2017 m. gruodžio 16 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Apdovanojimai


PAGARBA, KAUNIEČIŲ PELNYTA KŪRYBINGU DARBU IR AKTYVIA VEIKLA

Apdovanotieji LŽS Kauno apskrities skyriaus nariai

MEDALIU „UŽ NUOPELNUS ŽURNALISTIKAI“:

Povilas Antanas Kaunas (2015)

Virginija Grigaliūnienė, Aurelija Žutautienė (2014)

Marijana Jasaitienė (2013)

Gediminas Jankus, Stasys Jokūbaitis (2011)

Petras Garnys, Audronė Jankuvienė (2010 m.).

Vladimiras Beresniovas, Jonas Laurinavičius, Rūta Kanopkaitė, Birutė Mačienė (2009 m.).

Vidas Mačiulis (2008 m.). 

Vytautas Andrejaitis, Laimonas Inis, Juozas Kundrotas, Teklė Mačiulienė (2007 m.);

VINCO KUDIRKOS PREMIJOS LAUREATAI:

Vidas Mačiulis (2015), Vidmantas Valiušaitis (2014) Evaldas Butkevičius, Birutė Garbaravičienė, Dalia Juškienė, Rūta Kanopkaitė, Žilvinė Petrauskaitė, Ramutė Vaitiekūnaitė.

VYTAUTO GEDGAUDO PREMIJOS LAUREATAI

Juozas Kundrotas, Egidijus Aleksandravičius, Daiva Budrienė, Antanas Budrys, Audronė Jankuvienė, Irena Petraitienė, Viktoras Rudžianskas.

VAIŽGANTO PREMIJOS LAUREATAI:

2010 m. - Juozas Kundrotas; 2012 m. - Perpetua Dumšienė

PETRO BABICKO PREMIJOS LAUREATAI:

2012 m. - Benas Rupeika; 2013 m. - Vidas Mačiulis, 2014 m. - Juozas Šalkauskas, 2015 m. - Henrikas Vaitielūnas, 2016 m. - Bernardeta Lukošiūtė - Stankevičienė

BURMISTRO JONO VILEIŠIŲ MEDALIAI ĮTEIKTI:

Aleksandrui Vitkui, Stasiui Dargiui, Vladui Dekšniui, Ramutei Pečeliūnienei, Lilijai Stoškienei, Albertui Švenčioniui (2016), Birutei Garbaravičienei, Jonui Klemanui, Juozui Kundrotui, Galimui Sitdykovui (2015); Algimantui Butnoriui, Evaldui Butkevičiui,  Birutei Mačienei, Virginijai Skučaitei, Adomui Subačiui, Ričardui Šakniui, Juozui Ruzgui, Ričardui Venckui (2014) ; Laimonui Iniui, Viliui Kavaliauskui, Vladui Žirguliui (2013);

KAUNO MENO KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS PREMIJOS LAUREATAI:

Laisvis Karvelis (2015), Stasys Dargis (2013) Daiva Budrienė, Antanas Budrys, Svetlana Gužauskienė, Vilius Kaminskas (2008), Juozas Kundrotas (2007), Viktoras Rudžianskas (2002).

„ŽURNALISTIKOS RITERIO“  GARBĖS VARDAS SUTEIKTAS:

Vidui Mačiuliui (2015), (BNS žurnalistams (2014), Genovaitė Baliukonytė (2013), Povilui Antanui Kaunui (2012) Tomui Jarusevičiui (2011), Dovilei Kamarauskienei (2010),  Juozui Kundrotui (2009 m.), Dainiui Radzevičiui (2008 m.), Arūnui Dambrauskui (2007 m.), Kristinai Kučinskaitei (2006 m.).

„GINTARINIO PARKERIO“ LAUREATAI:

2014 m. - Rūta Kapočiūtė, Galim Sitdykov 

2013 m. - Marius Bagdonas, Ričardas Venckus, Aleksandras Vitkus

2012 m. - Elena Bakanauskienė, Perpetua Dumšienė, Povilas Antanas Kaunas, Vilma Kasperavičienė, Vilius Kavaliauskas

2011 m.- Violeta Juodelienė, Irena Nagulevičienė, Rita Šemelytė, Petras Žemkauskas, Adomas Subačius, Paulius Sendrauskas

2010 m. - Valerijus Buklajevas, Laisvis Karvelis, Vytas Selelionis, Virginija Skučaitė, Rūta Stankevičiūtė, Jolantas Tamašauskienė

2009 m. - Danguolė Bunikienė, Aušra Garnienė, Rasa Jagaitė, Regimantas Rainys, Tadas Širvinskas, Saulius Tvirbutas 

2008 m. - Zenonas Kamarūnas, Aldona Kibirkštienė, Jurgita Kirkilaitė, Jūratė Kuzmickaitė, Danutė Marcinkevičienė, Ramutė Pečeliūnienė 

2007 m. - Greta Čižinauskaitė, Tomas Jarusevičius, Vilius Kaminskas, Kristina Lukoševičiūtė, Asta Raicevičienė, Albertas Švenčionis 

2006 m. - Birutė Garbaravičienė, Stasys Dargis, Vidmantas Kiaušas, Žilvinė Petrauskaitė, Romas Poderys 

2005 m. - Vytautas Andrejaitis, Renaldas Gabartas, Rūta Kanopkaitė; Vilius Kavaliauskas; Vaida Lanauskaitė., Austė Stoškutė 

2001 m, -  2001 m. - Virginija Grigaliūnienė, Violeta Gustaitytė, Alvydas Kazlauskas, Rolandas Maskoliūnas, Saulius Pocius, Polikarpas Ragožis, Vaida Samuolytė, Ramutė Vaitiekūnaitė.
....
1995 m. Stays Jokūbaitis, Jadvyga Pekarskaitė, Birutė Mačienė

Vaiciunas_Petras__I.jpg

PETRAS VAIČIŪNAS
       (1880 - 1959)

GYVENIMO  PRELIUDAI

Klausyki, kūrėjau, ką tart tau norėjau!
Duok širdį ir protą už dieną aušrotą,
Už kvepiantį žiedą, už paukštį, kurs gieda!..
Kančias nugalėjęs, būk džiaugsmo kėlėjas!

***
Ak, laike, grąžink man metus ir sveikatą!..
Žiūrėk, ką branginti jis dabar tik suskato!
Kodėl nemokėjai branginti to turto,
Kai akys tau švietė, kol ausys nekurto?

***
Gyvenimo kelias lig kapo tik kastas,
O meno - žmogaus amžinybė jam mastas.

***
Tiek darbo dar laukia!..Tiek žygių dar rūpi!..
O metai nelaukia...Jie bėga kaip upė...

***
Kur rast išminties tiek, kad, lūpas pravėręs,
Praneštumei širdžiai, kur glūdi jos gėris?

***
Kam gedulu gaubtis, kai krisdamos snaigės
Tai sako, kad gėlei gyvenimas baigės.
Pavasario saulei danguj sušvytėjus,
Vėl sveikins gėlė ją, beliaus ją žydėjus.

***
Ak, upe, kur bėgi ir bėgt nepaliauji?
Aš bėgu į jūrą. O tu kur keliauji?Zurnalistu_irankiai_3_n_I_II.jpg


Vladimiro Beresniovo piešiniai

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)