2023 m. gegužės 28 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

EUROPOS DIENA IR LIETUVA DAILININKO LŽS NARIO VLADIMIRO BERESNIOVO ŽVILGSNIU

 

 

 

 

 KREPŠINIS, SKIRTAS EUROLYGOS FINALIUI KAUNE

Vladimiro Beresniovo piešiniai, Jurijaus Fiodorovo eilės

 

 

Krepšinis, krepšinis, krepšinis-

Šis žodis sukaudina mus.

Krepšinis, krepšinis, krepšinis-

Surandam per jį mes draugus.

 

 

Jis sukelia džiaugsmą ir laimę,

Sujaudina širdžių gelmes.

Jis nugali tingį ir baimę,

Be jo negyvensime mes.

 

KOLEGOS PARAŠĖ...

,,KŪRĖJAS"

Jam ieškojimų karštis -

Beprotybė žiauri:

- Ko dar siekti? Kur veržtis,

jeigu viską turi?!

 

MIKROGENIJUS

Jį talentingu daug kas pavadina,

Jis kolektyvą, sako, vienija...

Vidutinybėmis save apsisodino,

Kad tarpe jų   pats būtų genijum.

 

 

 

 

ANT PEGASO BE GALVOS

Jis drebėdamas žirgelį kaso,

Nes balne išsėdis vos ne vos.

Kas iš to, kad kiurkso ant Pegaso,

Jeigu raitelis pats...be galvos!?

 

TUŠČIAKALBIS

Jis trata

Už kulkosvaidį smagiau.

Neįsiterpsi pasakyti:

- Gal jau gana?!

Tylėdamas pasako kitas

Daug daugiau,

Negu jis

Savo žodžių lavina.

 

 

 

KAS MUS PAŽĮSTA

Savais bičiuliais

Gyreis taip ilgai,
Kad Man jau mintys

Skverbiasi nesmagios:

Geriausiai mus pažįsta

Ne draugai,

Bet liežuvautojai,

Skundimai,

Vagys!

 

NEŽINIA

Daug ką žemėj pažinai:

Laimę, džiaugsmą, meilę...

Tik lig šiolei nežinai,

Ar savam tu kaily!..

 

LŽS Kauno skyriaus narys

PETRAS ŽEMKAUSKAS

       (1926 - 2018).

 

 

     LŽS ir LDS nario

Vladimiro Beresniovo

       piešiniai

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Aktualijos


 


2023-05-28
Tegul nesibaigia mūsų Stepono dvasinė ramybė, viltis, artuma

  Šiandien – Sekminės. Šias, kaip ir visas, ne tik krikščioniškas šventes, ligos patale sutinkoa žinomas mūsų kolega, ilgametis Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Steponas Gečas. Jau penkeri metai, kai buvęs kūrybingas muziejininkas ir žurnalistas, nevaikšto, nekalba, tačiau viską supranta, džiaugiasi, kai sulaukia artimųjų, o kai kada ir buvusių bendradarbių ar bičiulių. 2023-čiųjų gegužės 15-tąją Steponui... daugiau

2023-05-27
AMŽINĄJĮ ATILSĮ. ZITA KELMICKAITĖ (1951 10 19 - 2023 05 27)

Didelė, skaudi netektis. Šią naktį Amžinybėn iškeliavo nuostabi etnomuzikologė, aukščiausio meistriškumo televizijos ir radijo laidų vedėja ZITA KELMICKAITĖ. Sekiau ne tik jos gyvenimą eteryje, bet ir sėdėjau prie LRT radijo mikrofono laidoje ,,Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite".  Kokia Ji buvo nuoširdi,  iškalbinga, nuovoki, sugebanti pateikti kitokius klausimus, įdėmiai išklausyti  pašnekovo  atsakymą. Kokie originalūs buvo  Zitos ,,Ryto suktiniai" . Klausiausi  kovo viduryje  Jos šeštadieninę... daugiau

2023-05-27
TURIME DIDELĮ NORĄ – ĮTRAUKTI KUO DAUGIAU LŽS NARIŲ...

      Darbą pradeda iš esmės atsinaujinusi Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus valdyba, patikėjusi man valdybos pirmininkės pareigas. Pasiūlymo eiti vadovauti žurnalistų Vilniaus skyriui sulaukiau dar praėjusiais metais, daug mąsčiau, suprantu, kad šios pareigos bus imlios laikui, kurį labai branginu. Visgi taip pat žinau, jog žurnalistika yra tai, kas man visada rūpėjo ir rūpės, todėl negaliu likti pasyvia stebėtoja. Pokyčiai... daugiau

2023-05-26
AMŽINĄJĮ ATILSĮ. LEOPOLDAS ROZGA (1945 11 15 - 2023 05 26)

Sudie, mūsų Redaktoriau Žydintį pavasario metą, gegužės 26-osios naktį, užgeso Akmenės krašto patrioto, rajono Garbės piliečio, žurnalisto, kraštotyrininko Leopoldo ROZGOS gyvenimo šviesa. Netekome iškilios asmenybės, kurio aštrus ir aktualus publicistikos žodis padėjo susivokti permaininguose gyvenimo procesuose. Atgimimo Sąjūdžio metą „Vienybės“ laikraštyje spausdinti Leopoldo Rozgos straipsniai ugdė tautinę savimonę.... daugiau

2023-05-25
Ukrainiečių Didvyrių dieną Kaune pagerbtas pulkininko, LŽS nario Eugeno Konovaleco atminimas

  Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prie  paminklo „Žuvusiems už Lietuvos laisvę” ir Nežinomo kareivio kapo, prie buv. ,,Metropolio”, Lietuvos karininkų ramovės ir Lietuvos šaulių sąjungos būstinės vyko   Didvyrių dienos arba plk. Eugeno Konovaleco (ukr. Євген Коновалець 1891– 1938) žūties 85-ųjų metinių minėjimas.   Tai žymus Ukrainos karinis ir politinis veikėjas, Ukrainos liaudies respublikos armijos vadas, Lietuvos... daugiau

2023-05-25
Tai mano teisininis ir civilizuotas kelias…

  Mūsų teisė kritikuoti valdžią turi būti apginta. Lietuvos Respublikos Konstitucija suteikia visiems teisę turėti savo nuomonę ir kritikuoti valdžią. Konstitucijoje aiškiai teigiama, kad už valdžios kritiką negali būti persekiojamas nė vienas pilietis.   Tai labai svarbios nuostatos, kurios turi būtų ne vien deklaratyvios. Jos turi realiai veikti. Kitaip negalėtų dirbti nė vienas žurnalistas. Kitaip nebūtų... daugiau

2023-05-25
Mūsų šventės aidai (IX). XXX Spaudos baliuje - iš dar vieno trisdešimtmečio...

Kaunietė Lietuvos žurnalistų sąjungos narė Dalia Poškienė – puiki visuomeninio darbo entuziastė. Jau daugel metų jį vadovauja XXVII knygos mėgėjų draugijai, kuri Lietuvoje atkurta lygiai prieš 30 metų. Lietuvos karininkų ramovėje Kaune buvo surengta konferencija ,,Laikas gyvena knygose“.   Draugijos pirmininkė D.Poškienė kalbėjo apie draugijos istoriją, nuveiktus darbus, ateities planus.   Šventėje dalyvavo... daugiau

2023-05-24
Mūsų šventės aidai (VIII). Su Garbės ordinu ir knyga ,,Ar paveldimas pilietiškumo genas?“

Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narė Perpetua Dumšienė XXX Spaudos baliuje buvo apdovanota Garbės ordinu. Kaunietė padėkojo už jos kūrybinio darbo įvertinimą ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriui padovanojo tik ką išleistą savo naują knygą ,,Ar paveldimas pilietiškumo genas?“ , kurią pati ir pristato.   Kai reikėjo sukurti šiai knygai pavadinimą – savo vidiniam... daugiau

2023-05-23
Mūsų šventės aidai (VII). ,,Pasaulin ateinam, kad po akimirkos išnyktume iš čia…”

Tai eilutė iš pirmojo Lietuvos radijo pranešėjo Petro Babicko eilėraščio, kuris iškaltas antkapyje Petrašiūnų panteone. Mūsų tautietis rašytojas, žurnalistas, fotografas gimė lygiai prieš 120 metų (1903 05 12) Laukminiškių  kaime, Kupiškio rajone. Mirė (1991 08 27) Brazilijoje, Rio de Žaneire,  buvo palaidotas ,,Catumbi” kapinėse.   Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai Daiva ir Antanas Budriai, Vilius Kaminskas ir Svetlana Gužauskienė 2006-ųjų pavasarį, Lietuvos... daugiau

2023-05-22
Mūsų šventės aidai (VI). Su ,,ubagais" ir be jų - žurnalistų šventėn atėjo Albertas Švenčionis…

Tikrasis Lietuvos meno kūrėjas, fotografų ir žurnalistų sąjungų narys Albertas Švenčionis daugiau kaip du dešimtmečius dalyvauja tradiciniuose kauniečių Spaudos baliuose.Ne vienas, o su nauja fotografijų kolekcija. Alberto žmona Danutė tik V.Putvinskio gatvėn atveža vyrą ir jo nuotraukų stendus. Vakare  laukia, koks buvo kolegų vertinimas. Ir šįkąrt – dešimt balų!   Netikėta, įdomi, reikalinga ir naudinga buvo ,,Vasaros olimpe”... daugiau

2023-05-22
Mūsų šventės aidai (V). Valstybiniai apdovanojimai - tik ne žurnalistams, kuriuos LŽS pati įvertina ir pagerbia!

Trisdešimtajame LŽS Kauno apskrities Spaudos baliuje kaip visada dalyvavo ir mūsų valdybos narė, poetė, tikroji Lietuvos meno kūrėja Dalia Teišerskytė. Mūsų Garbės ordino savininkė visada yra pakilios nuotaikos, džiaugiasi, kad yra kartu su visais ir savo knygomis. Naujausioje knygoje ,,Paskutinių lapų išleistuvės“ yra Dalios parašytas ,,Poetas“: ,,Mylėkite poetą – jis bekraitis, O jo našta beprotiškai sunki – Senoj kuprinėj krebžda mažos... daugiau

2023-05-22
Mūsų šventės aidai (IV). BIRUTĖ GARBARAVIČIENĖ, KURI GERAI ŽINOMA NE TIK ŽURNALISTIKOS PASAULYJE

Kauniečių renginyje, skirtame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotoja Audronė Nugaraitė medalį  ,,Už nuopelnus žurnalistikai”  įteikė  šauniajai Birutei Garbaravičienei.   B.Garbaravičienė ryškų pėdsaką paliko ,,Kauno dienos” laikraštyje. Už kultūros ir meno priedą ,,Santaka” su kitomis redakcijos  žurnalistėmis ji buvo apdovanota garbinga  dr. Vinco Kudirkos premija.   Kolegė kūrė ,,Akiračius”, ,,IQ”... daugiau

1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13      »      [30]

 

AUDRONE NUGARAITĖ:

GERUMO KOMUNIKACIJA


 

 

Tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena

Mums nurodė dar vieną konkrečią dieną atkreipti dėmesį į savo sveikatą. Rūpintis brangiausiu savo turtu, kad metams bėgant jo nepritrūktų. Sveiki esame tada, kai nejaučiame, kad yra sveikata. Ji bus gera, kai ne tik save žiūresime, bet ir pozityviai mąstydami tuo kitus užkrėsime.

***

Sekminės - džiaugiamės gamta, mūsų geros jausenos ir sveikatos puoselėtoja.

***

Šeštadienis, savaitės pabaiga. Tegul ji būna tiesi nuoroda į savaitgalio erdves. Kur mes ne tik pailsėsime, bet savo pozityvumu ir gerumu kitus užkrėsime. Tegul plinta virusas ir virsta gerumo pandemija.

***

Gegužės 26 d.

Europinė kaimynų diena

Ar susimąstome kada, kad geri kaimynai yra dovana?

Juk svarbu ne tik turėti su kuo pakalbėti, bet svarbiausia jais pasitikėti. Pažinkime geriau vieni kitus, kad pajustume bendrystę, ir bendravimas suteiktų mums tikrus draugus. Kaimynuokimės.

***

Nuo mūsų priklauso, koks bus mūsų pasaulis. Gebėkime džiaugtis gyvenimu, kiekvienu veiksmu.

***

Mūsų vidinis pasaulis ir išvaizda. Bendravimas su kitais, vidinė harmonija mus daro gražesniais. Puoselėdami emocinį vidų, turime savęs nuolat paklausti ar esu laimingas, jeigu ne, ką reikia keisti? Bendraukime su savimi.

***

Sekmadienio rytą gegutė kukuoja ir pinigėlis ramiai kišenę supuoja. Alyvos vėl nudžiugino savo gražumu. Ne tik pasidabino įspūdinga puokšte, bet ir patvirtino penkialapiu žiedeliu, kad einame sėkmės ir laimės keliu. Keliaujame toliau į ateities tolius.

***

Vidinis balsas - mūsų tapatybės dalis. Jis padeda įvertinti praeitį, suprasti dabartį ir planuoti ateitį. Jis priešas, jeigu pataria negatyviai. Draugas, padedantis siekti savo tikslų ir įgyvendinti svajones. Išgirskime savo balsą.

***

egužės 17 d.

Pasaulinė informacinės visuomenės diena

Pasaulinė hipertenzijos diena

Kraujospūdis - galia, spaudžianti mūsų arterijų sieneles. Didelis spaudimas - netikėtos pasekmės. Tai atvejis, kai daug yra blogai. Kuo žemesnį spaudimą turime, tuo ilgiau gyvename. Pažinkime save, žinokime savo kraujospūdžio jėgą ir taip suteikime sau naują spėką. Sveikuokime.

***

Gegužės 16 d.

Pasaulinė taikaus gyvenimo kartu diena

Tarptautinė šviesos diena

Šviesos svarba ir reikšmė mūsų aplinkoje. Energetika, menas, medicina. Visur tai būdas judėti pirmyn ir daryti norimus dalykus. Tačiau svarbiausia turėti vidinę šviesą savyje, nes šviesus žmogus traukia kitus savo nuoširdumu ir dvasine šiluma. Švieskime.

***

Savaitės išmintis

"Pirma - pagarbos faktui ir ištikimybės vertybei, kurios sutaikytų šias abi sferas; antra- teorinio jautrumo žmonijos praeičiai, dabarčiai ir ateičiai, lydimo empatija pagrįsto santykio su žmogumi. Tai daugiau nei talentas ir kompetencija. Tai pagarbi išmintis." Leonidas  Donskis

***

Gegužės 15 d.

Tarptautinė šeimos diena

Namai tai ne tik gyvenamoji vieta. Tai bendros vertybės, atsakomybė ir pagarba. Džiaugsmas būti su artimaisiais kartu, bendrauti ir eiti laimingai gyvenimo keliu. Laimė mylėti ir būti mylimam, dvasiškai save pakylėti ir gerumu kitus apdovanoti.

***

Gegužės 13 d.

Meilės diena, deivės Mildos šventė

Tulpių žydėjimo diena

Pasaulinė kokteilių diena

Dar viena diena, kai mūsų gyvenimo kokteilyje galime mėgautis pražydusių tulpių gražuma. Pasiklausyti gegutės kukavimo ir pasidžiaugti deivės Mildos meilės artuma. Juk gyvenimas -tai meilė. Kaip gėlė neauga be saulės, taip ir mes negalime gyventi be meilės. Meilė akimirksniu keičia mūsų dvasinį pasaulį. Ji burtininkė, gaivinanti sielą ir daranti gyvenimą švytinčia saule.

***

Pagarba artimiesiems, gamtai, žmonėms prasideda nuo pagarbos sau. Tai mums leidžia ne tik atleisti sau praeities nesėkmes. Pagarba sau skatina mylėti gyvenimą, džiaugtis kiekviena akimirka ir dalintis pozityvumu.

***

Mes ir apibendrinimai. Jie kaip mūsų patirtis, tai yra darome kaip esame įpratę. Jie supaprastina mūsų veiklas. Gali ir riboti, jei kartą nepavyko, manome, kad jau iš viso nepavyks. Apibendrinimas lemia mūsų veiksmus ir kokybę.

***

Mūsų nuostatos. Pradžioje tai idėja, kurią pritaikome vertinti tikrovę.Ieškome palaikymo savo nuostatoms. Jos suteikia galios ar varžo? Norėdami būti savo gyvenimo valdovais, turime kontroliuoti nuostatas. Aš galiu.

Gegužės 3 d.

Pasaulinė spaudos laisvės diena

Saulės diena

Kas yra man saulė? Atsakykime ir bus lengviau šitame pasaulyje. Vakare ją palydime į debesis miegoti. Rytą ji mus kelia toliau savo gyvenimo vagą vagoti. Todėl jeigu ir jaučiamės blogai, save nuteikime, kad saulė vėl pakils ir savo nuostabiais spinduliais ne tik šešėlių pridarys, bet ir stiprybės mums suteiks.

Savaitės išmintis

"Varpas nebus varpas, kol nepradėsi juo skambinti. Daina nebus daina, kol jos nesudainuosi. Ir meilė tavo širdyje ten atsirado ne tam, kad tiesiog stovėtų. Meilė nėra meilė, kol jos neatiduosi." O. Hammersteinas

***

Sveika, Geguže, vėl mus aplankei.

Žiedų lietumis palaistei, šalna žemę pabalinai, laukų ir medžių žaluma pradžiuginai. Tegul gamtos prabudimas bus ne tik vasaros laukimas, bet pirmiausia mūsų dvasios atgimimas. Nuostabūs jausmai slypi mumyse, tik reikia gebėti juos išlaisvinti, pajusti darną ir stiprybę savyje. Ir tuo džiaugtis ne tik patiems, bet ir negailėti gerumo kitiems.

Su gegutės mėnesiu.

***

Balandžio 30 d.

Tarptautinė džiazo diena

Ar susimąstėme, kas yra muzika mūsų kasdienybės veikloje? Muzika- tai mūsų jausmų oazė be sienų ir apribojimų būti savyje.

Muzika yra universali kalba, išreikšti tai, ko žodžiais negali pasakyti. Tai būdas svajoti, dvasiškai atgimti, atsipalaiduoti ir mylėti,

Naujovė, verčianti žavėtis praeitimi, ir visa tai pajusti širdimi. Klausant jos ne tik skausmo ar dvasios nerimo nejausti.

***

Esame skirtingi. Bendraudami su įvairiais žmonėmis, patiriame skirtingų emocijų. Svarbiausia yra į pyktį neatsakyti pykčiu. Tai nelengva, bet įvertinę pasekmes, būdami pozityvūs padedame pirmiausia sau. Geros jausenos.

 

 

 

 
KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)