2019 m. gruodžio 9 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Iš praeities - į ateitį

Laimonas Inis

L.jpgAtkurtoji XXVII knygos mėgėjų draugija, vadovaujama kaunietės Dalios Poškienės, gražiai puoselėja knygos kultūros paveldą ir tęsia savo pirmtakių tradicijas. Išleistas ketvirtasis XXVII knygos mėgėjų metraštis (40,5 spaudos lankų), kurį redagavo žinomas rašytojas ir žurnalistas Laimonas Inis. Iš 527 egzempliorių, vienas, pažymėtas 90-uoju numeriu, padovanotas LŽS Kauno apskrities skyriui. Kauniečių žurnalistikos senjorų klubo MES narių susibūrime ketvirtąjį Metrašt pristatė Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungų narys Laimonas Inis:

„Prieškario Lietuvoje buvo gausu įvairių organizacijų ir draugijų. Visas jas ištiko vienas ir tas pats likimas – 1940 metais buvo likviduotos ir, regis, visiems laikams turėjo būti pamirštos. Bet taip neatsitiko. Štai 1993 m. Kaune susibūrę knygiai, kolekcininkai, spaudos istorikai, bibliotekininkai atkūrė prieškaryje veikusią XXVII knygos mėgėjų draugiją. Vienas iš reikšmingiausių jos darbų – knygų leidybos tradicijos tęsimas. Pakartotinai išleisti Metraščio I ir II tomai, taip pat naujai parengta III knyga, o štai dabar rankose turime solidų IV „Knygos mėgėjų metraščio“ tomą.Sudarytoja D.Poškienė, išleido XXVII knygos mėgėjų draugija ir „Naujojo lanko“ leidykla.

Naujame Metraštyje skelbiami Draugijos narių, mokslininkų, knygos puoselėtojų ir kolekcininkų straipsniai, nagrinėjantys lietuviškos knygos, spaudos, bibliotekų istoriją, pasakojantys apie žymius bibliofilus, asmenines kolekcijas, sovietmečio savilaidos tyrinėjimus, spausdinami archyviniai dokumentai ir kita. Tome daugiau kaip 30 rašinių, gausu iliustracijų. Kuo gali būti naudinga ši knyga ne tik knygiams, kolekcininkams, bet ir plačiajai visuomenei? Mano galva svarbūs keli aspektai.

1. Mokslo tyriamasis. Pirmą kartą mūsų literatūroje taip plačiai ir išsamiai aptariama ir tyrinėjama teisininko, poeto, visuomenės veikėjo Petro Roizijaus veikla ir teisynai, XX a. Pirmosios pusės Kauno spaustuvių, XV – XVII a. Vilniaus vienuolynų ir privačių bibliotekų istorija (prof. V. Andriulio, dr. E. Vaitkevičiūtės, prof. dr. V. Žuko, A. R. Čaplinsko straipsniai).

2. Istoriografinis. Aptariama šv. Brunono Bonifaco ikonografija Pažaislio vienuolyno freskose, Lietuvos pašto ženklų istorija, išeivijos kultūrinė veikla (autoriai dr. L. Šinkūnaitė, L. Veržbolauskas, D. Dapkutė).

3. Bibliografinis. Z. Keručio, B. Butkevičienės, A.Burkaus, E.Borutaitės – Makariūnienės, D. Akstino rašiniai apie žinomą ir nežinomą advokatą Tadą Vrublevskį, brolius Biržiškas, Vytautą Kazimierą Jonyną, Kazį Borutą, Kazį Inčiūrą.

4. Bibliofilinis. Atveriamos bibliofilų ir kolekcininkų saugyklų ir kaupyklų slaptosiosios durys ir visuomenei parodomos vertybės, kurių nėra net didžiausiose pasaulio bibliotekose ar muziejuose (akad. A. Buračo, V. Staniulio, D. Akstino, H.Kebeikio, K. Varnelio kolekcijos).

5. Išliekamasis. Knygoje skelbiami rašiniai ateityje galės būti vertingi knygos istorijos tyrinėtojams, spaudos darbuotojams, nes tai žinių, tyrinėjimų, faktų ir dokumentų savotiška kaupykla.

Pirmasis knygos pristatymas įvyko Vilniuje, Nacionaliniame muziejuje. Dalyvavo knygos mėgėjų draugijos nariai, straipsnių autoriai, Lietuvos universitetų asociacijos narės, Vilniaus ir Kauno kultūros visuomenė. Jaudinančią kalbą pasakė Draugijos garbės narys poetas Justinas Marcinkevičius. Knygai atvertas kelias į gyvenimą.“ Metraščio sutiktuvės Kaune – balandžio 27 d. 16 val. M. K. Čiurlionio muziejuje, Vilniuje – LR Seime, gegužės 7 d.

Rašytojas ir žurnalistas Laimonas Inis ketvirtąjį Metraštį pristato LŽS Kauno skyriaus senjorų klube MES.

Vladimiro Beresniovo nuotrauka

Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)