2019 m. rugsėjo 20 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Prezidento Antano Smetonos nurodytos penkios Lietuvos spaudos ydos


Kiekviena šiandieninė valdžia yra nepatenkinta masinės informacijos priemonėmis, ypač laikraščiais, radijo ir televizijos laidomis, kurios kritikuoja valdančiuosius, kelia viešumon įvairias gyvenimo negeroves. Kaip buvo prieškarinėje nepriklausomoje Lietuvoje? Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas, docentas Andrius Vaišnys leidinyje „Spauda ir valstybė 1918 – 1940 m.“ pateikė Lietuvos prezidento Antano Smetonos (1874-1944) samprotavimus apie spaudą.

1932 metais Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, duodamas interviu žurnalui „Naujoji Romuva“, „Vilties“ laikraščio 25-mečio proga, nurodė penkias spaudos ydas:

1. Spauda per mažai lietuviška. Pretenziją A.Smetona grindė tuo, kad periodika per mažai domisi krašto reikalais, daugiau vietos skirdama užsieniui. Jei spauda nesiliaus be kritikos ir be saiko skleisti svetur formuluojamas idėjas, tai Lietuvai ims grėsti nutautėjimo pavojus.

2. Prasta kalba. Tai ne kartą A.Smetonos, nuolat reiškusio susirūpinimą lietuvių kalbos norminimu, akcentuotas priekaištas žurnalistams.

3. Spaudos etikos sąmonė labai silpna. Ši A.Smetonos mintis yra keistoka, žinant, kad Lietuvos spaudą ribojusi cenzūra žurnalistus vertė prisitaikyti.

4. Kompetetingų žurnalistų yra labai nedaug. Žurnalistai nedaug skaito, užtat daug rašo.

5. Inteligentiškumo stoka. Pasigendama tos judrios inteligencijos, to skaidraus dorovingumo ir to kūrybinio nusiteikimo, kurių dėka viskas nusakoma įdomiai, originaliai ir savarankiškai.

Prieškarinėje Lietuvoje oficialiai nebuvo žurnalistinės cenzūros, nes Konstitucija garantavo žodžio ir spaudos laisvę. Tačiau po 1926 metų valstybės perversmo spaudos cenzūra buvo įvesta tam tikrais teisės aktais. Docentas Andrius Vaišnys pastebėjo, kad „Reikalavimas apie kažką nerašyti pateisino veik visus ministrų ir premjerų veiksmus. Cenzūra vertė dienraščius tylėti, kai Sovietų Sąjunga užpuolė Lenkiją, po to – Suomiją“. (Mūsų svetainės „Komentaruose“ pateikiama „Kauno dienos“ žurnalistės, LŽS narės Vaidos Milkovos publikacija „Už spaudos laisvę kovojo kalėjime“).

Vilniaus universiteto docentas Andrius Vaišnys teigia, kad tarpukario vyriausybių padarytos klaidos, bandymai pažaboti žinisklaidą, yra įspėjimas tiems, kurie dabartinėje Lietuvoje prabyla apie Seimo paleidimą arba būtinumą pažaboti „blogą“ žurnalistiką.

Istorinės prezidentūros Kaune nuotraukoje: 1926 – 1940 metų Lietuvos prezidentas Antanas Smetona.

Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)