2016 m. gruodžio 7 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Tarpukario Lietuvos spaudos įvairenybės

Kas man nepatinka Kaune?

Tikrai ir aš myliu Kauną, bet ir man daug kas jame nepatinka.Štai nurodysiu. Vyrai dažnai vaikščioja neskustom barzdomis, apžėlę, apsileidę. Gerai rėdytis ir mūsų vyrai mėgsta. Jie siuvasi kostiumus pas brangius siuvėjus vis iš audeklų, medžiagų, bet vis tiek kaip baidyklės. Tegul sau privatūs žmonės, pagaliau, gyvena, kaip nori. Bet kaip esti biauru, kai nueini į kokią įstaigą ir tave sutinka valdininkas neskusta visą savaitę barzda, nešukuotais, senai kirptais plaukais.Pažiūrėkite į ponų rankas! Retai pamatysit jas švarias. Nagai nenukirpti, „nagų juodimai“ labai stambūs. Arba. Žiūrėk, koks gerai pasirėdęs ponas ateina į krautuvę ar šiaip įstaigą, tai nepasisveikins, bet stačiai eina ir šiurkščiai pakalbėti ko jam reikia. Mandagumas reikalingas nors ir su paprasčiausiais žmonėm. O mūsų ponai to nežino. Nebūkim tokie kaip lenkai jau perdaug ceremoniališki. Bet nebūkim ir meškos.

„Diena“, 1934 m.Nr. 41
***

Dėl korespondencijos  iš Kontaučių

„Žemaičių prieteliaus“ 31 nr. pasirašęs „Paparčio žiedu“ korespondentas parašė apie mano krautuvę neapgalvotus faktus: kad prie mano krautuvės esanti „nejauki patalpa“ - „abisinų biuras“ ir t. t. Tikrumoje yra taip: ilgą laiką Kontaučiuose tebuvo mano vieno krautuvė, kurią skaitlingai lanko ne tik miestelio gyventojai, bet ir apylinkės parapijiečiai. Tad nenuostabu, kad tie žmonės užeina pas mane į gyvenamąjį kambarį - žiemą pasišildyti, vasarą pailsėti. Korespondentas matyti tiek dalyką mažai patyrė, kad dar nežino, kur aš gyvenu - mano gyvenamus namus laiko kažkokia „patalpa“ ar „biuru“. Į Kontaučius pirmadieniais ir penktadieniais pareina paštas, aš kaipo šaulys gaunu „Trimitą“ „Mūsų laikraštį“ ir tais vakarais skaitau laikraščius, o kiti vargingo luomo gyventojai irgi seka spaudą: atėję į krautuvę pasiklauso skaitant, nes mes čia nei klubų, nei skaityklų neturim. Bendrai kontautiškiai laikraščių gana daug skaitom. Gaila, kodėl korespondentas to nežino. Kas dėl lošimo bulkutėmis ir kitko, tai Kontaučiuose bulkučių ir gauti nėra galima. Čia muštynių nėra įvykę. O taip pat trikampiu naudotis niekas negali uždrausti, nes trikampiui supilti ne tik šauliai prisidėjo, bet daugiausiai krepšeliais žemės sunešė vargingieji miestelėnai. Tad ir šventadieniais jiems pailsėti tame trikampėlyje neturėtų niekas uždrausti.

Krautuvininkas

,,Žemaičių prietelius", 1936, Nr.33"

Iš knygos ,,Duokit fraką". 

Sudarytoja Akvilė Žilionytė

Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Aktualijos


2016-12-01
Nepykite, mūsų internetinė svetainė www.kaunozurnalistai.lt pradėjo šventines atostogas. Jos tęsis iki 2017-ųjų...

Dėmesio! 2016-ųjų gruodžio 1-ąją Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus internetinė svetainė www.kaunozurnalistaoi.lt pradeda kalėdines ir naujųjų metų atostogas! Tai atsitiko dėl redaktoriaus, LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininko Vido Mačiulio ,, kaltės“. Medikų dėka – jis pradeda ilgiausias savo gyvenime atostogas, nes anksčiau jos trukdavo ne ilgiau kaip savaitę. Nuo 2010-ųjų gegužės, kai LŽS Kauno... daugiau

2016-12-01
Žurnalistas P.A. Kaunas. Spektaklis prie valdžios lovio...

Jau trečią dešimtmetį gyvename nepriklausomoje Lietuvoje. Atrodo, jau turėjome įsisąmoninti, kad tik atmetę bet kokias politines bei asmenines ambicijas, o sutelktomis pastangomis siekdami bendro tikslo – savo šalies suklestėjimo – turėtume ryžtingai žengti priekin.  Tačiau mes, kas ketvirti metai rinkdami naują Seimą, pirmiausia galvojame ne apie atliktų ir atliekamų darbų įprasminimą bei tęstinumą, o tą didžiulę, nepakartojamą šventę – rinkimus į Seimą, o vėliau... daugiau

2016-12-01
GRUODŽIO MĖNESĮ GIMUSIEJI, ILGIAUSIŲ METŲ, ILGIAUSIŲ!..

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdyba ir žurnalistikos senjorų klubas MES nuoširdžiai sveikina LŽS narius, taip pat savo profesinei sąjungai nepriklausančius, gimusius paskutinį metų mėnesį. Sveikatos. Kūrybos. Džiaugsmo. Laimės! 2016-ųjų gruodžio mėnesį gimtadienį švenčia: 12.01 Giedrė SUČILIENĖ 12.13 Vladimiras BERESNIOVAS  12.13 Virginija VANGIENĖ  12.22 Rasa PRASCEVIČIENĖ 12.25 Arūnas DAMBRAUSKAS 12.25 Algimantas BARZDŽIUS 12.29 Romas PODERYS ... daugiau

2016-12-01
Kolegė žurnalistė Kristina Lukoševičiūtė apie save. NEI VELNIAS, NEI GEGUTĖ

Talentinga jonavietė žurnalistė, ilgametė LŽS narė Kristina Lukoševičiūtė 2016-ųjų rudenį atšventė gražią gyvenimo sukaktį. Ją, buvusią aktyvią Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos narę, nuoširdžiai pasveikinę su jubiliejumi, kolegės paprašėme parašyti mūsų internetinei svetainei apie save ir žurnalistiką.  LŽS narė Kristina Lukoševičiūtė, pagaliau,išpildė mūsų norą. Tikriausiai dėl... daugiau

2016-11-29
Žurnalistinės kasdienybės istorijos. Tai – ne nuoskauda, o komplimentas?

Jokia paslaptis, kad pastaraisiais metais žurnalistai Lietuvoje – vieni nemėgiamiausių. Gal ne tik Lietuvoje – ir Europoje, ir visame pasaulyje. Ir greičiau tai – ne nuoskauda, o komplimentas. Juk dar universitete kaldavo į galvą, kad žurnalistui bloga naujiena yra gera naujiena... Arba – jei žurnalistas mylimas, toks jis ir žurnalistas... Todėl pranešantiems „geras“ naujienas žiniasklaidos atstovams nėra ko tikėtis simpatijų, ypač jei turime galvoje ne iš teigiamos pusės aprašomus straipsnio herojus.  Vis dėlto... daugiau

2016-11-29
Nobelio premijos laureato H. Senkevičiaus atminimo renginiuose dalyvavo ir žurnalistai

Sukanka 150 metų, kai gimė Henrikas Senkevičius, taip pat ir jo  100-tosios mirties metinės. H. Senkevičius – pirmasis lenkas ir šeštasis pasaulio rašytojas, tapęs Nobelio premijos laureatu (premija jam įteikta 1905).  Nobelio premijos laureato  Henriko Senkevičiaus atminimas paminėtas ir Lietuvoje:   Bistrampolyje, Panevėžyje. Kėdainiuose, Kaune.  1655-ųjų metų žygį išgarsinusiam rašytojui H. Senkevičiui atminti Bistrampolio dvare atidengta memorialinė... daugiau

2016-11-25
,,Jonavos žinios" - vienas iš trijų chemikų miesto laikraštis

2016-ųjų lapkričio 25-ąją išleistas pirmasis 3000 egzempliorių tiražu dvylikos puslapių ,,Jonavos žinių" savaitraščio numeris. Neįtikėtina, kai popierinė spauda pamažu užleidžia savo pozicijas elektroninei žiniasklaidai, chemikų mieste be ,,Naujienų", kurias leidžia ,,Lietuvos žinios" ir ,,Alio, Jonava", pasirodė trečiasis... Savaitraščio leidėjas Mažoji bendrija ,,Jonavos žinios", redaktorė Jurgita Lieponė.  Redakcija skaitytojams nepaaiškino, kas ir kodėl... daugiau

1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13      »      [357]

Jonas Laurinavičius
,,Brūkštelėjimai"

Gyvenimą pažinsi tik jį mylėdamas.
*** 
Jaunystė negrįžta. Bet nenusimink - dar yra šansų suvaikėti...
***
Vilko avies kailiu irgi tyko pavojai: gali apkirpti.
***
Jeigu meilė būtų amžina, ką apie ją rašytų satyrikai?
***
Kai arklys arklį kaso, vežimas nejuda.
***
Auksinei žuvelei geriausias masalas - jaunas, pinigingas, bet dar neprityręs žvejys.
***
Svarumo egzaminą sąžinė laiko, kai ją liečia purvinos rankos.
***
Kokia vis dėlto žmoguje slypi jėga, kai pirštai riečias į save!
***
Eidamas kitų pėdomis, pirmas į viršūnę neįkopsi.
***
Niekas taip sparčiai nepakelia darbo žmogaus gerovės, kaip
nedarbinės pajamos.
***
Sukirmijęs krituolis nesantaikos obuoliu netampa.
***
Musė smulki, bet įžūli: drambliu jodinėja!


Laurinavicius_I_desinei_pusei.jpg

Jono Laurinavičiaus draugiškas šaržas
Aut. Vladimiras Beresniovas

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)