki 60 metų jau deportuota iš Lietuvos. Jų mokesčiai eina ne mūsų, kurie priverčiami skursti, o Vakarų valstybių pensininkams, ligoninėms, mokykloms. Lietuvoje 300 tūkstančių biudžetininkų ir jie negamina produkto. Lietuvoje praktiškai nepalikta darbingo amžiaus žmonių ir mokesčiai renkami iš dirbančių pensininkų ir besimokančio jaunimo, kurie skiriami dideliems valdininkų atlyginimams. Valdžia bando spęsti krizę didindama kainas, mokesčius ir kolonizuodama Lietuvą svetimtaučiais. Prezidentas V. Adamkus bei Lietuvos valdžia, ypač konservatoriai ir socialdemokratai vykdo nusikalstamą galutinį lietuvių tautos ir tautinių mažumų sunaikinimą.

2007 m. Kaune turėjo gyventi 490 tūkstančių gyventojų, o gyveno 190 tūkstančių. Į Vakarų valstybes išsklaidymui ir nutautinimui vien iš Kauno ištremta 300 tūkstančių. Ši politika kelia grėsmę kauniečių išlikimui.

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. d., doc., Satkevičius Edvardas, J.I.Kraševskio 6-1, Kaunas 8-676-87293, 8-37-333116 satkevichius@yahoo.com. Knygą galima įsigyti pas autorių, Humanito knygine Kaune Donelaičio g. VDU patalpose ir Vilniuje Universiteto g. 4 šalia VU.

Vladimiro Beresniovo piešinys "Su vėliava..."

 
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)