2019 m. rugsėjo 17 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Nepriimam. Neišbraukiam. Negąsdinam. Tik primenam...

Vidas Mačiulis


LŽS valdyba į tikruosius narius priėmė aštuonis spaudos, radijo ir televizijos žurnalistus, o keturis buvusius profesinės sąjungos narius išbraukė. Šį kartą kauniečių - nei priimtų, nei pašalintų LŽS narių nebuvo, nes nebuvo norinčiųjų papildyti mūsų gretas, kaip ir jas palikti. Pagal Lietuvos žurnalistų sąjungos priimtus įstatus į LŽS priima ir iš jos šalina tik Valdyba. Atskirų skyrių ar klubo valdantieji organai tokios teisės neturi. Gali tik paskatinti taip padaryti.

„Žaliajame slėnyje“, kuris yra tarp Klaipėdos ir Palangos, buvo surengtas seminaras Žemaitijos žurnalistams bei išvažiuojamasis LŽS valdybos posėdis. Grožėtis vasarišku pajūriu nebuvo laiko. Aptarus šiandinines žurnalistikos problemas, patvirtinus Lietuvos žurnalistų sąjungos eilinio suvažiavimo, kuris 2010-ųjų lapkričio 27-ąją įvyks Vilniaus Rotušėjė, Įstatų keitimo komisiją, priėmus į LŽS naujus narius ir išbraukus nenorinčius jais būti, skyrių ir klubų pirmininkai išskubėjo į namus.

LŽS Kauno apskrities skyriaus sąrašuose dabar yra 154 spaudos, radijo ir televizijos darbuotojai. Tačiau koks tikslus kauniečių profesinės sąjungos narių skaičius kol kas neaišku. Liepos 1-ąją baigiasi nario mokėjimo už 2010 metus laikas. Tačiau yra narių, kurie jau vieneri ar net dveji metai pamiršę atlikti savo pareigą. Nežinoma, ar jie užuomaršos, ar nusprendė atsisakyti LŽS nario pažymėjimo. Jeigu taip, turėtų pateikti prašymą išbraukti juos iš LŽS narių, kaip pasielgė tie keturi (vilniečiai ir panevėžiečiai) buvusieji. Galima ir reikia kaltinti šalyje vis dar esančią krizę. Tačiau kas mėnesį skirti po 5 litus nario mokesčiui kai kas negalėjo ar nenorėjo, kai žurnalistų atlyginimas ir honoraras buvo solidesnis.

Kur panaudojamos surinktos kuklios lėšos? Kadangi visi LŽS nariai priklauso ir Tarptautinei žurnalistų federacijai, dalis pinigų skiriama metiniam mokesčiui, kaip ir LŽS fondui, kuris skirtas teisinei kolegų konsultacinei pagalbai. Likusios lėšos lieka skyrių ir klubų sąskaitose ir naudojamos jų veikloje. Kauno skyrius už surinktus pinigus pagerbia konkursų laureatus, jubiliatus, skiria lėšas gėlėms, gedulingiems vainikams, užuojautoms. Nario mokestis, kurio pakaktų gal tik porai mėnesių, nenaudojamas pastato išlaikymui, komunalinių ir ryšio paslaugų mokesčiams.

Jau treti metai LŽS Kauno apskrities skyrius netvirtina ir neįpareigoja savo atstovo būti atsakingu už nario mokesčio rinkimą (jis yra mokamas, o ne renkamas ir juo labiau „išmušinėjamas“, kai elektroninės bankininkystės amžiuje viską galima atlikti internetu). Jeigu kuris nors valdybos narys paklausia ar primena apie nesumokėtą mokestį, tai tik vedinas geranoriškų paskatų, primindamas kolegoms apie jų pareigą. Juo labiau dėl to aplaidumo Kauno apskrities skyriaus valdyba nė vieno nario nesvarstė ir nesiūlė šalinti iš LŽS. Tik Lietuvos žurnalistų sąjunga, besiruošianti eiliniam suvažiavimui ir vadovaudamasi LŽS įstatais, tikrina ir nagrinėja kiekvieno atskiro nario įskaitą ir priklausomybę LŽS. Taip buvo ir 1996 metais įvykusio suvažiavimo išvakarėse. Tada irgi ne vienas žurnalistas liko už savo profesinės sąjungos „borto“.Tiems, kas dar neapsisprendė rašyti pareiškimą išstoti ir nori likti LŽS, primename Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus duomenis: Swedbank; a/s LT31 7300 0100 0224 8443 ; į/k 193413282. Taigi, pats LŽS Kauno apskrities skyrius į sąjungą nepriima. Iš jos nešalina ir negąsdina, kad taip darys, o tik primena apie žurnalistų sąjungos narių pareigą.Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)