2019 m. gruodžio 15 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Komentarai


2013-06-18
Arnoldas Aleksandravičius. Kas labiausiai griauna lietuvių kalbos sistemą?

Kai kurios visuomeninės organizacijos, kryžiumi gulančios, jog Lietuvos piliečių asmenvardžiai oficialiuose dokumentuose visuomet būtų nurodomi valstybine kalba be jokių svetimų abėcėlių raidžių, nepastebi ar nekreipia dėmesio, kad jau daugiau nei dvidešimt metų nelietuviškos pavardės į Lietuvos Respublikos pasus ir asmens tapatybės korteles rašomos nusižengiant svarbiausiai lietuvių kalbos gramatikos taisyklei - be galūnių. Lietuvos įstatymai tai leidžia.  „Ūkininko patarėjo“... daugiau

2013-06-16
KABELINĖ TELEVIZIJA "VEŽA" VISĄ ŠEIMĄ

Praėjo pusmetis nuo analoginės antžeminės televizijos išjungimo 2012 m. spalio 29-ąją, o Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (LKTA) gali tik pasidžiaugti, kad jos esami ir potencialūs klientai buvo laiku bei tinkamai informuoti apie pokyčius ir dabar jau nemažai jų mėgaujasi kabelinės televizijos teikiamais privalumais.   Nuotraukoje: Lietuvos kabelinės televzijos prezidentė Vaiva Žukienė (viduryje) su viceprezidentu Juozu Jurelioniu ir LNK generaline direktore... daugiau

2013-06-11
Povilas Sigitas KRIVICKAS. Kur slypi sėlio Viliaus Jasinevičiaus fotomagika

Ma­lo­nu pri­tar­ti ko­le­gai, darbš­čiam fo­tog­ra­fui V.Ja­si­ne­vi­čiui, kad ro­kiš­kė­nai pel­ny­tai sa­ve kil­di­na iš sė­lių. Juk sė­liai – tai bal­tų tau­ta, ne tik gy­ve­nu­si Sė­lo­je (šių die­nų Lat­vi­jos Sė­li­jo­je, tai yra, į pie­tus nuo Dau­gu­vos upės), bet ir tu­rin­ti pa­li­kuo­nių Ro­kiš­kio, Ku­piš­kio, Bir­žų, Za­ra­sų sa­vi­val­dy­bė­se. Sė­liai kal­bė­jo sa­vo kal­ba, ku­ri jau yra mi­ru­si. Sė­lių kal­ba pri­klau­so In­doeu­ro­pie­čių kal­bų šei­mai, Bal­tų ­kal­bų gru­pei. ... daugiau

2013-05-20
„Kauno dienos“ fotografas „Auksinį kadrą“ sugavo Petrašiūnuose

Neseniai buvo pagerbti geriausi metų spaudos fotografijos darbų autoriai. Tarp jų „Auksinio kadro“ apdovanojimą pelnė 26-erių „Kauno dienos“ fotografas Andrius Aleksandravičius. Jo įamžintas kadras nugalėjo „Europos metų“ kategorijoje. „Nesu nei žurnalistas, nei menininkas. Tipišku spaudos fotografu savęs irgi nepavadinčiau. Vis dėlto stereotipai ne visada turi pasiteisinti“, – šyptelėjo A.Aleksandravičius. – Kauno technologijos universitete esi įgijęs... daugiau

2013-05-20
Žilvinė Petrauskaitė. "Kauno diena": Būkime kartu !

„Kauno dienos“ bendruomenė yra nuostabi. Jau daug dešimtmečių Kaune turbūt nėra įvykio, kuris praslystų pro budrias dienraščio skaitytojų akis. „Kauno dienos“ draugai ne tik praneša apie įvykius, bet ir komentuoja žurnalistų rašinius, siūlo savo temas ir pašnekovus.  Drąsiai galima sakyti, kad „Kauno dienos“ skaitytojai – tai tie pilietiški, socialiai aktyvūs žmonės, kurių reikia, kad Lietuva pagaliau atsikratytų sovietinio mentaliteto... daugiau

2013-04-28
Juozas Purickis - diplomatas, visuomenininkas, kūrėjas

2013-ųjų balandžio 19-ąją sukako 130 metų, kai gimė  Lie­tu­vos Vals­ty­bės Ta­ry­bos na­rys, dip­lo­ma­tas, žur­na­lis­tas ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas Juo­zas Pu­ric­kis. Jis 1925-26 metais redagavo dienraštį "Lietuva", 1930 m. - žurnalą "Tautos ūkis". Nuo 1925 metų dirbo Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungoje, buvo Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas, vienas iš "Žurnalistikos kursų namie" lektorių, išleido brošiūrą "Žurnalisto profesija".  ... daugiau

2013-04-16
Žurnalistų kūryba - po didinamuoju stiklu

Mirties nuosprendis laikraščiams skelbiamas per anksti - prie tokios išvados priėjo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, išanalizavusi pernykštę žiniasklaidos situaciją ir palyginusi ją su ankstesnių metų rezultatais. Teigiama, jog internetas - potencialus saviraiškos laisvės įgyvendinimo užribis, o užribinė saviraiškos laisvė nebėra demokratijos vertybė. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) nagrinėja skundus dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos... daugiau

2013-04-13
Arnoldas Aleksandravičius. Neraštingų mokinių mažaraščiai mokytojai

Dėl to, kad 2010–2012 metais per valstybinius egzaminus net 30 proc. abiturientų atpasakojimus rašė blogiau už daugelį guvesnių pradinukų, Lietuvos politikai, mokytojai, rašytojai ir Lietuvių kalbos instituto veikėjai apkaltino globalizaciją, internetą, anglų kalbos įtaką ir nusiplovė rankas. Ar mokiniai tik patys kalti, kad yra neišprusę, o pedagogai ir tie, kurie sudarinėja mokymo programas, dirba pavyzdingai? Šiuolaikinės lietuviškų apsakymų ir eilėraščių knygos, kurias... daugiau

2013-04-07
Vandalai Kauno žurnalistų namus suniokojo be jokio gailesčio

Daugiau nei tris valandas pirmadienį darbavosi Kauno policijos pareigūnai, tirdami įkalčius, kurių gausiai paliko naktį iš sekmadienio, tikėtina, tarp 2 ir 3 valandos, nežinomi įsibrovėliai, suniokoję Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus patalpas. Į pačiame miesto centre, V.Putvinskio gatvėje esantį daugiau nei 150 metų, prie Žaliakalnio šlaito prigludusį restauruotą mūrinuką jie pateko per terasą, išmušę langą... daugiau

2013-03-31
Giedrius Kuprevičius: pabūkime kartu

Nesu pranašas ir negaliu spėlioti ateities pagal savo nuotaikas, tačiau yra viena lengvinanti aplinkybė – esu iš menininkų luomo. Jeigu šventieji ir apaštalai turi Dievo dovaną pranašauti, tai menininkai tenkinasi intuicijomis, kurios atkeliauja apmąstant dabartį. Taigi Velykų rytą, kai dausas ir žemes sudrebins geroji naujiena, manęs neapleis nerimas. Tas pats, kuris sklando Lietuvoje kaip kokia smegenis... daugiau

2013-03-30
Libertas KLIMKA. Pavasario šauktuvės

Pavasarį senovės lietuviai sutikdavo iškilmingomis apeigomis kaip mielą, labai lauktą svečią. Apie tai nedaug težinome, tik tiek, kiek randame istoriniuose šaltiniuose. Štai rytoj vakaro žaroje turėtume pamatyti trečiąją šių metų neomeniją - ploną mėnulio pjautuviuką.  Pagal senovinius papročius tą reiktų pažymėti Pavasario šauktuvėmis. Teodoras Narbutas „Lietuvių tautos istorijos” pirmajame tome, išleistame... daugiau

2013-03-28
Ar užteks parako LRT vadui?

Vienam baltam dūmeliui neseniai išrūkus iš Siksto koplyčios kamino Vatikane, dar viena, tik Lietuvai svarbi, LRT tarybos konklava po ilgo ir kankinančio antradienio taip pat išsirinko naująjį vadą. Liežuvis kažkaip nesiverčia sakyti „išsirinko senąjį“, nors Audrius Siaurusevičius jau ir vadovavo LRT visą pastarąją 5-erių metų kadenciją. Kad ir kiek būtų kritikų, kad ir kaip visi tyčiotųsi iš kuklios nacionalinio transliuotojo auditorijos, lygindami... daugiau

[1]      «      13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25      »      [39]
LŽS NARIAI,
DĖMESIO!

2020-ųjų sausio 11-ąją, šeštadienį, 14.00 val. Žurnalistų namų didžiojoje salėje (V.Putvinskio g. 48, Kaunas) įvyks LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos ataskaitinis ir rinkiminis susirinkimas.

 Darbotvarkėje: 
1.Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos darbo ataskaita už 2016-2019 metus. Pranešėjas skyriaus pirmininkas Vidas Mačiulis. Diskusijos.

2. LŽS Kauno apskrities skyriaus naujos valdybos ir pirmininko rinkimai

Visų skyriaus narių, kurių mūsų įskaitoje  yra 87, dalyvavimas būtinas.

Po oficialios dalies šventinė vakaronė, kad 2020-ieji būtų kūrybingi...Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.


Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.


Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.


Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)