2019 m. rugsėjo 21 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Raseiniškiai mokosi atsiprašyti, jeigu suklydo...

Vidmantas Miškinis

rasainiai03 II_1.jpgVisi klystam. Tik vieni mažiau, kiti daugiau. Klaidų išvengia tik tie, kuris nieko nedaro. Ne išimtis yra ir žurnalistai. Spaudos, radijo ir televizijos klaidas pastebi šimtai ar net tūkstančiai.Tačiau viena yra korektūros ar kalbos klaida, o kita – tikrovės neatitinkantys faktai, šališkumas ar vienpusiškumas. Mūsų masinės informacijos priemonės retai kada prisipažįsta, kad suklydo ir dėl to neatsiprašo. Tačiau jau yra ir sveikintinų išimčių.

Iš kitų pakaunės leidinių ne tik savo originaliais feljetonais išsiskiria savaitraštis „Alio, Raseiniai“. Redakcija geranoriškai pirmajame laikraščio puslapyje rašo, kad suklydo, paneigia savo neteisingus ar netikslius teiginius.Toks jauno leidinio redaktoriaus, Lietuvos žurnalistų sąjungos nario Pauliaus Sendrausko požiūris - netoleruoti žurnalistų padarytų klaidų ir dėl jų atsiprašyti straipsnio herojų bei skaitytojų.

„Klaidos ištaisymas“: „Savaitraščio „Alio, Raseiniai“ (liepos 1 d. Nr. 26) publikacijoje „Politikai susipešė dėl senelių globos namų“ dėl pavardžių sutapimo ir vardų panašumo įsivėlė klaida. Sakinys „Be to į pavaduotojo pareigas buvo priimtas valdančiajai daugumai priklausantis tarybos narys Vaclovas Šimaitis“ yra netikslus, iškreipiantis savarbias, su politikų veikla susijusias aplinkybes. Iš tiesų pavaduotoju tapo Vladas Šimaitis, kuris priklauso partijai Tvarka ir teisingumas. Redakcija atsiprašo tarybos nario Vaclovo Šimaičio“.

Kitame numeryje savaitraštis „Alio, Raseiniai“ išspausdino „Paneigimą“, kai žurnalistas, patikėjęs vieno politiko pasakytais žodžiais, apkaltino Lietuvos seimo narį Remigijų Ačą. Nedaug tereikia, kad būtų išspaudintas tikrovės neatitinkantis faktas ir atsiprašyta įžeisto žmogaus. Skaitytojai, matydami tokią redakcijos reakciją į klaidas, kurias patys ištaiso, dar labiau gerbs ir didžiuosis savo svaitraščiu, kurio vieno numerio tiražas yra net 6200 egzempliorių!

„Alio, Raseiniai“ redakcija atsiprašė, prisipažino, paneigė, ką netiksliai parašė, tačiau ne visas kolektyvas dėl netikslumo ar klaidos yra kaltas. Tačiau „Atsiprašyti“ turėtų pats rašinio autorius arba laikraštis turėtų nurodyti, dėl kieno kaltės  ir kodėl įsivėlė klaida. Tai būtų pamoka visiems žurnalistams, bet... Jeigu klysti yra žmogiška, tai prisipažinti suklydus yra dieviška?..

 

 

 


Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)