2019 m. rugsėjo 16 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Smailiu žvilgsniu


A.DABULSKIS. TIKĖTINI VLABERIO NETIKĖTUMAI

Kadaise poetas sąmojingai ištarė: jeigu žvaigždės spindi, vadinasi, kam nors reikalingos... Panašiai manytina ir apie visus menus, tarp jų ir karikatūrą, humoristinius piešinius. Tikslingumas neginčytinas. O kokia šiandieninė jų būklė, apyvarta?Į aiškius rėmus įspraustą karikatūrą mielai naudojo spauda, įvairūs kultūriniai renginiai, parodų organizatoriai

Vis dėlto pasitaikydavo spragų, pro kurias mūsiškių autorių lakštai nukeliaudavo į užsienius (parodas, konkursus), sulaukdavo gerų įvertinimų, pripažinimo, laurų. Bene vienas iš labiausiai aktyvių tokio bendradarbiavimo entuziastų – kaunietis Vladimiras Beresniovas, įtvirtinęs savo pseudonimą – VLABER. (Karikatūristo darbai – svaitainės „Piešiniuose“).

Rūpėjo KURTI, o ne KOVOTI. Tai labai reikšminga laikysena. Gerokai pasikėlus virš pigaus pataikavimo, egoistiško prisitaikymo ar tyčinių akibrokštų, pikto ir triukšmingo reklamavimosi. Ilgainiui šitokia dailininko pozicija išugdė, įtvirtino savotišką kūrėjo nepriklausomumą nuo politinių, ideologinių, socialinių suvaržymų, tarsi jų nė nebūtų.

Atgimimo laikotarpiu, Vlaberio neištiko kūrybinė drama ir neapėmė paviršutiniška, apgaulinga euforija. Menininkas liko koks buvęs – pernelyg neįklimpęs į kasdieniškas aktualijas. Į buities ir visuomeninės būties realijas žvelgia iš savosios aukštumos, su ironijos ir absurdo nuovoka.

Vlaberiui neprireikė jokių kūlversčių, lūžių, būtinybės ką nors iš esmės keisti kūryboje. Nepriblėsoentuziazmo eksponuoti savo darbus tolimuose užsieniuose, nors tiek daug progų čia pat, Lietuvoje. Tik suspėk suktis, dalyvauti, atsiliepti į tą laisvą įvairovę.Vladimiras Beresniovas lieka toks pat paslankus ir produktyvus kaip ir kopimo į kūrybos aukštumas metais. Taip pat nepalyginamai plačiau atsivėrė knygų iliustravimo sritis.

Humoristinės kūrybos impulsai dažniausiai kyla iš įprastų versmių – iš vidinių nuostatų konflikto su aplinka. Ori, nepriklausoma kūrėjo laikysena, nepataikavimas jokiai ideologinei.Iš Vlaberio piešinių visada galėjom tikėtis netikėtumų, grakščių akibrokštų, absurdiškiausių pervartų Jo kuriamo pasaulio erdvėje nėra nieko neįmanomo. Tiktai gal ne viską išsyk suvokiam, nes čia viešpatauja nekasdieniška, nebuitiška absurdo logika.

Bene labiausiai pastebimi linksmieji virsmai ( persikūnijimai), kurių apibendrinimui tinka tokios sąvokos kaip linksmoskopas, linksmoteka ir pan. Lyg kokia tikrovės ir fantazijos sąsaja. Arba lieptas iš niūrios, grisios realybės į visagalę vaizduotę ir žiūrovas atsiduria kitoje tikrovėje, kuri nebeturi įprastos logikos, griežtų ribų. Taip imama samprotauti potekstėmis, užuominomis, nuojautomis, asociacijomis. O mes šitaip pajuntame meno beribiškumą, kūrybos visagalybę.

Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)