2020 m. rugsėjo 20 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Autoriai palikti be socialinės pagalbos

Sigita STONKIENĖ, "Šiaulių kraštas"

                                                                                                                                                

Benamiai_II.jpg Tiems, kurie už menkus pinigus dirba pagal autorines sutartis ir nuo jų moka mokesčius valstybei, Lietuvoje socialinė parama nepriklauso. Šiauliečiai studentai kreipėsi į rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių su prašymu skirti socialinę stipendiją. Tačiau sužinojo, kad nei stipendija, nei socialinė pašalpa jiems nepriklauso. Priežastis — šeima gyvena iš menko motinos autorinio atlyginimo — 300 litų. Kadangi nėra darbo sutarties, valstybės institucijos nesugeba apskaičiuoti darbo valandų.

Stipendija nepriklauso

Šiaulių universiteto studentai (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) pasijuto tarsi pakliuvę į spąstus. Praėjusią savaitę brolis ir sesuo kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių su prašymu skirti socialines stipendijas. Tačiau sužinojo, kad socialinės stipendijos jiems nepriklauso, nes motina dirba pagal autorinę sutartį. Šeimos tėvas yra bedarbis, registruotas darbo biržoje. Bedarbio išmokos negauna. Šeimos pajamos šiuo metu yra 300 litų per mėnesį.

„Mums paaiškino taip: kadangi mama dirba pagal autorinę sutartį, negalima apskaičiuoti jos valandinio mėnesinio atlygio, o tai reiškia, kad mūsų šeima nepatenka į socialiai remtinų šeimų grupę,“ — redakcijoje stebėjosi jaunuoliai. Studentų motina įsitikinusi: dėl tokių įstatymų valstybė pati priverčia žmones ir įmones slėpti savo pajamas bei griebtis nesąžiningų metodų.

„Vadinasi, jeigu negaliu būti įdarbinta pagal darbo sutartį, geriau būti bedarbe ir jokių mokesčių nemokėti — tada paramą gausiu. Išvada tokia: jeigu nedirbčiau pagal autorinę sutartį, nekiltų jokių problemų,“ — “Šiaulių kraštui“ sakė moteris, kuri nuo savo autorinio atlyginimo valstybei moka 15 procentų pajamų mokesčio ir tam tikrą dalį “Sodrai“.

Kiek laiko žmogus „spragsi“?

Pasak Vidos Tomkevičienės, Šiaulių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistės, skiriant pašalpas ir socialines stipendijas, vadovaujamasi „Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms įstatymu.“ Specialistės teigimu, jaunuolių mama nėra įdarbinta pagal darbo sutartį. Kadangi deklaruojamas ne valandinis atlyginimas, neįmanoma apskaičiuoti mėnesinio valandinio dienos atlygio. „Mes nežinome, kiek laiko žmogus spragsi fotoaparatu arba rašo“, — “Šiaulių kraštui“ sakė specialistė.

Remiantis anksčiau minėto įstatymo nuostatais, jeigu dirbančio pagal darbo sutartį arba bedarbio šeimos kiekvienam nariui tenka ne daugiau kaip po 350 litų valstybės remiamų pajamų, šeima įtraukiama į socialiai remtinų grupę ir socialinė parama jiems priklauso. „Kitaip tariant, jeigu bendros studentų šeimos pajamos būtų net 1400 litų, šeimai vis tiek priklausytų ir socialinė stipendija, ir socialinė pašalpa, — vaizdžiai iliustravo specialistė. — Jaunuolių mama turėtų arba įsidarbinti mažiausiai 0,75 etato pagal darbo sutartį ir iš karto galėtų tvarkytis dokumentus pašalpai gauti.“

„Kitas variantas — užsiregistruoti darbo biržoje, tačiau socialinė pašalpa ir stipendijos vaikams priklausytų tiktai po pusės metų“,— toliau aiškino specialistė ir apgailestavo: — Deja, studentai jau bus baigę kursą be jokios pagalbos. Tikrai gaila tų vaikų, tarėmės su kolegėmis, bet niekuo padėti negalime.“ Norint registruotis Darbo biržoje, nebūtina nutraukti autorinės sutarties, jeigu registruojiesi kaip ieškantis darbo.

Ministerija problemą numeta savivaldybėms

"Šiaulių kraštas„ kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Klausėme: ar tiesa, kad darbas pagal autorinę sutartį atimą teisę į socialinę paramą? Pasak Linos Burbaitės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vyr. specialistės, asmenys, siekiantys gauti piniginę socialinę paramą, turi atitikti bendras anksčiau minėtame įstatyme nustatytas sąlygas. O jeigu sąlygų neatitinka, panašu, problema perkeliama ant savivaldybės pečių.

„Šiuo atveju, kadangi šeimos nariai neatitinka numatytų sąlygų, teigė L. Burbaitė, siekiant padėti šeimai spręsti socialines problemas ir atsižvelgiant į tai, kad šeimos pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas šeimai (350 litų vienam šeimos nariui), Savivaldybės administracija socialinę pašalpą turi teisę skirti iš piniginei socialinei paramai skirtų valstybės biudžeto lėšų (tokiems atvejams panaudojant iki 2 procentų piniginei paramai skirtų lėšų) arba teikti paramą savivaldybės nustatyta tvarka iš savivaldybės biudžeto lėšų“.

Tačiau panašu, ministerijos pasiūlymas problemos neišspręstų. Šiaulių rajono Socialinės paramos skyriaus darbuotojos apgailestavo šeimai nieko negalinčios pasiūlyti. „Anksčiau būdavo sudaromos komisijos, išimties tvarka skiriamos vienkartinės tikslinės pašalpos, o dabar niekuo nebegalime padėti, biudžete trūksta pinigų. Kita vertus, jeigu tokia išmoka ir būtų paskirta, jaunuoliai stipendijos vis tiek negautų“, — sakė V. Tomkevičienė.

Socialinė parama autoriams nenumatyta

Dainius RADZEVIČIUS, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas:

— Autorinė sutartis nėra darbo sutartis. Tai yra civilinė sutartis, kuri nenumato valandinio darbo ir įkainio bei jokių santykių tarp kūrinio užsakytojo ir autoriaus: pavyzdžiui, kiek laiko bus rašomas straipsnis, fotografuojama arba tapomas paveikslas. Autorinėje sutartyje aptariamas tiktai honoraro dydis, nuo kurio atskaičiuojami mokesčiai, suteikiantys tam tikras socialines garantijas.

Šioje situacijoje problema yra tai, kad nėra numatyti socialinės paramos mechanizmai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų peržiūrėti galiojančius teisės aktus ir sukurti bei sureguliuoti kriterijus, kurie leistų žmogui, gaunančiam nedidelę sumą pajamų pagal autorinę sutartį, pretenduoti į socialinę paramą.

Nuotraukoje: Kristina Krysko ir Saulius Skambinas "benamiais" tapo  keisto TV projekto "Turtuoliai vargšai" kūrėjų sumanymo dėka. Ne vienas šalies žurnalistas, iki šiol dirbęs tik už autorinį honorarą , pagal šiandienio gyvenimo realijas  greitai gyvens pusbadžiu...

                                                                                                                      "Klubas.lt" nuotr.

 
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)